O společnostiProduktyObchodPodpora
Moravské přístroje
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Produkty
Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Volba kamery a objektivu pro Strojové vidění
Control Web - Ukázkové aplikace

Hlavní stránkaProdukty

Control Web
Prostředí pro tvorbu a provozování řídicích, vizualizačních nebo SCADA aplikací.

Control Web je programovým systémem, který dokáže vystupovat v mnoha rolích. Může pracovat v řídicích jednotkách strojů, může spojovat výrobní technologii s informačním systémem podniku, může být datovým serverem s mnoha webovými klienty, může modelovat a simulovat procesy, dokáže vytvářet náročné vizualizace a mnoho dalšího. Dokáže nám posloužit tak, jak zrovna potřebujeme.

 

Jednoduché a intuitivní vývojové prostředí
Možnost připojit prakticky jakýkoliv hardware (podpora OPC, OPC UA, Modbus, Simatic ...)
Krásné aplikace díky podpoře moderních vykreslovacích technologií
Spolupráce s databázovými systémy
Zabudovaný web server (podpora protokolů HTTP i HTTPS)
Vývojová verze je k dispozici zdarma ke stažení.
Technická podpora
K dispozici rozsáhlý a výkonný systém strojového vidění VisionLab
Otevřený systému (možnost tvorby vlastních komunikačních ovladačů, podpora .NET)
Podrobná dokumentace a ukázkové aplikace

 

Pro někoho může Control Web být cenově přístupným nástrojem, který umožní levně realizovat řízení např. malé vodní elektrárny. Pro někoho jiného je to prostředek tvorby rozsáhlé podnikové distribuované aplikace s desítkami tisíc měřených bodů a obsahující stovky operátorských obrazovek, pracující na řadě počítačů zapojených do sítě. Pro studenty je to nástroj, který jim ušetří spoustu práce s laboratorními pracemi, neboť dokáže úlohy modelovat, simulovat a vizualizovat a také automaticky měřit a tisknout protokoly. Jednotné prostředí poskytuje autorům aplikací komponenty a služby včetně grafického vývojového prostředí pro rychlé vyřešení veškerých požadavků kladených na současné moderní automatizační systémy.

 

 

Vyvíjet a testovat aplikace můžete v Control Webu bez omezení zdarma. Pro trvalý běh aplikace je potřeba zakoupit licenci.

Podrobný popis licenčního systému najde v článku zde.

Jak systém Control Web instalovat a aktivovat.

Ceník licence pro trvalý běh najdete v internetovém obchodě.

Články o systému Control Web

 

Jednoduché a intuitivní vývojové prostředí

V Control Webu se aplikace vytváří skládáním z komponent, kterým říkáme virtuální přístroje. Pokud například potřebujeme zobrazit seznam alarmů, použijeme přístroj alarm_viewer pro práci s alarmy. Chování virtuálních přístrojů ovlivňujeme nastavitelnými parametry. Složitější chování aplikace můžeme vytvořit napsáním skriptů.

Podrobný popis vývojového prostředí najdete v tomto článku.

Ukázku první aplikace v prostředí Control Web najdete zde.

Možnost připojit prakticky jakýkoliv hardware

V systému Control Web se pro připojení zařízení používají takzvané ovladače. Některé ovladače jsou součástí instalace systému. Některé je potřeba doinstalovat.

Součástí instalace jsou ovladače:

 • Komunikace po sériové lince

 • práce s Microsoft Excelem

 • Ovladače simulaci a testování aplikací

Dále jsou k dispozici ovladače:

 • DataLab IO

 • OPC klient a OPC UA klient

 • Modbus serial a Modbus TCP

 • Simatic TCP, Simatic prodave, Simatic PPI ...

 • HTTP klient

 • PLC Tecomat, Saia, Allen-Bradley ...

Kompletní seznam ovladačů, včetně jejich dokumentace najdete zde.

Krásné aplikace díky podpoře moderních vykreslovacích technologií

 • Control Web umožňuje v grafickém editoru vývojového prostředí rychle a efektivně nakreslit statické i dynamické obrázky

 • Možnost přizpůsobení aplikace rozlišení monitoru na cílovém počítači

 • Programové komponenty pro práci s grafikou a obrazem maximálně využívají paralelního výkonu moderních grafických procesorů.

Systém strojového vidění VisionLab

Programový systém pro tvorbu aplikací strojového vidění VisionLab nedokáže pracovat zcela samostatně, ale pouze jako součást aplikace obecnějšího systému pro tvorbu průmyslových aplikací reálného času Control Web. Integrace VisionLab se systémem Control Web, široce používaným pro vývoj aplikací pro vizualizaci technologických procesů, řízení v reálném čase atd., přináší velké množství výhod. Funkčnost systému Control Web je velmi rozsáhlá a zahrnuje také rozhraní pro komunikaci s velkým množstvím vstupně/výstupních jednotek, průmyslových automatů a komunikačních karet.

Díky zabudování do systému Control Web tak aplikace strojového vidění v prostředí VisionLab mohou všech těchto vlastností využívat. Vývojový systém pro aplikace strojového vidění postrádající tyto vlastnosti by byl velmi ochuzen a uživatelé by ve velkém množství případů museli pracně řešit výměnu dat mezi aplikací pro vizualizaci a řízení procesů a aplikací pro strojové vidění, což s sebou samozřejmě přináší vyšší náklady a delší a náročnější vývoj.

 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302