Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Produkty
Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Volba kamery a objektivu pro Strojové vidění
Control Web - Ukázkové aplikace


1
2
3
4
5
Jednotky DataLab pro průmyslový Internet věcí.(více...)
Control Web 8 rozšířen o možnost registrace a aktivace z příkazové řádky
 Pokud instalujeme Control Web na větší množství počítačů, oceníme možnost zadat z příkazové řádky licenci a automaticky provést také aktivaci (komunikaci s aktivačním serverem). (více...)
Několik zlepšení v aktualizaci systému Control Web
 Kdo vyvíjí software, ten se nikdy nenudí - neustále je co zlepšovat. (více...)
Možnosti vykreslování animovaných 3D modelů v prostředí systému Control Web
 Předností popisované metody je vysoký výkon a efektivita plynoucí z faktu, že veškerá data pro animované fáze jsou trvale uložena v grafické paměti. Aplikace je vytvořena pro použití ve vědě a výzkumu, ale řešení animace modelů ve 3D scéně se může hodit i pro průmyslovou automatizaci a digitalizaci výroby. (více...)
Jak na digitalizaci
 Několik zkušeností a tipů z praxe pro efektivní a bezpečná řešení. (více...)
Control Web 8 - nový přístroj db_form zjednodušuje vytváření formulářů a receptur
 Potřebujete editovat data uložená v databázových tabulkách nebo zadávat receptury uložené na SQL serveru? Pak vás jistě potěší nový přístroj db_form. (více...)
Control Web 8 - Jak zjistit stav baterie notebooku
 Příklad ukazuje, jak využít funkcí PowerShellu pro získání systémových informací - v tomto případě zjištění stavu baterie (více...)
Schopnosti prostředí Control Web ve vysoce náročných aplikacích rozšířené reality
 Je zřejmé, že popisované schopnosti v mnoha aplikacích v průmyslové automatizaci uplatnění nenajdou, ale i jako pouhá technická zajímavost dokumentují výkon a rozsah možností systému Control Web při tvorbě aplikací. (více...)
Control Web 8 byl rozšířen o možnost časování přístrojů dle požadavků webové aplikace
 Systém Control Web 8 byl od update 56 doplněn o možnost aktivovat přístroje z generované webové aplikace podle vybraného panelu. (více...)
Aplikace jako služba operačního systému
 V systému Control Web je možné spouštět aplikace jako službu operačního systému. Kdy je vhodné aplikace spustit jako službu? Jaké aplikace je možné spustit jako službu? Jaká jsou omezení a možnosti? Vše si vysvětlíme v následujícím článku. (více...)
Několik ukázkových aplikací, jak použít virtuální a rozšířenou realitu
 Zařadit do aplikace virtuální nebo rozšířenou realitu není příliš obtížné. I tak je ale dobré vidět, jak je 3D scéna prostřednictvím datových elementů typu data propojená s virtuálními přistroji rozhraní. Scéna do takového elementu zapisuje svůj vykreslený obraz a naopak z jiného čte informace o pozici hlavy, prostorových ovladačů i rukou uživatele. Pro zjednodušení začátků a rychlejší pochopení základních principů se může hodit několik ukázek. (více...)
Problém s tiskem obrázků po aktualizaci pro Windows 10 - doplněno
 Aktualizace operačního systému Windows 10 s označením KB5000802 způsobuje problémy s tiskem obrázků (více...)
Virtuální a rozšířená realita v aplikacích systému Control Web
 Někdo považuje virtuální a rozšířenou realitu za budoucnost automatizace a digitalizace, někdo je naopak skeptický. Ať už se vše bude vyvíjet jakkoliv, se systémem Control Web budete připraveni. V tomto prostředí lze vytvořit aplikaci pro virtuální i rozšířenou realitu velice snadno. Pro tvorbu stereoskopického obrazu pro náhlavní sady se využívá virtuální přístroj 3D scény, se kterým je většina uživatelů dobře seznámena. Použití této atraktivní a v odborném tisku často popisované technologie je v prostředí systému Control Web jednoduché, dokonce ji lze použít jen jako rozšiřující prvek stávajících aplikací. Podívejme se na přednosti i problémy těchto technologií pohledem vývojářů, kteří strávili s brýlemi Hololens 2 na hlavě nemalý čas. (více...)
