Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Produkty
Programový systém Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a  osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Volba kamery a objektivu pro Strojové vidění
Control Web - Ukázkové aplikace


Hlavní stránkaProduktyStrojové vidění VisionLab

Strojové vidění — vysoce přesná měření profilů nerezových tyčí
 S měřením rozměrů součástek se zaoblenými a navíc lesklými povrchy bývá vždy potíž. Přesnou detekci obrysů komplikují četné odlesky v jejich blízkosti. Námi měřené tyče jsou navíc v jednom rozměru hodně dlouhé. Jsme tedy nuceni kombinovat optiku s přesnou mechanikou.

Obvyklým řešením úloh tohoto typu je použití optických profilometrů, ve kterých se lineární CCD senzor pohybuje podél osy měřené součástky. Ta bývá zezadu osvětlena barevným, obvykle zeleným, kolimovaným světlem, které pomáhá jak snížit intenzitu odlesků v blízkosti obrysu, tak omezením šířky detekovaného spektra kolem vlastní barvy světla potlačuje vliv okolního osvětlení.

První zkušební prototyp měřicího stroje postavený za účelem ověřování principů a testování

První zkušební prototyp měřicího stroje postavený za účelem ověřování principů a testování

Takové profilometry mají ale několik nevýhod. Nejen že jsou velmi drahé, ale skutečnost, že v každém místě podél osy mechanického posuvu snímače lze získat jen jeden vždy stejný řádek obrazu, omezuje dosažitelnou přesnost měření a klade vysoké nároky na reprodukovatelnost každé pozice posuvu i na absolutní přesnost pozic kroků posuvu optické hlavice.

Osvětlení polarizovaným světlem

Osvětlení polarizovaným světlem

Upínací hlava

Upínací hlava

Naše řešení problémů s přesností, a nakonec i s cenou zařízení, je postaveno na intenzivním využití metod matematické statistiky. Pro každou pozici mechanického posuvu snímací hlavice nečteme pouhý řez o šířce jednoho nebo několika obrazových bodů, ale snímáme obraz relativně rozsáhlého okolí na obě strany od aktuální pozice. Získáváme velké množství dat, které lze analyzovat a statisticky zpracovat. Takto dosahujeme vysoce subpixelové přesnosti měření profilů.

Tyč je snímána současně dvěma protilehlými kamerami

Tyč je snímána současně dvěma protilehlými kamerami

Titulní strana protokolu o měření

Titulní strana protokolu o měření

Kromě unikátní přesnosti, která dosahuje dvou až tří mikrometrů, má tato metoda měření i další výhody. Díky vysoce nadbytečnému množství dat dokážeme korigovat i některé nepřesnosti posuvu měřicí hlavice. Tak lze použít i vodorovný posun namísto svislého, kdy je prostorová přesnost pozice více ovlivňována průhyby základny stroje vlastní hmotností. To dále zjednodušuje nároky na konstrukci stroje.

Pohled na testovací prototyp shora

Pohled na testovací prototyp shora

Operátor má možnost sledovat i obraz z kamer

Operátor má možnost sledovat i obraz z kamer

Pro dlouhodobé udržení vysoké absolutní přesnosti měření je vestavěn proces autokalibrace, který lze spouštět podle potřeby. Měřicí stroj současně snímá obrazy ze dvou protilehlých kamer vybavených telecentrickými objektivy. U zadního osvětlení je dosaženo výborných výsledků i bez použití drahých osvětlovacích telecentrických projektorů. Jak zadní osvětlovače, tak i optika kamer je vybavena polarizačními filtry, pomocí kterých jsou účinně eliminovány odlesky v blízkosti obrysů. Díky polarizačním filtrům je systém také překvapivě odolný vůči okolnímu osvětlení. V případ silného okolního rušivého světla je ale vhodné přístroj zastínit.

Kamera je umístěna tak, aby nepřekážela pohybu žádného mechanismu automatu

Kamera je umístěna tak, aby nepřekážela pohybu žádného mechanismu automatu

Grafy odchylek od předepsaného tvaru

Grafy odchylek od předepsaného tvaru

Stroj je řízen přímo z prostředí systému Control Web prostřednictvím jednotky DataLab

Stroj je řízen přímo z prostředí systému Control Web prostřednictvím jednotky DataLab

Zobrazení kalibračních dat

Zobrazení kalibračních dat

Řešitel systému strojového vidění:

Moravské přístroje a.s.

Masarykova 1148

763 02 Zlín - Malenovice

www.mii.cz www.moravinst.com

Tel: +420 577 107 171, +420 603 498 498

Uživatel stroje a řešitel jeho mechanické části:

GERGEL, s.r.o.

Nábřeží 599

760 01 Zlín - Prštné

http://www.gergel.cz

tel./fax: +420 577 434 574

 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302