Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Produkty
Programový systém Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a  osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Volba kamery a objektivu pro Strojové vidění
Control Web - Ukázkové aplikace


Hlavní stránkaProduktyStrojové vidění VisionLab

Strojové vidění — optická detekce kvality kontinuální výroby plastových desek
 Kamerový inspekční systém umístěný na válcovací stolici přináší několik technických zajímavostí, které mohou být inspirací pro techniky v oboru strojového vidění. Zde máme za úkol pomocí kamer kontrolovat celou plochu plastové desky, která opouští stroj. Deska může vykazovat několik typů vad, z nichž nejkritičtějšími jsou zvlnění povrchu a zrnka nečistot uvnitř materiálu. Tyto vady nesmějí projít bez přesné identifikace jejich místa a bez vyznačení těchto problémových míst značkami na okraji desky. Přitom je nutno rozpoznat zvlnění o velikosti jednotek mikrometrů a nečistoty velké desetiny milimetru. Již z tohoto zadání jsou zřejmé požadavky, se kterými se musí systém vizuální inspekce vyrovnat. Především potřebujeme získávat vysoce kvalitní a stabilní obraz s vysokým rozlišením a bez jakékoliv ztrátové komprese obrazu.

1) Požadavek na nejvyšší kvalitu obrazu nám splňují monochromní RAW data kamery DataCam s rozlišením 1600 × 1200 pixelů a s šestnáctibitovou digitalizací.

2) Plastová deska opouštějící stroj má šířku 120mm a pohybuje se rychlostí cca 6 m/min. Abychom pokryli celou plochu desky, jsou použity čtyři kamery vedle sebe, jejichž obraz se mírně překrývá.

3) Snímaný materiál se nepřetržitě pohybuje. Musíme tedy pracovat s velmi krátkými expozičními časy. Tento požadavek klade vysoký nárok na intenzitu osvětlení. Speciálně pro tuto zakázku byla zkonstruována osvětlovací lišta osazená výkonnými LED s bílým světlem. Osvětlení je dostatečně intenzivní a přitom prakticky nezvyšuje tepelnou zátěž kontrolovaného plastového materiálu.

Čtveřice kamer DataCam snímá celou šířku pásu na výstupu výrobní linky

Čtveřice kamer DataCam snímá celou šířku pásu na výstupu výrobní linky

Výkonný počítač s šestijádrovým procesorem je umístěn ve skřínce přetlakované filtrovaným vzduchem

Výkonný počítač s šestijádrovým procesorem je umístěn ve skřínce přetlakované filtrovaným vzduchem

4) Syrová data, která kamery poskytují, představují značnou zátěž i pro tak výkonný komunikační systém, jakým je sběrnice USB v moderních počítačích. Připojení je navrženo tak, aby byla každá kamera připojena na samostatný kořenový hub na základní desce počítače. Objem syrových dat, produkovaných čtveřicí kamer činí několik desítek MB za sekundu a je již za možnostmi jediného USB portu. Proto v takových případech nemůžeme použít ani USB hub. Připojení každé kamery na samostatný port je pro plynulost běhu aplikačního programu podstatným požadavkem.

Obrazovka s výsledky vizuální inspekce

Obrazovka s výsledky vizuální inspekce

Kamery DataCam jsou pro snížení zátěže odparem plastu a teplem ofukovány vzduchem

Kamery DataCam jsou pro snížení zátěže odparem plastu a teplem ofukovány vzduchem

5) Počítač si musí poradit nejenom s mohutným tokem dat, ale je nutno veškerá obrazová data také zpracovat v reálném čase odpovídajícímu produkčnímu tempu stroje. Kroky systému strojového vidění VisionLab umožňují rozdělovat výpočty mezi více jader CPU. Proto je počítač vybaven výkonným šestijádrovým procesorem. Díky tomu počítač zvládá veškeré výpočty Fourierových transformací a větší počet jader je také přínosem pro plynulost datového toku přes USB.

Speciálně navržený osvětlovací systém dokáže zviditelnit mikrometrové nerovnosti materiálu.

Speciálně navržený osvětlovací systém dokáže zviditelnit mikrometrové nerovnosti materiálu.

Programové vybavení vyhodnocuje požadovanou informaci bez ohledu na absolutní jas obrazu i na gradient středního jasu v ploše obrazu.

Programové vybavení vyhodnocuje požadovanou informaci bez ohledu na absolutní jas obrazu i na gradient středního jasu v ploše obrazu.

6) Systém dokáže detekovat zrnka nečistot, která jsou menší než je obrazový bod kamer. Aby toho dosáhl, musí obraz zpracovávat výpočetně náročnými filtry. Pro tento účel je počítač vybaven grafickým adaptérem s grafickým procesorem nVidia, kde je obraz zpracováván vysoce paralelně - GPU GF590GTX obsahuje 1024 jader a datový tok obrazových dat může činit až 327 GB/sec. Systém VisionLab obsahuje řadu kroků, které výkon současných grafických procesorů dokáží využít. V aplikacích, kde je zátěž GPU vysoká, se tato skutečnost nijak neprojevuje na zatíženosti CPU a na odezvách počítače na povely obsluhy.

Řešitel systému strojového vidění:

Moravské přístroje a.s. Masarykova 1148

763 02 Zlín - Malenovice

www.mii.cz www.moravinst.com

Tel: +420 577 107 171, +420 603 498 498

Uživatel stroje a řešitel jeho mechanické části:

společnost produkující plastové výrobky

 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302