Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Produkty
Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Volba kamery a objektivu pro Strojové vidění
Control Web - Ukázkové aplikace


1
2
3
4
5
Jednotky DataLab pro průmyslový Internet věcí.(více...)
Online platby na internetovém obchodě
 Internetový obchod Moravských přístrojů byl rozšířen o možnost online platby platební kartou a automatické generování licenčních čísel ihned po dokončení platby. (více...)
Rady pro tvorbu aplikací - změny velikosti obrazu v krocích strojového vidění u přístroje gl_camera
 Pravděpodobně jste během vývoje aplikace strojového vidění již zaznamenali, že při vložení některého z kroků, které mění velikost obrazu, se vám zobrazilo varování, že pro virtuální přístroj gl_camera není tento krok doporučen. Je to vskutku divné varování, které zaslouží bližší vysvětlení. (více...)
Zdokonalování systému Control Web během jeho aktualizací
 Během několika posledních aktualizací systému Control Web významně klesá množství chyb, které bylo nutno tímto způsobem opravovat. To je jistě velmi dobrý trend. Také se již prakticky zcela vytratily opravy významných chyb, které ohrožovaly stabilitu systému. Se zmenšováním počtu chyb současně roste množství zlepšení a úprav, které zjednodušují a usnadňují práci autorům aplikačních programů. (více...)
Rady pro tvorbu aplikací - připojení většího počtu USB kamer
 Při potřebě připojit větší počet kamer prostřednictvím rozhraní USB k jednomu počítači se obvykle neobejdeme bez doplnění počítače o další komunikační adaptéry. To by neměl být problém - asi si říkáte, co by bylo možno na tak jednoduché věci pokazit. (více...)
Control Web digitalizuje výrobu
 Není mnoho výrobních závodů, které by byly z čisté vody kompletně moderně postaveny a v duchu hesel Průmyslu 4.0 plně propojeny a vybaveny patřičnou řídicí a komunikační technikou. Obvykle je v každé firmě nějaké to dědictví minulosti - ať již v budovách a jejich vybavení nebo ve výrobních strojích a technologiích. Univerzálnost a široký rozsah funkčnosti programového systému Control Web umožňuje prakticky libovolné výrobní provozy digitalizovat a informačně integrovat neobyčejně efektivně a elegantně. Pojďme si to ukázat na konkrétních příkladech. (více...)
Control Web a vícemonitorové systémy
 Článek popisuje funkce zabudované v systému Control Web pro práci s vícemonitorovými systémy. (více...)
Proč nejsou některé ovladače po nainstalování dostupné v nabídce ovladačů?
 Článek vysvětluje jeden z častých dotazů na technickou podporu. (více...)
Rady pro tvorbu aplikací - příliš mnoho vykreslovacích kontextů
 3D virtuální přístroje poskytují kvalitu obrazu a působivé grafické efekty, které nejsou jiným způsobem vykreslování dosažitelné. V prostředí systému Control Web lze navíc libovolný prostorový virtuální přístroj vložit přímo do panelu, který je vykreslován pomocí GDI vykreslovače. Takové použití 3D přístrojů se přímo nabízí - stačí patřičný přístroj vytáhnout z palety. Vše funguje a vypadá hezky, ale i zde lze zcela bezpracně hodně ušetřit a udělat svou aplikaci efektivnější. (více...)
Rady pro tvorbu aplikací - všímejte si chybových hlášek
 Překvapivě mnoho zakázkových aplikací, které jsou s námi konzultovány, generuje při svém běhu různé varovné i chybové hlášky. Všímejte si jich prosím. Oprava problémů bývá většinou velmi snadná a zlepšení stojí za to. (více...)
