Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Produkty
Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Volba kamery a objektivu pro Strojové vidění
Control Web - Ukázkové aplikace


Hlavní stránkaProdukty

« 1 2 »
Strojové vidění VisionLab
 Programový systém pro strojové vidění v prostředí VisionLab
VisionLab
Stažení produktů VisionLab (8.0.19) pro Control Web
VisionLab verze 2.9 - systém strojového vidění pro Control Web 6.1
 VisionLab nepracuje bez platné registrace (zadání licenčního čísla). Pokud budete chtít VisionLab vyzkoušet, požádejte technickou podporu o časově omezenou licenci zdarma. (stáhnout...)
Detekce vzorů v binárních obrazech s podporou GPU
 Spolehlivý krok pro detekci obrazových vzorů, který pro dosahování překvapivé výkonnosti využívá programovatelný grafický procesor, je v systému strojového vidění VisionLab již řadu let. Tento krok, byť je koncipován pro obrazy s jasovou škálou, překvapivě dobře funguje i pro binární obrazy. Nyní je navíc k dispozici krok, který je navržen speciálně pro binární (černobílé) obrazy. (více...)
Krok strojového vidění pro čtení čárových kódů s podporou GPU
 Čtení čárových kódů je samozřejmou součástí prakticky všech systémů strojového vidění, a stejně tak tomu je u systému VisionLab. Nový krok ale poskytuje něco navíc. Může být užitečný v případech, kdy se v obraze vyskytuje na nejrůznějším pozadí více čárových kódů ve více velikostech, ve více pozicích a rotacích. (více...)
Hledání obrazových vzorů v binárním černobílém obraze - zajímavá aplikace systému VisionLab
 Obecně platí, že hledání obrazových vzorů pomocí normalizované křížové korelace je hodně náročné na výkon počítače. A požadavky na výpočetní výkon ještě dále významně rostou s potřebou hledat vzory v různých měřítcích velikosti a v různých natočeních. A máme-li hledat obrazové vzory v binárním obraze, není to, jak by se mohlo při prvním nahlédnutí zdát, zjednodušením, ale spíše komplikací. Uvedená aplikace, která tuto problematiku úspěšně řeší, může být inspirací pro autory, kteří jsou nebo budou postavení před podobná zadání. (více...)
Kamerové vidění pro robota - ukázka efektivity řešení v prostředí systému Control Web
 Tento systém není nijak složitý ani rozsáhlý, ale výborně demonstruje rozsah funkčnosti a především efektivitu a eleganci řešení současných požadavků při digitalizaci výroby prostřednictvím programového prostředí Control Web. (více...)
Začlenění strojového vidění do systémů průmyslové automatizace
 Zpracování obrazů z kamer a vizuální inspekce je stále častější součástí současných systémů průmyslové automatizace. Proto má značný význam i požadavek na spolupráci systémů strojového vidění s řídícími a automatizačními systémy. Systém strojového vidění VisionLab lze přímo instalovat do programového prostředí Control Web. Integrace úloh vizuální inspekce do systémů průmyslové automatizace je tedy maximálně efektivní. (více...)
Nové algoritmy v systému strojového vidění VisionLab
 Při představování systému strojového vidění VisionLab bývají obvykle presentovány pokročilé algoritmy pro rozpoznávání obrazových vzorů, rozpoznávání obličejů nebo obecných objektů v obraze, nezávisle na jejich jasu, natočení i jejich velikosti. Vývoj tohoto systému ale probíhá i v oblastech, které nejsou na první pohled tak výjimečné, ale které mohou přinášet nová a unikátní řešení a které pro celkovou kvalitu produktu hrají významnou roli. (více...)
Několik novinek v systému strojového vidění VisionLab
 Systém strojového vidění VisionLab je průběžně doplňován a rozšiřován o nové kroky, které si vyžadují jeho jednotlivé praktická nasazení. Problém často nespočívá pouze v tom, aby nová funkce fungovala spolehlivě, ona musí fungovat spolehlivě a velmi rychle. (více...)
Systém VisionLab v náročných aplikacích strojového vidění
 Nové a stále složitější algoritmy dokáží stále více, ale také potřebují stále více výpočetního výkonu. Často se stává, že právě výpočetní výkon je podstatným limitem při realizaci mnoha systémů vizuální inspekce. (více...)
Optická kontrola kvality obrysů a povrchů výrobků v prostředí systému VisionLab
 V úlohách vizuální inspekce poškození obrysů a vad povrchů a povrchových úprav jsou často skryty nečekané potíže. Při řešení takovýchto úloh je zde riziko vzniku problematických a nespolehlivých aplikací. (více...)
