O společnostiProduktyObchodPodpora
Moravské přístroje
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Produkty
Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Volba kamery a objektivu pro Strojové vidění
Control Web - Ukázkové aplikace

Hlavní stránkaProduktyProgramový systém Control WebČlánky

Control Web digitalizuje výrobu
 Není mnoho výrobních závodů, které by byly z čisté vody kompletně moderně postaveny a v duchu hesel Průmyslu 4.0 plně propojeny a vybaveny patřičnou řídicí a komunikační technikou. Obvykle je v každé firmě nějaké to dědictví minulosti - ať již v budovách a jejich vybavení nebo ve výrobních strojích a technologiích. Univerzálnost a široký rozsah funkčnosti programového systému Control Web umožňuje prakticky libovolné výrobní provozy digitalizovat a informačně integrovat neobyčejně efektivně a elegantně. Pojďme si to ukázat na konkrétních příkladech.

S laskavým svolením majitele můžeme představit úspěšné řešení kompletní digitalizace výroby v závodu tradičního zpracovatele plastů, společnosti Auttep spol s.r.o. I když existují výrobní linky a provozy, které byly postaveny "na zelené louce" a jsou od počátku plně automatizované a komunikačně propojené, naprostá většina průmyslových závodů roste evolučně po dlouhou dobu. Proto je běžná existence různě starých a různě vybavených strojů vedle sebe ve výrobních halách. Stroj, jehož kapacita a kvalita produkce je stále dostatečná není většinou rozumné vyhazovat jen proto, že nám kvalitně slouží již několik desítek let. Zde uvádíme příklad, jak lze efektivně digitalizovat výrobu, kde vedle sebe stojí vysoce výkonné a moderní stroje spolu se stroji a dalšími technologiemi, u kterých se původně s možnostmi jejich zařazení do komunikačních sítí nepočítalo.

Systém zajišťuje mnoho funkčnosti moderní digitalizované výroby:

 • příjem a výdej materiálu ze skladu pomocí mobilních terminálů

 • automatické řízení systému přepravy palet, který napojený na skladovací prostory.

 • monitorování provozních stavů, pracovních cyklů a funkcí veškerých strojů

 • řízení osvětlení podle pohybu osob v halách

 • řízení vytápění výrobních hal prostřednictvím plynových výměníkových topných jednotek

 • detekce pohybu osob ve dveřích, bránách i v jednotlivých sektorech areálu

 • monitorování stavů a ovládání dveří a bran

 • správa panoramatických kamer a přenos obrazových dat v systému podle požadavků operátorů

 • měření spotřeby elektrické energie

 • dva redundantní servery, které se vzájemně zálohují, včetně replikace dat SQL serverů

 • systém umožňuje povolaným osobám také dálkový přístup k veškeré funkčnosti

Příjem z výdej zboží za skladu usnadňují přenosné terminály, které umožňují snímat čárové kódy. Běží v nich rovněž aplikace v prostředí systému Control Web. Aplikace jsou ovládané pomocí dotykových obrazovek a mají jednoduché a přehledné grafické uživatelské rozhraní. Zboží je přepravováno výtahem v několika patrech. V celém areálu jsou terminály připojeny bezdrátově pomocí Wi-fi. Dodavatelem systému přepravy palet je firma TMT spol. s.r.o., Chrudim.

Přenosné terminály jsou lehké a jejich ovládání je přehledné a intuitivní

Přenosné terminály jsou lehké a jejich ovládání je přehledné a intuitivní

Při odložení terminálů do patřičných stojanů jsou terminály nabíjeny

Při odložení terminálů do patřičných stojanů jsou terminály nabíjeny

Základem funkčnosti systému jsou dva redundantní servery a komunikační struktura. Na obou serverech běží stejné aplikace v síťovém prostředí systému Control Web. Při odstávce nebo poruše jednoho serveru celý systém dále běží bez jakéhokoliv omezení. Také data na SQL serverech jsou mezi dvěma počítači replikována. Před vnějším světem je systém skryt za firewallem. Po celém areálu závodu je pak k dispozici bohatě dimenzovaný rozvod ethernetových přípojek. Síťové přepínače jsou bezpečně uloženy v rozvodných skříních vždy vysoko na zdech výrobních hal. Vzhledem ke své poloze také ničemu nepřekážejí.

