O společnostiProduktyObchodPodpora
Moravské přístroje
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Produkty
Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Volba kamery a objektivu pro Strojové vidění
Control Web - Ukázkové aplikace

Hlavní stránkaProduktyProgramový systém Control WebČlánky

Control Web 8 - nový přístroj db_form zjednodušuje vytváření formulářů a receptur
 Potřebujete editovat data uložená v databázových tabulkách nebo zadávat receptury uložené na SQL serveru? Pak vás jistě potěší nový přístroj db_form.

Control Web 8 nabízí od Update 56 nový virtuální přístroj db_form. Tento přístroj umožňuje editaci záznamů databázových tabulek. Zdrojem dat může být konkrétní tabulka nebo sada záznamů získaná vyhodnocením SQL dotazu. Editační formulář je vygenerován automaticky a jeho formátování a vlastnosti lze řídit pomocí zadaných pokynů. Zadávané hodnoty položek lze omezit i seznamem hodnot nebo hodnotami, získanými SQL dotazem.

Pokud pouze definujete zdroj dat, bude vytvořen formulář pro všechny položky tabulky a editační pole budou zvolena podle typu jednotlivých položek tabulky.

Formulář bez formátovacích pokynů

Formulář bez formátovacích pokynů

Protože implicitní vzhled formuláře a použitá editační pole nemusí vždy vyhovovat, umožňuje přístroj ovlivnit konstrukci formuláře pomocí pokynů. Přístroj nabízí dva druhy pokynů. První jsou obecné pokyny pro konstrukci formuláře umožňují definovat počet sloupců formuláře, umístění textu, jeho zarovnávání a písmo popisu položky, zarovnávání a písmo v editačních polích a výchozí editory podle typu položky zdroje dat. Druhým typem pokynů jsou pokyny spjaté s jménem konkrétní pložky zdroje dat. Těmito pokyny lze definovat text popisu položky, rozsah hodnot, přesnost a formát numerické položky, typ editoru, zdroj nabízených hodnot ve výběrových seznamech, datový element, na který bude hodnota z položky zapisována, počet obsazených sloupců a řádku editorem položky, pořadí položky ve formuláři, barvy buňky položky a další volby, jako např. zda bude položka ve formuláři zobrazena, zda ji nepůjde modifikovat atd.

Formulář vytvořený podle zadaných pokynů může, nad stejným zdrojem dat, vypadat např. takto:

Formulář formátovaný pomocí pokynů

Formulář formátovaný pomocí pokynů

Pomocí nativních OCL procedur je možné pokyny dynamicky měnit a tím i ovlivňovat podobu formuláře za běhu aplikace nebo dokonce vytvořit celý nový formulář nad jiným zdrojem dat. Přístroj umožňuje za běhu aplikace zobrazit dialogové okno pro interaktivní definici pokynů pro konstrukci formuláře.

Interaktivní editor pokynů pro konstrukci formuláře

Interaktivní editor pokynů pro konstrukci formuláře

Přístroj db_form nabízí i řadu událostních procedur, které umožňují reagovat na zadávané hodnoty a události vzniklé při editaci záznamů. Kromě toho, ve spojení s některými nativními procedurami, umožňují událostní procedury enumerovat dostupné tabulky připojené databáze a jejich položky.

Protože lze v pokynech položky definovat i datové elementy, na které budou zapisovány hodnoty z položek aktuálního záznamu, je možné využívat tento nový přístroj jako recepturu a nahradit jím původní přístroj recipe.

 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302