Identifikace objektů v prostředí strojového vidění VisionLab
 Jedním z nejnáročnějších požadavků v aplikacích strojového vidění bývá spolehlivá identifikace objektů v obraze. Nalezení a rozpoznání požadovaných objektů můžeme považovat za podstatnou složku vedoucí k „porozumění“ obsahu obrazu strojem. (více...)
Strojové vidění — optická inspekce kvality plastové izolace vodičů
 Řešení této úlohy sice nepřináší nic příliš nového a převratného v oboru strojového vidění, je ale zajímavou ilustrací efektivity a výhodnosti použití kamer DataCam spolu se standardním vestavěným jednodeskovými počítačem. (více...)
Využití GPU pro masivně paralelní algoritmus hledání vepsaných kružnic
 Při řešení úlohy strojového vidění se objevil požadavek vyhledávat v obraze z kamery největší vepsané kružnice. To samo o sobě není příliš obtížné nebo jinak zajímavé. Problém je v tom, že je nutno velmi šetřit časem, a tedy hledání musí být uskutečněno co nejrychleji. Při přemýšlení nad problémem nás napadlo vyzkoušet masivně paralelní algoritmus a zužitkovat tak výkon grafického procesoru, který musí být v dané úloze z jiných důvodů stejně použit. Do systému VisionLab přibyl nový krok gpu_incircle, který na běžných GPU dosahuje docela zajímavého výkonu. (více...)
Nový krok pro detekci vzorů s pomocí GPU
 Pattern matching je v oblasti aplikací strojového vidění stále jedním z nejpoužívanějších kroků. Jeho použití je snadno pochopitelné a výsledky bývají výborné. Jediným problémem se občas stává spotřeba výpočetního času. S tímto problémem nám mohou znatelně pomoci současné grafické procesory. Do systému VisionLab přibyl nový krok gpu_pattern, který proti stávajícímu řešení přináší několik optimalizací a další zvýšení efektivity využití GPU. (více...)
Korekce extrémního perspektivního zkreslení v úloze strojového vidění
 Při řešení systému strojového vidění, který má za úkol měření tvarů dlouhých a nepravidelných objektů, vznikl požadavek korekce značných perspektivních zkreslení. Pro řešení tohoto problému byly využity mechanismy korekce geometrických zkreslení objektivů. Výsledek je velmi zajímavý a může být inspirací pro vaše aplikace. (více...)
Integrace strojového vidění do větších automatizačních celků
 Integrace systémů průmyslové automatizace je dnes velice zjednodušena obecným přijetím standardů již dlouho používaným v oboru informačních technologií. Máme-li tedy v roli vyhodnocovací jednotky strojového vidění použit počítač standardu PC, propojení s automatizačním systémem výrobní linky či celého závodu se maximálně zjednodušuje. (více...)
Nová verze systému strojového vidění VisionLab
 Během posledního roku byl systém VisionLab rozšířen o spoustu nových kroků a vlastností. Poslední verzi 2.6, uvolněnou 12. prosince 2012, lze stáhnout ze sekce Stažení software. Zde přinášíme přehled změn ve verzích 2.1 až 2.6. (více...)
Bezpečný návrh systémů strojového vidění
 Systémy strojového vidění procházejí v současnosti období intenzivního technologického vývoje, který je i přes současnou stagnaci ekonomiky doprovázen značným růstem poptávky. (více...)
Strojové vidění — optická detekce kvality kontinuální výroby plastových desek
 Kamerový inspekční systém umístěný na válcovací stolici přináší několik technických zajímavostí, které mohou být inspirací pro techniky v oboru strojového vidění. Zde máme za úkol pomocí kamer kontrolovat celou plochu plastové desky, která opouští stroj. Deska může vykazovat několik typů vad, z nichž nejkritičtějšími jsou zvlnění povrchu a zrnka nečistot uvnitř materiálu. Tyto vady nesmějí projít bez přesné identifikace jejich místa a bez vyznačení těchto problémových míst značkami na okraji desky. Přitom je nutno rozpoznat zvlnění o velikosti jednotek mikrometrů a nečistoty velké desetiny milimetru. Již z tohoto zadání jsou zřejmé požadavky, se kterými se musí systém vizuální inspekce vyrovnat. Především potřebujeme získávat vysoce kvalitní a stabilní obraz s vysokým rozlišením a bez jakékoliv ztrátové komprese obrazu. (více...)
Strojové vidění — makroskopická optická měření rozměrů na obtížně přístupném místě
 Zadání této úlohy je velmi specifické. Dokonce natolik, že úloha zpočátku vypadá zcela neřešitelně. Po seznámení s problémem jsme si museli vzít několik dní na rozmyšlenou. Zadání definovalo požadavek na měření délky drátků, které se nalézají uvnitř trubičky ze speciální oceli, která má vnitřní průměr pouhých 1.6 mm. Přitom jediný možný směr pohledu na tyto drátky je souhlasný s jejich osou i osou trubičky, ve které jsou ukryty. Přesnost měření je požadována v setinách milimetru. (více...)
