Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Produkty
Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Volba kamery a objektivu pro Strojové vidění
Control Web - Ukázkové aplikace


Hlavní stránkaProdukty

Programový systém Control Web
 Programové prostředí pro rychlý vývoj a provozování aplikací v oblasti průmyslové automatizace, databází, komunikace, zpracování obrazu a strojového vidění atd.
Články
Články o systému Control Web
Ovladače pro Control Web a OPC Server
Ovladače pro systém Control Web zprostředkovávají komunikaci aplikace s okolím. S patřičným ovladačem dokáže Control Web nebo OPC server komunikovat s průmyslovými automaty, se samostatnými vstupně/výstupními jednotkami, s měřicími kartami, ale is s virtuálními zařízeními, jako např www servery apod.
OPC Server
 Univerzální OPC server je zcela nový produkt naší společnosti, který využívá dostupné ovladače pro systém Control Web 5. Pro všechna zařízení, k nimž existuje ovladač kompatibilní se systémem Control Web 5, existuje nyní také plnohodnotný OPC server.
3D grafika a GPU computing
Třírozměrná grafika přináší vizualizačním systémům nejvyšší v současné době dosažitelnou rychlost překreslování při bezkonkurenčně nejlepší kvalitě vytvořeného obrazu. Systém Control Web přináší tyto zobrazovací technologie do oblasti vizualizace průmyslových procesů, programů pro výuku a výzkum.
Předchozí verze systému Control Web
Předchozí verze systému Control Web
Co je Control Web?
 Je to již více než 15 let od začátku vývoje systému Control Panel, předchůdce současného prostředí Control Web. Vysvětlit, co je to Control Web a k čemu všemu se může hodit není snadné, každé vysvětlení bude velmi dílčí a velmi neúplné. Nezabývejme se nyní tisíci konkrétními vlastnostmi a možnostmi. Využijme tohoto výročí a pokusme se podívat se na celou věc s větším odstupem a nadhledem. (více...)
Control Web vývojová verze
Vývojová verze systému Control Web slouží k tvorbě a testování aplikací. Ačkoliv aplikace může zcela plnohodnotně pracovat i v prostředí vývojové verze, typicky je ale před nasazením přeložena do podoby '.cwx' souboru, který je určen pro Runtime verzi systému. Aplikaci v podobě CWX již není možno modifikovat, změny je možné provádět jen ve vývojové verzi v souborech '.cw'. (více...)
Control Web runtime verze
Runtime verze vyžaduje aplikaci ve formátu '.cwx', připravenou ve vývojové verzi. Tento formát není textový, ale obsahuje přeloženou podobu aplikace. Aplikaci běžící v runtime verzi tak není možné žádným způsobem modifikovat ani získat její zdrojovou podobu. Tím jsou chráněny investice aplikačních firem do vývoje aplikací. (více...)
Jak na digitalizaci
 Několik zkušeností a tipů z praxe pro efektivní a bezpečná řešení. (více...)
Control Web – neomezený prostor pro aplikace
 U dnešních automatizačních systémů je vyžadováno propojení s celým informačním systémem chytré výroby a přitom musí být maximálně odolné proti kybernetickému napadení. Pro splnění všech současných i budoucích požadavků na digitalizaci výroby může být dobrým pomocníkem programové prostředí Control Web. (více...)
Software je klíčem k digitalizaci a chytré výrobě
 Na dodavatele zakázkových řešení pro průmyslovou výrobu jsou kladeny stále vyšší nároky. Automatizační systémy již nemohou být izolovanými zařízeními, ale je nutno je propojit s celým informačním systémem chytré výroby. Autoři aplikací se tak musí orientovat ve spoustě softwarových technologií a aplikačních rozhraní. Pro splnění všech současných i budoucích požadavků může být dobrým pomocníkem programové prostředí Control Web. (více...)
Control Web 8 Express
Control Web Express je ideální pro nenáročné a jednoúčelové aplikace s malými nároky na počet datových elementů. Control Web Express nemá, kromě omezeného počtu vybraných objektů, žádné další omezení funkčnosti systému. Control Web Express je dostupný jako vývojová verze a i jako runtime verze. Pro Control Web Express existují i ovladače řady Express, které jsou dostupné za nižší cenu. Ovladače řady Express, nabízené naší společností, nelze používat v základních verzích systému Control Web. (více...)
Control Web Express
 Nová verze systému pro rychlý vývoj aplikací určená pro nenáročné aplikace nebo nasazení s omezenými finančními prostředky. (více...)
Několik otázek k aktivacím
Počet softwarových produktů, kde licence je poskytována prostřednictvím aktivačního kódu trvale roste. Principy těchto technologií jsou u všech systémů již řadu let velmi podobné, přesto se občas vyskytuje několik nejasností, které se zde v souvislosti s aktivací systému Control Web 5 pokusme vysvětlit. (více...)
Control Web
 Definovat co je Control Web nebo vyjmenovat všechny jeho vlastnosti je na omezeném prostoru prakticky nemožné. Pro někoho je Control Web přístupný nástroj, který umožní levně realizovat řízení např. malé vodní elektrárny. Pro někoho jiného je to prostředek tvorby rozsáhlé podnikové distribuované aplikace s desítkami tisíc měřených bodů a obsahující stovky operátorských obrazovek, pracující na řadě počítačů zapojených do sítě. Nebo může Control Web pracovat jako programový most mezi SQL databází, WWW prohlížeči a GSM sítí. Pro řadu studentů je to nástroj, který jim ušetří spoustu práce s laboratorními pracemi, neboť automatizovaně provádí měření a tvoří protokoly. (více...)
 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302