Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Obchodní partneři
Produkty
Programový systém Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a  osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Rady pro tvorbu aplikací


Hlavní stránka  Produkty  Programový systém Control Web  3D grafika a GPU computing

Přesná měření vrtáků a fréz pomocí kamery a systému Control Web
 Kamerové inspekční systémy obvykle poskytují velmi pohotová a rychlá měření ve snímaném obraze, požadavky na vysokou přesnost a reprodukovatelnost měření však obvykle tyto systémy citelně zdražují. Představujeme vám ukázku řešení, kde je vysoké přesnosti dosahováno i při použití komponent s velmi přístupnou cenou.

Systém pro každý vložený vrták či frézu změří geometrické rozměry nástroje a současně jej zváží. Se znalostí rozměrů a hmotnosti lze stanovit druh materiálu a vypočíst i plochu povrchového povlaku. Každý nástroj lze identifikovat a prověřit tolerance charakteristických rozměrů.

Prvním předpokladem pro dosažení vysoké přesnosti měření v obraze je získání kvalitního obrazu neznehodnoceného šumem a ztrátovou kompresí. Zde je použita monochromatická 2 megapixelová digitální kamera DataCam DC 2000, která tyto náročné požadavky s rezervou splňuje.

Máme tedy zajištěn klidný a stabilní obraz. Nyní je nutno ještě zvládnout všechna úskalí aberací a radiálních zkreslení objektivu a veškeré aspekty perspektivní projekce a efekty osvětlení. Přesný, ale rozměrný a drahý telecentrický objektiv není pro toto řešení vhodný. Zde je použit běžný objektiv Fujinon, jehož geometrická zkreslení jsou se subpixelovou přesností softwarově korigována v kamerových komponentách systému Control Web. Na závěr jsou ještě korigovány artefakty perspektivní projekce. Takto je dosaženo celkové přesnosti a reprodukovatelnosti cca 3 setiny milimetru. Nástroje mohou být s touto přesností měřeny v jakékoliv pozici v libovolném místě obrazového pole.

Díky použitému prostředí Control Web je toto řešení velice snadno integrovatelné do libovolného informačního systému podniku. Aplikace systému Control Web je rovněž velice snadno rozšiřitelná a udržovatelná.

Uspořádání inspekčního pracoviště

Uspořádání inspekčního pracoviště

Digitální USB kamera DataCam DC 2000

Digitální USB kamera DataCam DC 2000

Plošina váhy s fóliovým prosvětlením

Plošina váhy s fóliovým prosvětlením

Charakteristické rozměry frézy

Charakteristické rozměry frézy

Stopková fréza

Stopková fréza

I u vrtáků je detekována délka aktivní části nástroje

I u vrtáků je detekována délka aktivní části nástroje

Směrodatné odchylky při opakovaném měření téhož nástroje

Směrodatné odchylky při opakovaném měření téhož nástroje

Toto řešení demonstruje schopnosti kamer DataLab a programového systému Control Web vytvářet řešení se špičkovými parametry při dosažení velice přístupné ceny.

rc

 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302