Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Produkty
Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a  osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Volba kamery a objektivu pro Strojové vidění
Control Web - Ukázkové aplikace


Hlavní stránkaProdukty

Kamery DataCam a  osvětlovače DataLight
 Digitální CCD kamery a osvětlovací jednotky pro strojové vidění.
DataCam
 Průmyslové a vědecké digitální kamery s vysokou kvalitou obrazu
DataLight
 Osvětlovací jednotky pro strojové vidění přímo řiditelné prostřednictvím kamer DataCam
DataCam ETH Adapter
 Digitální kamery DataCam využívají ke komunikaci s řídicím počítačem rozhraní USB 2.0, nabízející vysokou přenosovou rychlost až 480 Mbps a plug-and-play připojení. USB rozhraní navíc obsahuje také napájení pro kamery, které tak nepotřebují samostatný zdroj, omezuje ale maximální vzdálenost kamer od PC. DataCam ETH Adapter tuto jedinou nevýhodu USB rozhraní kamer DataCam odstraňje a dovoluje kamerám komunikovat s řídicím počítačem na velké vzdálenosti pomocí rychlého 1Gbps Ethernet rozhraní. Navíc lze k jedinému DataCam ETH adaptéru připojit až 4 kamery DataCam bez nutnosti použití dalších aktivních síťových prvků. (více...)
Nové kamery DataCam CMOS
 Společnost Moravské přístroje přichází na trh s novými kamerami DataCam vybavenými obrazovými senzory CMOS. (více...)
Robotický manipulátor jako nosič kamer v systémech strojového vidění
 Při řešení systémů vizuální inspekce se občas objeví nutnost snímat kontrolovaný výrobek z různých stran nebo vzdáleností. V těchto případech se obvykle snažíme tento problém vyřešit pomocí více stacionárních kamer. Někdy je ale přece jen nutno kamerou pohybovat v prostoru. Obvyklým řešením je umístění kamery na robotické rameno s více stupni volnosti. Toto řešení má sice jen jednu, zato však dosti podstatnou, nevýhodu. Tou nevýhodou je cena. (více...)
Kamera pro čtení registračních značek automobilů — DataCam Traffic
 Kompaktní a klimaticky odolná digitální kamera s integrovaným infračerveným osvětlovačem DataCam Traffic je vysoce kvalitním a přitom cenově výhodným řešením automatizace provozu a evidence vjezdu do podnikových areálů, na parkoviště i monitorování a řízení provozu na komunikacích. (více...)
Volba kamery a objektivu pro Strojové vidění
 Volba odpovídajícího objektivu a kamery je klíčovým rozhodnutím při návrhu systému strojového vidění. Abychom vám toto rozhodnutí usnadnili, připravili jsme několik jednoduchých průvodců, které vám pomohou s výpočtem základních parametrů celého zobrazovacího systému. (více...)
Strojové vidění – několik úskalí návrhu systémů
 Systémy strojového vidění v současnosti rychle ztrácejí svou dřívější pověst složité, nespolehlivé a drahé technologie. Rozvoj v oblasti obrazových senzorů a především výkon dnešních procesorů přiblížil možnosti strojového vidění požadavkům uživatelů. Počet aplikací tak rychle roste. Růst počtu nasazení je do značné míry vyvoláván také rostoucími požadavky na tzv. totální kvalitu výroby, které je možno dosáhnout jen kontrolou každého vyrobeného kusu. Z takové kontroly je nutno vyloučit lidský faktor, neboť pro lidi platí, že „nikdo není dokonalý“. Často je pak strojové vidění nejen nejlepším, ale také jediným možným způsobem, jak požadovanou kontrolu realizovat. (více...)
Přesná měření vrtáků a fréz pomocí kamery a systému Control Web
 Kamerové inspekční systémy obvykle poskytují velmi pohotová a rychlá měření ve snímaném obraze, požadavky na vysokou přesnost a reprodukovatelnost měření však obvykle tyto systémy citelně zdražují. Představujeme vám ukázku řešení, kde je vysoké přesnosti dosahováno i při použití komponent s velmi přístupnou cenou. (více...)
Každý foton se počítá
 Tato technicky vyspělá kamera byla vyvinuta společností Moravské přístroje, která se tak zařadila k několika americkým firmám, které dosud takováto zařízení sériově vyrábějí. Nyní mají odborníci z vědeckých a výzkumných pracovišť či z astronomických observatoří možnost získat kameru vyráběnou v Evropě. Obrazový CCD snímač Kodak je dvoustupňovým termoelektrickým chladičem ochlazován na teplotu o 30°C nižší než je teplota okolí. Tak je minimalizován teplotní šum CCD čipu, což spolu s jeho vysokou kvantovou účinností a minimálním vlastním šumem elektroniky umožňuje získat snímky, u nichž lze prakticky „spočítat fotony“ pro jednotlivé obrazové body. K pohodlí práce s kamerou přispívá komunikace po rychlém USB rozhraní a napájení jedním 12V napětím z dodávaného spínaného zdroje. (více...)
DataCam a DataLight manuál
 Referenční a uživatelský popis průmyslových CCD kamer DataCam a osvětlovacích jednotek DataLight [pdf pro web] (stáhnout...)
 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302