Vícejazyčné aplikace v systému Control Web
 Vícejazyčné aplikace bylo možné programově v systému Control Web realizovat vždy. Control Web 8 však přináší komfortní a jednoduchou práci s vícejazyčnými aplikacemi. (více...)
Řešení pro efektivní a bezpečnou digitalizaci průmyslové výroby
 Rozhovor pro magazím Svět průmyslu. (více...)
Jednotky DataLab můžete připojit k jakémukoliv systému
 Vestavěný protokol Modbus TCP rozšiřuje možnosti jednotek průmyslových vstupů a výstupů DataLab. (více...)
Control Web – neomezený prostor pro aplikace
 U dnešních automatizačních systémů je vyžadováno propojení s celým informačním systémem chytré výroby a přitom musí být maximálně odolné proti kybernetickému napadení. Pro splnění všech současných i budoucích požadavků na digitalizaci výroby může být dobrým pomocníkem programové prostředí Control Web. (více...)
Hledání obrazových vzorů v binárním černobílém obraze - zajímavá aplikace systému VisionLab
 Obecně platí, že hledání obrazových vzorů pomocí normalizované křížové korelace je hodně náročné na výkon počítače. A požadavky na výpočetní výkon ještě dále významně rostou s potřebou hledat vzory v různých měřítcích velikosti a v různých natočeních. A máme-li hledat obrazové vzory v binárním obraze, není to, jak by se mohlo při prvním nahlédnutí zdát, zjednodušením, ale spíše komplikací. Uvedená aplikace, která tuto problematiku úspěšně řeší, může být inspirací pro autory, kteří jsou nebo budou postavení před podobná zadání. (více...)
DataLab – od řízení stroje po digitalizaci továrny
 Jednotky průmyslových vstupů se osvědčují v mnoha řešeních jako spolehlivý a velmi efektivní nástroj, pomocí kterého informační a automatizační systémy komunikují s okolním světem. Je k dispozici řada příkladů a referenčních řešení digitalizace průmyslových výrobních provozů prostřednictvím jednotek DataLab připojených do podnikové TCP/IP sítě, které ukazují pružnost a efektivitu tohoto řešení. (více...)
Jednotka DataLab v mobilním měřicím systému
 Jako ukázky užitečnosti a možnosti použití systému DataLab jsou obvykle popisována velká síťově distribuovaná řešení pro digitalizaci průmyslové výroby nebo vzdálená připojení jednotek v rámci Internetu věcí. Jako zajímavý příklad efektivity a všestrannosti systému ale může sloužit mobilní měřicí sada, která je dodávána pro diagnostiku a údržbu k vozidlům Tatra. (více...)
Ovladač OPC UA rozšířen o konfigurátor
 V nové verzi ovladače OPC UA pro Control Web byl doplněn konfigurátor pro jednoduché a rychlé vytvoření nebo editaci parametrických souborů. (více...)
Online platby na internetovém obchodě
 Internetový obchod Moravských přístrojů byl rozšířen o možnost online platby platební kartou a automatické generování licenčních čísel ihned po dokončení platby. (více...)
Rady pro tvorbu aplikací - změny velikosti obrazu v krocích strojového vidění u přístroje gl_camera
 Pravděpodobně jste během vývoje aplikace strojového vidění již zaznamenali, že při vložení některého z kroků, které mění velikost obrazu, se vám zobrazilo varování, že pro virtuální přístroj gl_camera není tento krok doporučen. Je to vskutku divné varování, které zaslouží bližší vysvětlení. (více...)