Strojové vidění — vysoce přesná měření profilů nerezových tyčí
 S měřením rozměrů součástek se zaoblenými a navíc lesklými povrchy bývá vždy potíž. Přesnou detekci obrysů komplikují četné odlesky v jejich blízkosti. Námi měřené tyče jsou navíc v jednom rozměru hodně dlouhé. Jsme tedy nuceni kombinovat optiku s přesnou mechanikou. (více...)
Strojové vidění — měření rozměrů a pozic součástek v automatickém svářecím stroji
 Automatický svářecí stroj je vybaven strojovým viděním, které zajišťuje požadované výrobní tolerance procesu sváření. (více...)
Strojové vidění — vizuální inspekce teplotních snímačů produkovaných automatickou výrobní linkou
 U této úlohy strojového vidění na karuselovém produkčním automatu kompletujícím teplotní snímače pro automobilový průmysl si naši pozornost zaslouží několik zajímavých řešení a postupů. (více...)
Využití grafických procesorů v systémech strojového vidění
 Co jsou zač ty podivné grafické procesory, které máme všichni ve svých počítačích? Máme se o ně zajímat? Zabýváme-li se aplikacemi strojového vidění, pak je dobré vědět, jak grafické procesory (GPU - Graphics Processing Unit) pracují, kde nám mohou vydatně pomoci a na co si naopak musíme dát pozor. (více...)
Několik novinek v systému strojového vidění VisionLab 2.1 a Control Web 6.1 SP7
 Systém VisionLab je na trhu již více jak rok a za tu dobu našel uplatnění v mnoha aplikacích. Díky reakcím od uživatelů bylo možné VisionLab vylepšit tak, aby práce s ním byla ještě snadnější. Spouštění kroků bylo rozšířeno o další režim automatického spouštění, každému kroku je možné přiřadit jméno a obsah datového objektu frame je možné na konci prováděné sekvence vložit do datového elementu systému Control Web. Všechny novinky naleznete v připravovaném opravném balíčku č. 7 pro Control Web 6.1 a nové verzi systému VisionLab. (více...)
Strojové vidění — automatické čtení registračních značek automobilů
 Čtení registračních značek automobilů je poměrně častou úlohou, řešenou různými obecnými i jednoúčelovými kamerovými systémy. V prostředí systému strojového vidění VisionLab jsou všechny mechanismy čtení soustředěny do jednoho kroku. Krok lokalizuje registrační značku v zadaném regionu vstupního obrazu a následně ji přečte. Výsledkem je region, který určuje pozici značky, řetězec přečtených znaků a obraz registrační značky. Krok správně rozpoznává veškeré jednořádkové značky s tmavým písmem na světlém pozadí. Použití čtení registračních značek je pro autora aplikace strojového vidění maximálně zjednodušeno - většinou postačí pouze přidat tento krok do řetězce zpracování obrazu. (více...)
Strojové vidění — měření profilů rozsáhlých povrchů
 Tento systém řeší automatické měření množství a rovnoměrnosti nanášeného lepidla na dřevotřískových deskách. Optické měřicí moduly unikátní konstrukce jsou v  tomto případě instalovány nad i pod měřenými deskami, které se pohybují po dráze výrobní linky. V této úloze, obdobně jako v dalších příkladech aplikací, hraje podstatnou roli kvalita obrazu použitých kamer. S kvalitou obrazu, která je u většiny průmyslových kamer obvyklým standardem, by takovéto úlohy byly nerealizovatelné. (více...)
Strojové vidění – několik úskalí návrhu systémů
 Systémy strojového vidění v současnosti rychle ztrácejí svou dřívější pověst složité, nespolehlivé a drahé technologie. Rozvoj v oblasti obrazových senzorů a především výkon dnešních procesorů přiblížil možnosti strojového vidění požadavkům uživatelů. Počet aplikací tak rychle roste. Růst počtu nasazení je do značné míry vyvoláván také rostoucími požadavky na tzv. totální kvalitu výroby, které je možno dosáhnout jen kontrolou každého vyrobeného kusu. Z takové kontroly je nutno vyloučit lidský faktor, neboť pro lidi platí, že „nikdo není dokonalý“. Často je pak strojové vidění nejen nejlepším, ale také jediným možným způsobem, jak požadovanou kontrolu realizovat. (více...)
VisionLab uveden na trh
 Systém strojového vidění VisionLab má již za sebou řadu úspěšných a docela náročných aplikací. Často se jedná o takové úlohy, které se za pomoci jiných produktů nepovedlo vyřešit. Nyní je tento systém k dispozici pro každého zájemce o problematiku strojového vidění. (více...)

1/2
« 1 2 »
 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302