Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Obchodní partneři
Produkty
Programový systém Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a  osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké CCD kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Rady pro tvorbu aplikací


Hlavní stránka  Produkty  Programový systém Control Web

Interní HW USB klíč
 Interní HW USB klíč pro licence SW produktů naší společností určený pro připojení na USB kontektor na základní desce osobního počítače.

Interní HW USB klíč je určen pro připojení na USB konektory na základní desce osobního počítače. Klíč obsahuje jednu nebo i více licencí SW produktů. Přítomnost klíče v počítači umožňuje běh produktů, pro které je v klíči obsažena licence, bez jakýchkoliv omezení a bez nutnosti jejich aktivace. Interní klíč představuje ideální řešení pro zákazníky vyžadující licenci na klíči a kteří chtějí znesnadnit zcizení HW USB klíče a tedy i licencí obsažených na klíči.

Interní HW USB připojený na USB konektor na základní desce v PC

Interní HW USB připojený na USB konektor na základní desce v PC

Stejně jako každé USB zařízení vyžaduje i USB klíč ke své funkci instalaci správného ovladače do operačního systému.

Poznámka:

Některá USB zařízení odpovídají předdefinovaným třídám zařízení, jejichž ovladače jsou již nainstalovány spolu s operačním systémem. Např. USB Flash Disk je schopen pracovat prakticky ihned po připojení, protože odpovídá třídě „mass storage“. To ale není případ USB klíče systému Control Web.

Interní HW USB klíč chráněný PIN

Protože USB klíč nese licenci k použití software, představuje poměrně velkou hodnotu. Aby se znesnadnilo jeho případné zneužití nepovolanou osobou, je možné použití klíče chránit pomocí PIN kódu. Pokud je daný klíč chráněný pomocí PIN, je nutno kód zadat před jeho prvním použitím. K zadání PIN je uživatel vyzván dialogovým oknem:

Doba, po kterou je možné zadat PIN je omezena a zobrazuje se ve stavovém řádku dialogového okna. Rovněž je možné nechat systém zapamatovat PIN na daném počítači, takže opětovné použití klíže jeho zadání nebude vyžadovat. Na jiném počítači ale opět bude nutné PIN zadat.

Zda daný klíč vyžaduje zadání PIN nebo ne je nutno rozlišit při jeho objednání. Vlastní PIN je pevně dán a není možné jej měnit.

Upozornění:

Ztráta klíče představuje ztrátu hodnoty licencí na něm nesenou. Ze zřejmých důvodů není možné žádat o nový klíč jako náhradu za klíč ztracený bez uhrazení plné ceny licencí.

 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302