Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Produkty
Programový systém Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a  osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Volba kamery a objektivu pro Strojové vidění
Control Web - Ukázkové aplikace


Hlavní stránkaProduktyStrojové vidění VisionLab

Nová verze systému strojového vidění VisionLab
 Během posledního roku byl systém VisionLab rozšířen o spoustu nových kroků a vlastností. Poslední verzi 2.6, uvolněnou 12. prosince 2012, lze stáhnout ze sekce Stažení software. Zde přinášíme přehled změn ve verzích 2.1 až 2.6.

Verze 2.6 — uvolněna 12. prosince 2012

Rozšíření

 • Do kategorie Základní geometrické operace přidány kroky:

  • add_point, pro přidání nových bodů do skupiny bodů.

  • angle_lines, pro výpočet úhlu, který svírají dvě přímky.

  • distance_line, který počítá vzdálenost mezi bodem a čarou.

Oprava chyb

 • Krok flat_field si v některých případech nezapamatoval vypočtený průměrný jas vzoru pro další použití.
 • Při editaci parametrů datového objektu, který je výstupem z kroku a v daný okamžik neexistuje, mohlo dojít k pádu systému.

Verze 2.5 — uvolněna 15. srpna 2012

Rozšíření

 • V krocích pattern_match_monochrome a pattern_match_color lze do parametru vzorový obraz přidat soubor masky. Pomocí něj je možno ve vzorovém regionu upřesnit tvar hledaného objektu. Ten tak nemusí být pouze čtyřúhelníkový, ale může mít libovolný tvar..

Oprava chyb

 • Krok datamatrix za určitých okolností mohl způsobit nestabilitu aplikace.

Verze 2.4 — uvolněna 30. května 2012

Rozšíření

 • Do kroku geometric_matching přidán nový vstupní parametr maximální počet nalezených vzorků.

Oprava chyb

 • Kroky pattern_match_monochrome a pattern_match_color za určitých okolností mohly způsobit nestabilitu aplikace (k této chybě docházelo ve verzi 2.3).

Verze 2.3 — uvolněna 30. března 2012

Rozšíření

 • Přidány kroky:

  • gpu_motion_detection, který umožňuje detekovat a označit v obraze oblasti, které se v čase mění. Tento krok byl vložen do nové kategorie Detekce pohybu.

  • oversample, vytváří nový obraz s větším rozlišením než je rozlišení vstupního obrazu.

  • fit_line, fit_circle a aggregate_points . Tyto kroky byly přidány do kategorie Základní geometrické operace.

 • Do kroku datamatrix přidány nové parametry:

  • výstupní parametr kvality poměr šířky bílého k tmavému modulu

  • vstupní parametr režim, který umožňuje omezit detekci pouze na čtvercové matice

 • Do kroku circle_detection_by_threshold přidán výstupní parametr kvalita kružnice.

Oprava chyb

 • Krok latin_optical_character_recognition nedetekoval diakritické znaky (byl-li parametr volba znaků nastaven na hodnoty 8 - 12).

 • Vstupní parametry jas a saturace kroku detect_object_by_color byly přehozeny.

 • V kroku circle_detection_by_threshold nebyla za určitých okolností kreslena nalezená kružnice.

 • Krok lines_intersection za určitých okolností nevracel výsledek.

Verze 2.2 — uvolněna 2. ledna 2012

Rozšíření

 • Přidány kroky:

  • straight_edge_detection_by_contour a straight_edge_detection_by_threshold pro rozpoznávání hran

  • flat_field, který provádí korekce nerovnoměrně osvětleného pole a vinětace způsobené objektivem.

 • Přidána skupina kroků provádějících některé základní geometrické výpočty:

  • distance, který počítá vzdálenost mezi dvěma body.

  • length, který počítá délku definované čáry.

  • lines_intersection, který počítá průsečík dvou přímek.

  • mass_center, který počítá těžiště pro definované body.

  • midpoint, který počítá střed čáry.

Verze 2.1 — uvolněna 3. listopadu 2011

Rozšíření

 • Přidány kroky:

  • latin_optical_character_recognition pro rozpoznávání jednořádkového textu v latince bez nutnosti zadání předlohy znakové sady

  • licence_plate pro rozpoznávání státních poznávacích značek

  • gpu_matrix_pixel_displacement pro úpravy geometrie obrazu prostřednictvím uživatelsky zadané transformační matice

  • gpu_transformation_pixel_displacement pro úpravy geometrie obrazu prostřednictvím uživatelsky zadané kombinace transformací

  • gpu_denoise_filter, který umožňuje redukovat obrazový šum v zadaném regionu nebo v celé ploše obrazu

  • gpu_grayscale_filter, který umožňuje prahovat barevný nebo šedotónový obraz do binární podoby a případně také redukovat počet stupňů šedi na zvolenou hodnotu

  • filter_HSL a filter_RGB, které vyhledávají v obraze nebo v části obrazu místa, která mají shodnou barvu jako předem zadaná barva

  • fill_spot_threshold pro vyplňování související skupiny bodů zadanou barvou

  • line_profile, který analyzuje vybranou čáru a vrací profily jejích barevných kanálů

  • mask_compare, který srovnává vstupní obraz s maskou

  • fill_gaps, který ve vybrané části obrazu detekuje mezery objektů a zaplňuje je vybranou barvou

 • Do kroku rotate přidán parametr, který definuje střed rotace.

Oprava chyb

 • Krok detect_object_by_texture špatně počítal charakteristiky rozložení a v některých případech mohlo dojít k nesprávné detekci objektů.

 • Krok rotate nepracoval správně pro záporné úhly a při parametru oříznout nastaveném na false pro úhly mezi 90 a 180 stupni.

 • Krok edge_profile_by_contour detekoval všechny hrany na skenovací čáře, nyní správně detekuje jen první hranu.

 • Krok datamatrix fungoval pouze pro čtvercové matice, nikoliv pro obdélníkové.

Úpravy chování

 • Od systému Control Web 6.1 Service Pack verze 7 byla zavedena možnost pojmenování kroků.

 • Od systému Control Web 6.1 Service Pack verze 7 byla doplněna možnost dynamické inicializace datových objektů typu frame pomocí datových elementů systému Control Web typu data, obsahujících obrazy.

 • Od systému Control Web 6.1 Service Pack verze 7 byla doplněna možnost zápisu datových objektů typu frame do datových elementů systému Control Web typu data v bloku output_data.

 • Od systému Control Web 6.1 Service Pack verze 7 byly sloučeny typy datových objektů rectangle s rectangular_region a ringring_region. Nadále jsou používány pouze typy rectangle a ring, které se mohou používat i na místo původních typů rectangular_region a ring_region.

  Pokud aplikace používá typy rectangular_region a ring_region, jsou tyto typy načteny a při generování aplikace převedeny na typy rectangle a ring.

 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302