Moravské přístroje, a. s., zdroj: https://www.mii.cz/art?id=444&lang=405, vytištěno: 14.07.2024 7:39:19

Hlavní stránkaProduktyProgramový systém Control Web3D grafika a GPU computing

Přesná měření vrtáků a fréz pomocí kamery a systému Control Web
 Kamerové inspekční systémy obvykle poskytují velmi pohotová a rychlá měření ve snímaném obraze, požadavky na vysokou přesnost a reprodukovatelnost měření však obvykle tyto systémy citelně zdražují. Představujeme vám ukázku řešení, kde je vysoké přesnosti dosahováno i při použití komponent s velmi přístupnou cenou.

Systém pro každý vložený vrták či frézu změří geometrické rozměry nástroje a současně jej zváží. Se znalostí rozměrů a hmotnosti lze stanovit druh materiálu a vypočíst i plochu povrchového povlaku. Každý nástroj lze identifikovat a prověřit tolerance charakteristických rozměrů.

Prvním předpokladem pro dosažení vysoké přesnosti měření v obraze je získání kvalitního obrazu neznehodnoceného šumem a ztrátovou kompresí. Zde je použita monochromatická 2 megapixelová digitální kamera DataCam DC 2000, která tyto náročné požadavky s rezervou splňuje.

Máme tedy zajištěn klidný a stabilní obraz. Nyní je nutno ještě zvládnout všechna úskalí aberací a radiálních zkreslení objektivu a veškeré aspekty perspektivní projekce a efekty osvětlení. Přesný, ale rozměrný a drahý telecentrický objektiv není pro toto řešení vhodný. Zde je použit běžný objektiv Fujinon, jehož geometrická zkreslení jsou se subpixelovou přesností softwarově korigována v kamerových komponentách systému Control Web. Na závěr jsou ještě korigovány artefakty perspektivní projekce. Takto je dosaženo celkové přesnosti a reprodukovatelnosti cca 3 setiny milimetru. Nástroje mohou být s touto přesností měřeny v jakékoliv pozici v libovolném místě obrazového pole.

Díky použitému prostředí Control Web je toto řešení velice snadno integrovatelné do libovolného informačního systému podniku. Aplikace systému Control Web je rovněž velice snadno rozšiřitelná a udržovatelná.

Uspořádání inspekčního pracoviště

Uspořádání inspekčního pracoviště

Digitální USB kamera DataCam DC 2000

Digitální USB kamera DataCam DC 2000

Plošina váhy s fóliovým prosvětlením

Plošina váhy s fóliovým prosvětlením

Charakteristické rozměry frézy

Charakteristické rozměry frézy

Stopková fréza

Stopková fréza

I u vrtáků je detekována délka aktivní části nástroje

I u vrtáků je detekována délka aktivní části nástroje

Směrodatné odchylky při opakovaném měření téhož nástroje

Směrodatné odchylky při opakovaném měření téhož nástroje

Toto řešení demonstruje schopnosti kamer DataLab a programového systému Control Web vytvářet řešení se špičkovými parametry při dosažení velice přístupné ceny.

rc