Zdokonalování systému Control Web během jeho aktualizací
 Během několika posledních aktualizací systému Control Web významně klesá množství chyb, které bylo nutno tímto způsobem opravovat. To je jistě velmi dobrý trend. Také se již prakticky zcela vytratily opravy významných chyb, které ohrožovaly stabilitu systému. Se zmenšováním počtu chyb současně roste množství zlepšení a úprav, které zjednodušují a usnadňují práci autorům aplikačních programů. (více...)
Rady pro tvorbu aplikací - připojení většího počtu USB kamer
 Při potřebě připojit větší počet kamer prostřednictvím rozhraní USB k jednomu počítači se obvykle neobejdeme bez doplnění počítače o další komunikační adaptéry. To by neměl být problém - asi si říkáte, co by bylo možno na tak jednoduché věci pokazit. (více...)
Control Web digitalizuje výrobu
 Není mnoho výrobních závodů, které by byly z čisté vody kompletně moderně postaveny a v duchu hesel Průmyslu 4.0 plně propojeny a vybaveny patřičnou řídicí a komunikační technikou. Obvykle je v každé firmě nějaké to dědictví minulosti - ať již v budovách a jejich vybavení nebo ve výrobních strojích a technologiích. Univerzálnost a široký rozsah funkčnosti programového systému Control Web umožňuje prakticky libovolné výrobní provozy digitalizovat a informačně integrovat neobyčejně efektivně a elegantně. Pojďme si to ukázat na konkrétních příkladech. (více...)
Control Web a vícemonitorové systémy
 Článek popisuje funkce zabudované v systému Control Web pro práci s vícemonitorovými systémy. (více...)
Proč nejsou některé ovladače po nainstalování dostupné v nabídce ovladačů?
 Článek vysvětluje jeden z častých dotazů na technickou podporu. (více...)
Rady pro tvorbu aplikací - příliš mnoho vykreslovacích kontextů
 3D virtuální přístroje poskytují kvalitu obrazu a působivé grafické efekty, které nejsou jiným způsobem vykreslování dosažitelné. V prostředí systému Control Web lze navíc libovolný prostorový virtuální přístroj vložit přímo do panelu, který je vykreslován pomocí GDI vykreslovače. Takové použití 3D přístrojů se přímo nabízí - stačí patřičný přístroj vytáhnout z palety. Vše funguje a vypadá hezky, ale i zde lze zcela bezpracně hodně ušetřit a udělat svou aplikaci efektivnější. (více...)
Rady pro tvorbu aplikací - všímejte si chybových hlášek
 Překvapivě mnoho zakázkových aplikací, které jsou s námi konzultovány, generuje při svém běhu různé varovné i chybové hlášky. Všímejte si jich prosím. Oprava problémů bývá většinou velmi snadná a zlepšení stojí za to. (více...)
Rady pro tvorbu aplikací - o důležitosti technické podpory
 Za těch mnoho let, co si programové prostředí Control Web udržuje vzestupnou kompatibilitu pro své aplikace, již bylo vytvořeno mnoho aplikací, které jsou dodnes udržovány a stále rozšiřovány a zdokonalovány. Často se jedná o značně rozsáhlá a impozantní díla, kterým museli jejich autoři věnovat mnoho měsíců i let vývoje. Není výjimkou, že se projekty skládají v mnoha desítek programových modulů, obsahují několik webových serverů, pracují z rozsáhlými SQL databázemi, prostřednictvím ovladačů komunikují s mnoha externími zařízeními, vizualizační grafika využívá několik monitorů s vysokým rozlišením atd. Na základě zkušeností s takovými aplikacemi bychom rádi postupně uveřejňovali tipy pro programátory, jak efektivně řešit standardní a opakující se programové konstrukce a naopak čeho je při vývoji aplikací dobré se vyvarovat. Tyto mohutné aplikace kladou velmi vysoké nároky na kvalitu programového prostředí Control Web. Proto začneme u sebe. (více...)

1/3
« 1 2 3 »
 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302