Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Produkty
Programový systém Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a  osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Volba kamery a objektivu pro Strojové vidění
Control Web - Ukázkové aplikace


Hlavní stránkaProduktyStrojové vidění VisionLab

Několik novinek v systému strojového vidění VisionLab 2.1 a Control Web 6.1 SP7
 Systém VisionLab je na trhu již více jak rok a za tu dobu našel uplatnění v mnoha aplikacích. Díky reakcím od uživatelů bylo možné VisionLab vylepšit tak, aby práce s ním byla ještě snadnější. Spouštění kroků bylo rozšířeno o další režim automatického spouštění, každému kroku je možné přiřadit jméno a obsah datového objektu frame je možné na konci prováděné sekvence vložit do datového elementu systému Control Web. Všechny novinky naleznete v připravovaném opravném balíčku č. 7 pro Control Web 6.1 a nové verzi systému VisionLab.

Spouštění kroků

Spouštění kroků již běží zcela na pozadí. V editoru se v průběhu vykonávání kroků nezobrazuje informační okno, pouze u jednotlivých kroků se zobrazují ikony informující o provádění. Díky tomu je možné při provádění zobrazovat parametry kroků nebo hodnoty datových elementů. Především ale tato změna umožnila doplnit nový režim "automatického spuštění kroků při změně parametrů". Automatické spouštění se aktivuje ikonou v liště s nástroji. Po zapnutí editor provede všechny kroky a zobrazí výsledný obraz. Pokud nyní změníme libovolný parametr, editor vždy (po krátké časové prodlevě) spustí všechny kroky. To je výhodné pokud například potřebujeme interaktivně nastavit parametr kroku, pouze měníme hodnotu parametru a rovnou vidíme výsledný obraz. V tomto režimu je výhodné povolit provádění jenom těch kroků, kterým nastavujeme parametry tak, aby spuštění bylo co nejrychlejší a nastavování parametrů bylo skutečně interaktivní.

Nyní je tedy v editoru systému VisionLab možné spouštět kroky v těcho režimech:

  • Jednorázově provést všechny kroky. Před spuštěním prvního kroku je načten obraz z kamery (pokud je připojená)

  • Provádět kroky postupně jednotlivě. Před spuštěním prvního kroku je také v tomto případě načten obraz z kamery.

  • Opakované spouštění všech kroků. Před spuštěním prvního kroku je načten obraz z kamery a je na krátkou dobu zobrazen. Po provedení všech kroků je na nastavenou dobu zobrazen výsledný obraz.

  • Automatické spuštění všech kroků po změně libovolného parametru. V tomto případě pracují kroky se stejným obrazem z kamery, před spuštěním prvního kroku není načten nový obraz z kamery.

Pojmenování kroků

Další novinkou, kterou přináší SP7 je možnost pojmenovávat kroky. V některých aplikacích byl krok stejného typu použitý několikrát za sebou a seznam kroků se potom stával značně nepřehledným. Nyní je možné každému kroku přiřadit jméno. Jméno kroku je identifikátor, musí tudíž splňovat pravidla pro identifikátory v systému Control Web (např. nemůže obsahovat mezery). Jméno kroku je možné zadat ihned po vložení nového kroku a je možné ho kdykoliv později změnit. Pojmenování kroku není povinné, kroky s prázdným jménem budou zobrazovat pouze typ kroku.

Nové možnosti datových objektů typu Frame

V předchozích verzích bylo možné vytvářet datové objekty frame (při inicializaci datových objektů před spuštěním kroků) pouze ze souboru s obrázkem. Od SP7 je možné vytvořit dva typy frame:

  1. Datový objekt frame vytvářený ze souboru na disku.

  2. Datový objekt frame vytvářený vyhodnocením výrazu typu data

V obou dvou případech je možné po dokončení všech kroků zpracování obrazu uložit libovolný frame do datového elementu typu data.

Aby bylo možné v systému Control Web pracovat s obrazy v proměnných, byl v SP7 doplněn nový systémový přístroj images. Přístroj images má nativní procedury OpenImage a SaveImage pro načtení a uložení obrázku ze souboru.

Sloučení datových objektů rectangle a rectangular_region

Při vzniku systému VisionLab byly definovány datové objekty rectangle a rectangular_region, které byly shodné vzhledem k definici datových položek. Oba dva obsahovaly pozici středu, šířku, výšku a úhel natočení. Rozdíl byl ve významu (sémantice) jejich použití. Region se používal na místech, kde se definovala (ohraničovala) určitá oblast. Nejčastěji to bylo například na vstupu kroků, kde se definovala oblast, v níž krok pracuje. Rectangle byl pouze obecný obdélník bez určeného významu, většinou se vyskytoval na výstupu kroků. Dva objekty se stejným datovým obsahem pro různé účely sice zpřehlednily aplikaci a přesněji definovaly co obsahují, ale na druhé straně bylo často nutné do seznamu kroků vkládat krok pro převod mezi těmito typy (například create_rectangular_region).

Proto byl od verze SP7 datový objekt rectangular_region zrušen a ve všech výskytech nahrazen datovým objektem rectangle. Obdobně byl zrušen ring_region a dále bude používán jenom ring. Všechny aplikace vytvořené v předchozích verzích jsou stoprocentně kompatibilní - převod datových objektů provede Control Web automaticky při prvním překladu.

 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302