Rady pro tvorbu aplikací - o důležitosti technické podpory
 Za těch mnoho let, co si programové prostředí Control Web udržuje vzestupnou kompatibilitu pro své aplikace, již bylo vytvořeno mnoho aplikací, které jsou dodnes udržovány a stále rozšiřovány a zdokonalovány. Často se jedná o značně rozsáhlá a impozantní díla, kterým museli jejich autoři věnovat mnoho měsíců i let vývoje. Není výjimkou, že se projekty skládají v mnoha desítek programových modulů, obsahují několik webových serverů, pracují z rozsáhlými SQL databázemi, prostřednictvím ovladačů komunikují s mnoha externími zařízeními, vizualizační grafika využívá několik monitorů s vysokým rozlišením atd. Na základě zkušeností s takovými aplikacemi bychom rádi postupně uveřejňovali tipy pro programátory, jak efektivně řešit standardní a opakující se programové konstrukce a naopak čeho je při vývoji aplikací dobré se vyvarovat. Tyto mohutné aplikace kladou velmi vysoké nároky na kvalitu programového prostředí Control Web. Proto začneme u sebe. (více...)
Zlepšení kvality a výkonu grafiky v systému Control Web
 Není to ani tak dávno, co jsem zde psal, že architektura grafiky v prostředí systému Control Web, zvláště pak v souvislosti s abstrakcí ve formě grafických vykreslovačů, je ideálem, kterého jsme po dlouhou dobu chtěli dosáhnout. Nyní byl vykreslovací systém dále zdokonalen podle poznatků, které vyplynuly z praktického provozu aplikací s webovými klienty. Stáhněte si Control Web 8.0.29, zlepšení opravdu stojí za to. (více...)
Virtuální realita v aplikacích systému Control Web
 V odborném tisku se v poslední době objevuje stále více článků o virtuální a rozšířené realitě v průmyslové automatizaci. Toto téma sice dosud nedosahuje popularity ostatních témat spojovaných s tzv. Průmyslem 4.0, ale růst zájmu o tuto problematiku je viditelný. Přitom virtuální a rozšířená realita nyní rozhodně není v popředí zájmu autorů aplikací automatizačních systémů. Doba virtuální reality pravděpodobně brzy přijde i sem. Jen nevíme kdy a v jaké podobě. Kdo ale používá programové prostředí Control Web, může s virtuální realitou začít již nyní. (více...)
Časování aplikací v systému Control Web 8
 V Control Webu 8 přichází pravděpodobně největší změna v časování přístrojů od samotného vzniku systému Control Web, případně Control Panel. Čekání přístrojů na dokončení komunikace datových elementů je nyní neblokující. To znamená, že pokud přístroj čeká na dokončení komunikace, ostatní přístroje mohou pracovat dál. (více...)
Nový ovladač pro komunikaci s přístroji na sběrnici M-BUS
 Ovladač MBUS je určen pro spojení systému Control Web s přístroji pro měření různých fyzikálních veličin připojenými na sběrnici M-BUS. Komunikuje přes standardní sériové rozhraní počítače RS-232 (RS-485, RS422), USB nebo prostřednictvím sítě ETHERNET. (více...)
Kamerové vidění pro robota - ukázka efektivity řešení v prostředí systému Control Web
 Tento systém není nijak složitý ani rozsáhlý, ale výborně demonstruje rozsah funkčnosti a především efektivitu a eleganci řešení současných požadavků při digitalizaci výroby prostřednictvím programového prostředí Control Web. (více...)
Nový ovladač pro zařízení ze série Advantech DAQ
 Advantech je výrobcem plug-in IO karet, poskytující plný rozsah produktů pro sběr dat (DAQ, data acquisition) a řízení, které jsou široce používané pro průmyslové a laboratorní aplikace, monitoring, automatizaci, testování, měření atd. Každé zařízení z této série je podporováno balíkem DAQNavi, který obsahuje výkonné a spolehlivé ovladače pro daná zařízení a také programovou podporu. Tuto podporu také využívá náš ovladač AdvDAQ pro Control Web 8. (více...)
Převod aplikace ze starší verze Control Web do novější
 Potřebujete převést aplikaci ze starší verze systému Control Web do novější? Níže je popsán postup, jak na to. (více...)
Kamery DataCam CMOS
 Společnost Moravské přístroje nabízí kamery DataCam vybavené obrazovými senzory CMOS. (více...)