Jádrem systému jsou dva servery, na kterých běží síťové verze programového prostředí Control Web 8, které se navzájem plně zálohují

Jádrem systému jsou dva servery, na kterých běží síťové verze programového prostředí Control Web 8, které se navzájem plně zálohují

Ethernetové přepínače jsou ve skříních vysoko na stěnách výrobních hal

Ethernetové přepínače jsou ve skříních vysoko na stěnách výrobních hal

Zajímavostí, a současně také ukázkou pružnosti a funkčnosti jednotek DataLab, je elegance a jednoduchost, s jakou jsou do síťového monitorovacího a řídicího systému připojeny i stroje staršího data výroby.

Do rozvaděče stroje se umístí jednotka DataLab, zde v provedení Compact ...

Do rozvaděče stroje se umístí jednotka DataLab, zde v provedení Compact ...

... a pomocí ethernetové přípojky se stroj zařadí do TCP/IP komunikační sítě

... a pomocí ethernetové přípojky se stroj zařadí do TCP/IP komunikační sítě

Jednotky DataLab Compact také ovládají teplovzdušné agregáty a dveře a vrata hal.

Malé rozvaděče s jednotkami DataLab jsou vždy v blízkosti ovládaných zařízení

Malé rozvaděče s jednotkami DataLab jsou vždy v blízkosti ovládaných zařízení

I stavy zařízení, kde se s jejich konektivitou nepočítalo, lze spolehlivě identifikovat např. prostřednictvím analogových vstupních modulů

I stavy zařízení, kde se s jejich konektivitou nepočítalo, lze spolehlivě identifikovat např. prostřednictvím analogových vstupních modulů

Kompaktní jednotky Datalab zabírají jen velmi malý prostor. Také v rozvaděčích moderních strojů je lze obvykle umístit zcela bez problémů.

I pro současné moderní stroje je jejich připojení do komunikační sítě přínosem

I pro současné moderní stroje je jejich připojení do komunikační sítě přínosem

Jednotka DataLab se dvěma vstupně-výstupními moduly v rozvaděči současného stroje

Jednotka DataLab se dvěma vstupně-výstupními moduly v rozvaděči současného stroje

Pomocí obrazu z kamer a systému strojového vidění VisionLab, který je integrován do prostředí Control Web, je detekován pohyb osob ve vstupech do hal i ve vybraných oblastech. Kamery jsou rovněž prostřednictvím ethernetových kabelů připojeny k TPCP/IP síti.

Panoramatické kamery jsou umístěny obvykle na stropech hal

Panoramatické kamery jsou umístěny obvykle na stropech hal

V popisovaném systému digitalizace výroby jsou použity výhradně jednotky DataLab s připojením přes Ethernet, k dispozici jsou ale také jednotky pro vzdálená připojení pomocí RS485 a především jednotky s rozhraním USB. Ty lze vzhledem k vysoké datové propustnosti a krátké době odezvy výhodně používat pro přímé řízení strojů.

Nejčastěji jsou ve strojích používány jednotky DataLab se dvěma moduly průmyslových vstupů a výstupů

Nejčastěji jsou ve strojích používány jednotky DataLab se dvěma moduly průmyslových vstupů a výstupů

I v tomto stroji je vzadu vidět jednotka DataLab

I v tomto stroji je vzadu vidět jednotka DataLab

Nejmenší jednotka DataLab s jediným modulem se vejde opravdu kamkoliv

Nejmenší jednotka DataLab s jediným modulem se vejde opravdu kamkoliv

Řada algoritmů pro topení a osvětlení se řídí detekcí pohybu v obrazech

Řada algoritmů pro topení a osvětlení se řídí detekcí pohybu v obrazech

Kromě živých dat jsou okamžitě k dispozici i databáze s historickými daty

Kromě živých dat jsou okamžitě k dispozici i databáze s historickými daty

Základní tabulky s přehledem strojů

Základní tabulky s přehledem strojů

Pro techniky jsou k dispozici i stavy jednotlivých průmyslových vstupů a výstupů jednotek DataLab

Pro techniky jsou k dispozici i stavy jednotlivých průmyslových vstupů a výstupů jednotek DataLab

Principy, na kterých je postaveno popisované řešení digitalizace výrobního závodu, demonstrují efektivnost a účinnost používání jednotek DataLab s připojením na Ethernet v TCP/IP síti a také univerzálnost a škálovatelnost programového prostředí Control Web. Celý systém je dobrou investicí i do budoucnosti, neboť je trvale otevřený a umožňuje začleňování nových zařízení, komunikačních protokolů i dalšího programového vybavení. Toto řešení tak naplňuje principy, které se často označují jako Průmysl 4.0.

Článek tak, jak vyšel v magazínu Automa je v PDF podobě zde: Automa_12_2019.pdf.

RC

 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302