Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Obchodní partneři
Produkty
Programový systém Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a  osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Control Web - Ukázkové aplikace


Hlavní stránka

Control Web - Ukázkové aplikace
Při seznamovaní s vývojem aplikací v systému Control Web je velice efektivní studovat ukázkové aplikace. Na tomto místě najdete přehled všech ukázek, které jsou k dispozici. U některých složitější příkladů je také článek s popisem postupu tvorby aplikace.
Začínáme s Control Webem
 Zde najdete ukázky a videa pro začínající uživatele. Naučíme se vytvořit a spustit jednoduché aplikace, vysvětlíme základní principy fungování systému. Vyzkoušíme také jak vytvořenou aplikaci nainstalovat na cílový počítač.
Komunikace (kanály, ovladače, síťové aplikace, web server)
 Control Web je připravený na snadnou tvorbu aplikací, které komunikují s různými typy zařízení. V Control Webu je také výborná podpora tvorby rozsáhlých síťových aplikací a součástí každé aplikace může být web server. V tomto článku najdete příklady a ukázky vysvětlující různé způsoby komunikace.
Vzhled aplikace
 Control Web 8 umožňuje v Grafickém editoru vývojového prostředí kreslit statické i dynamické obrázky ve virtuálních přístrojích panel a drawing. Zde je několik ukázek takových kreseb.
Alarmy, archivace, databáze a zálohování
 Prakticky v žádné aplikaci se neobejdeme bez archivace měřených hodnot, zobrazování časových průběhů a hlídání alarmů. V Control Webu je pro všechny tyto situace připravená podpora.
Rozsáhlé aplikace (knihovny, předlohy, jazykové verze)
 V Control Webu najdeme spoustu nástrojů, které nám zpříjemní vytváření rozsáhlejších nebo složitých aplikací. Knihovny umožní rozdělit větší aplikace na několik částí nebo vytvořit opakovaně použitelné části. Předlohy přístrojů pomohou nastavit společné vlastnosti skupině přístrojů na jednom místě. Jazykové editory usnadní překlad všech textů v aplikaci do dalších jazyků.
Kamery a Strojové vidění VisionLab
 
 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302