Control Web s podporou CMOS kamer DataCam
 Update systému Control Web verze 8.0.23 přináší kromě obvyklých oprav a zdokonalení jednu podstatnou novinku. V systému je, počínaje touto verzí, zahrnuta podpora rychlých kamer DataCam s CMOS obrazovými senzory. (více...)
Ohlédnutí za veletrhem Amper 2019
 Děkujeme návštěvníkům našeho stánku za zájem o naše produkty a za příjemné popovídání si o zajímavých technologiích v našem oboru. (více...)
EduLab - sestava technického a programového vybavení pro školní laboratoře
 EduLab se hodí nejen pro školní experimenty, laboratorní měření a laboratorní automatizaci, ale také pro výuku programování. Studenti mohou okamžitě vidět výsledek své práce a mohou své aplikační programy dále zdokonalovat a rozvíjet. (více...)
Software je klíčem k digitalizaci a chytré výrobě
 Na dodavatele zakázkových řešení pro průmyslovou výrobu jsou kladeny stále vyšší nároky. Automatizační systémy již nemohou být izolovanými zařízeními, ale je nutno je propojit s celým informačním systémem chytré výroby. Autoři aplikací se tak musí orientovat ve spoustě softwarových technologií a aplikačních rozhraní. Pro splnění všech současných i budoucích požadavků může být dobrým pomocníkem programové prostředí Control Web. (více...)
Operační systém Windows 10 v průmyslové automatizaci
 Často zde popisujeme bohaté možnosti programového prostředí Control Web a průmyslového počítačového systému DataLab pro tvorbu aplikací v oblasti průmyslové automatizace. Výsledná kvalita zakázkového automatizačního systému je však velmi závislá na vlastnostech použitého operačního systému. A právě v této oblasti mezi aplikačními inženýry panuje zmatek a šíří se hodně nepřesných informací. (více...)
Licence pro Control Web 8
 Licenční systém byl v nové verzi značně zjednodušen. Velká řada uživatelů je však na starší — složitější systém zvyklá a v licencích pro Control Web 8 se nevyznají. Přinášíme jednoduchý popis, jak se v licenčním systému pro Control Web 8 neztratit. (více...)
Control Web a OPC UA
 OPC Unified Architecture (OPC UA) je univerzálním standardem pro komunikaci a sdílení dat mezi různými zařízeními od různých výrobců vytvořený organizací OPC Foundation. Vzhledem ke své obecnosti a platformové nezávislosti se OPC UA pravděpodobně stane důležitým komunikačním standardem v průmyslu 4.0 a Internetu vecí (IoT Internet of Things). Pro Control Web 8 je nyní k dispozici nový ovladač OPC UA klient. (více...)
Control Web - ten pravý software pro Průmysl 4.0
 Programový systém Control Web je díky svým komunikačním, databázovým a grafickým schopnostem výborným nástrojem pro zapojení všech strojů a výrobních zařízení do jednotné sítě. A díky strojírenské firmě TAJMAC-ZPS byl náš produkt k vidění na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. (více...)
Proč máme tak rádi starý software?
 Letní zamyšlení. (více...)
Control Web 8 přináší novou možnost, jak kreslit obrázky v aplikaci
 Nová verze systému Control Web 8 umožňuje v Grafickém editoru vývojového prostředí kreslit statické i dynamické obrázky ve virtuálních přístrojích panel a drawing. (více...)
Vytváříme dobré aplikace - vykreslovače grafiky v programovém prostředí Control Web
 Vykreslovače grafiky nám vymožňují vybrat si, jaké grafické programové rozhraní operačního systému bude použito pro zobrazování virtuálních přístrojů. (více...)
Začlenění strojového vidění do systémů průmyslové automatizace
 Zpracování obrazů z kamer a vizuální inspekce je stále častější součástí současných systémů průmyslové automatizace. Proto má značný význam i požadavek na spolupráci systémů strojového vidění s řídícími a automatizačními systémy. Systém strojového vidění VisionLab lze přímo instalovat do programového prostředí Control Web. Integrace úloh vizuální inspekce do systémů průmyslové automatizace je tedy maximálně efektivní. (více...)

2/3
« 1 2 3 »
 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302