Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Produkty
Programový systém Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a  osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Volba kamery a objektivu pro Strojové vidění
Control Web - Ukázkové aplikace


Hlavní stránkaProduktyStrojové vidění VisionLab

Strojové vidění — vizuální inspekce teplotních snímačů produkovaných automatickou výrobní linkou
 U této úlohy strojového vidění na karuselovém produkčním automatu kompletujícím teplotní snímače pro automobilový průmysl si naši pozornost zaslouží několik zajímavých řešení a postupů.

Komponenty strojového vidění DataCam a DataLight instalované v automatické výrobní lince

Komponenty strojového vidění DataCam a DataLight instalované v automatické výrobní lince

1) V zadání je vyžadována vysoká přesnost měření geometrických rozměrů a přitom kamera, která nesmí překážet rotujícímu karuselu, musí být umístěna ve větší vzdálenosti od kontrolovaného senzoru, který má ale velmi malé rozměry. Vzhledem k nutnosti nenarušit manipulační prostor v automatu, a odtud plynoucí větší vzdálenosti kamery od kontrolovaného senzoru, nemohl být použit telecentrický objektiv. Problém vzdálenosti a přesné projekce obrazu bez perspektivního zkreslení byl vyřešen použitím objektivu s dlouhou ohniskovou vzdáleností. Zvolený objektiv je konstruován pro velké obrazové senzory a tak využitím pouhého středu obrazového pole jsme dosáhli vynikající kvalitu obrazu bez zkreslení geometrie a jasu a prakticky i bez barevných vad. Dlouhé ohnisko objektivu má ale také jednu nevýhodu - výrobní automat obsahuje řady elektromechanických, pneumatických a hydraulických akčních členů, které při své činnosti způsobují vibrace a mechanické rázy. Proto je nutno nějak vyřešit chvění obrazu a stabilitu jeho pozice. Tato potíž je účinně vyřešena kombinací použití zábleskových osvětlovacích jednotek DataLight a programovým ošetřením stability obrazu v prostředí VisionLab.

Kamera je umístěna tak, aby nepřekážela pohybu žádného mechanismu automatu

Kamera je umístěna tak, aby nepřekážela pohybu žádného mechanismu automatu

Záblesková osvětlovací jednotka DataLight

Záblesková osvětlovací jednotka DataLight

2) Pro přesná měření rozměrů součástek s využitím zadního světla bývají obvykle používány černobílé kamery s vysokým rozlišením. V této inspekční úloze je třeba nejen přesně měřit rozměry senzorů, ale také navíc číst a detekovat barevné potisky senzorů. Aby byla celá úloha řešitelná jen s jednou kamerou, bylo nutno použít kameru barevnou. Tato jediná barevná kamera pořizuje vždy sekvenčně snímky siluet senzoru v zadním světle a na závěr snímek s předním bílým osvětlením pro detekci barevného označení. Synchronizace jednotlivých zábleskových osvětlovačů je řešena jejich datovým propojením s kamerou. Zábleskové osvětlení je natolik intenzivní, že není nutné žádné zastínění stroje před okolním světlem i přes to, že je použita barevná kamera citlivá na celé spektrum viditelného světla. Činnost osvětlovacích jednotek přitom není v okolí stroje nijak rušivá a pro obsluhu obtěžující. K vysoké kvalitě a přesnosti zobrazení siluet pro přesné měření rozměrů přispívá schopnost kamerových komponent systému Control Web provádět víceprůchodovou adaptivní interpolaci barevné mozaiky grafickým procesorem v reálném čase.

Software vizuální inspekce přímo ovládá jednotku DataLab IO

Software vizuální inspekce přímo ovládá jednotku DataLab IO

Umístění předního a zadního zábleskového osvětlovače DataLight ve stroji

Umístění předního a zadního zábleskového osvětlovače DataLight ve stroji

Pro spolupráci programového systému vizuální inspekce s výrobním automatem je s výhodou využita jednotka DataLab se dvěma vstupně / výstupními moduly. Systém strojového vidění zajistí stoprocentní kontrolu vyráběných senzorů a včas zachytí veškeré mimotolerantní kusy. Právě absolutní kvalita výrobků je v automobilovém průmyslu klíčová.

Přesnost pozice senzoru je měřena ve dvou navzájem kolmých směrech pohledu

Přesnost pozice senzoru je měřena ve dvou navzájem kolmých směrech pohledu

Monitor v servisní části automatické linky - obsluha stroje jej při provozu nepotřebuje využívat

Monitor v servisní části automatické linky - obsluha stroje jej při provozu nepotřebuje využívat

Dodavatel automatu:

VPRO Šumperk, s. r. o.

Žerotínova 83

787 01 Šumperk

http://www.vpro.cz

Tel: +420 583224128, +420 583219078

Řešitel strojového vidění:

Moravské přístroje a.s.

Masarykova 1148

763 02 Zlín - Malenovice

http://www.moravinst.com http://www.mii.cz

Tel: +420 577107171, +420 603498498

Uživatel systému:

výrobce komponent pro automobilový průmysl

 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302