Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Produkty
Programový systém Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a  osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Volba kamery a objektivu pro Strojové vidění
Control Web - Ukázkové aplikace


Hlavní stránkaProduktyStrojové vidění VisionLab

Strojové vidění — automatické čtení registračních značek automobilů
 Čtení registračních značek automobilů je poměrně častou úlohou, řešenou různými obecnými i jednoúčelovými kamerovými systémy. V prostředí systému strojového vidění VisionLab jsou všechny mechanismy čtení soustředěny do jednoho kroku. Krok lokalizuje registrační značku v zadaném regionu vstupního obrazu a následně ji přečte. Výsledkem je region, který určuje pozici značky, řetězec přečtených znaků a obraz registrační značky. Krok správně rozpoznává veškeré jednořádkové značky s tmavým písmem na světlém pozadí. Použití čtení registračních značek je pro autora aplikace strojového vidění maximálně zjednodušeno - většinou postačí pouze přidat tento krok do řetězce zpracování obrazu.

I když je automatické čtení registračních značek celkem často používáno, a její použití je v aplikacích systému VisionLab dokonce redukováno na zařazení jediného kroku, rozhodně se nejedná o triviální problém.

Panoramatický snímek umístění mostové váhy v areálu výrobního závodu

Panoramatický snímek umístění mostové váhy v areálu výrobního závodu

Systém strojového vidění VisionLab umožňuje využívat výhod automatizovaného čtení registračních značek motorových vozidel v mnoha menších aplikacích, pro které byly tyto funkce dosud cenově nedostupné.

Příjezd na váhu z pohledu řidiče

Příjezd na váhu z pohledu řidiče

Kamera na sloupku odjezdového semaforu

Kamera na sloupku odjezdového semaforu

Je zde několik specifických problémů, se kterými si musí kamera i software co nejlépe poradit:

  1. Zatímco v obvyklých úlohách strojového vidění je scéna stabilně a dostatečně osvětlena, zde si musí systém poradit s obrovským rozsahem jasů a nejistým kontrastem mezi tmavými znaky a světlým pozadím značky. Často je k dispozici pouze velmi malý a v ploše značky proměnlivý kontrast. Jas světlého pozadí v jednom místě značky bývá nižší než jas tmavého znaku v jiné části značky. Systémy obvykle musí pracovat i v noci, kdy je nutno číst tmavou značku mezi zářícími světlomety automobilu. Zde je nutno použít doplňkové osvětlení, které ale nesmí nijak oslňovat a rušit řidiče. Jedinou možností je použití blízkého infračerveného světla s vlnovou délkou kolem 900 nm, které je již neviditelné pro lidské oko a současně je ještě dobře „viditelné“ pro křemíkové CCD obrazové senzory. Výhodou tohoto řešení je také to, že obrazy pořízené v bízkém IR spektru se svým rozdělením jasů ještě značně podobají lidskému vidění obrazu. V uváděné aplikaci je s výhodou použita černobílá CCD kamera DataCam 1416 s rozlišením 1392 × 1040 bodů, která má vysokou citlivost v blízkém IR spektru. Kamera je vybavena vestavěným filtrem propouštějícím pouze tuto část spektra.

  2. Systém musí číst veškeré běžné evropské registrační značky. Musí si tedy poradit s předem nedefinovaným počtem a seskupením písmen a číslic. Tvary znaků použitých na značkách se v jednotlivých státech dosti značně liší (např. německé značky mají šikmými mezerami přerušené kostry znaků atd.). Programové vybavení tedy obecně nemůže využít přesné znalosti tvarů znaků.

  3. Programové vybavení musí spolehlivě fungovat i v případech nevýhodného umístění kamery mimo jízdní pruh, které způsobuje deformace geometrie obrazu. Systém VisionLab umožňuje v těchto případech zařazení korekcí geometrie obrazu řešené v reálném čase v GPU bez zatěžování počítače. Popsaný systém výrazně přispívá k automatizaci provozu nákladní dopravy na mostové váze u vjezdu do areálu výrobního závodu. Schopnost kamer DataCam zpracovat vysokou dynamiku jasu obrazu a stabilní a čistý obraz, který poskytují, se značnou mírou podílí na spolehlivém čtení veškerých evropských registračních značek v nejrůznějších světelných podmínkách ve dne i v noci.

Kamera je na sloupku mimo jízdní pruh

Kamera je na sloupku mimo jízdní pruh

Kamera DataCam v klimaticky odolném pouzdru s vyhříváním čelního skla a napájecím zdrojem pro osvětlovač v blízkém infračerveném pásmu

Kamera DataCam v klimaticky odolném pouzdru s vyhříváním čelního skla a napájecím zdrojem pro osvětlovač v blízkém infračerveném pásmu

Obrazovka se snímkem z kamery DataCam - můžeme vidět korekci zešikmení obrazu i jeho vysokou dynamiku při nevýhodném intenzivním zadním a bočním osvětlení

Obrazovka se snímkem z kamery DataCam - můžeme vidět korekci zešikmení obrazu i jeho vysokou dynamiku při nevýhodném intenzivním zadním a bočním osvětlení

Dodavatel kompletního systému mostové váhy:

TENZONA s.r.o.

Novoveská 101 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

http://www.tenzona.cz Tel.: +420 596624002

Řešitel strojového vidění:

Moravské pístroje a.s.

Masarykova 1148

763 02 Zlín - Malenovice

http://www.moravinst.com

http://www.mii.cz

Tel: +420 577107171, +420 603498498

Uživatel systému:

ŠKODA AUTO a.s.

T. Václava Klementa 869

293 60 Mladá Boleslav

http://www.skoda-auto.cz

Tel: +420 326811111

 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302