O společnostiProduktyObchodPodpora
Moravské přístroje
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Produkty
Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Volba kamery a objektivu pro Strojové vidění
Control Web - Ukázkové aplikace

Hlavní stránkaProduktyPrůmyslový počítačový systém DataLabJednotky vstupů a výstupů DataLab

Systém průmyslových vstupů/výstupů DataLab IO/ETH s Ethernet rozhraním
 Modulární systém průmyslových vstupů a výstupů DataLab IO dovoluje uživatelům zkonfigurovat počty, typy a směry měřených a nastavovaných signálů přesně na míru dané aplikaci. Všechny jednotky DataLab IO obsahují univerzální CPU jednotku, k níž lze připojit vstupně/výstupní moduly podle typu signálů (analogové vstupy a výstupy, digitální vstupy a výstupy, čítačové vstupy, reléové moduly, moduly pro platinové teploměry atd.). K dispozici jsou CPU jednotky pro jeden, dva nebo čtyři I/O moduly. CPU jednotky s USB rozhraním nabízejí velmi snadné použití (Plug-and-Play), jednoduché připojení standardním kabelem s možností napájení ze stejného kabelu a zcela automatickou konfiguraci. Nevýhodou USB je ale omezení délky připojení na 5 m. Tuto nevýhodu odstraňuje nová CPU jednotka pro 4 I/O moduly se 10/100 Mbit Ethernet rozhraním.

Jednotka DataLab IO s Ethernet rozhraním

Jednotka DataLab IO s Ethernet rozhraním

CPU jednotka DataLab IO/ETH s Ethernet rozhraním je plně kompatibilní se všemi I/O moduly systému DataLab IO. Pouze USB rozhraní je nahrazeno 10/100 Mbit rozhraním Ethernet a jednotka komunikuje prostřednictvím protokolu TCP/IP.

Osazení I/O moduly je volitelné stejně jako u jednotek s USB rozhraním

Rozhraní Ethernet přináší oproti USB sběrnici několik výhod:

 • Vzdálenost mezi řídicím počítačem a jednotkou není omezena na 5 m, jako je tomu u USB (pomocí aktivních prodloužení lze jedno USB spojení prodloužit na větší vzdálenost, ale trasa musí být složena z jednotlivých segmentů max. délky 5 m). Jeden kabel sítě Ethernet může být dlouhý až 200 m. Protože Ethernet může být velmi snadno přenášen i jinými prostředky než je kroucený pár vodičů (např. rádiový spoj), skutečná délka spojení může být výrazně delší.

 • Protože jednotka komunikuje protokolem TCP/IP, který je možné směrovat a přenášet prostřednictvím různých počítačových sítí, není fyzická vzdálenost jednotky od počítače prakticky limitována.

Na druhé straně je nutné počítat s některými nevýhodami oproti USB jednotkám:

 • Zatímco USB rozhraní je již navrženo s ohledem na bezproblémové připojení k PC bez nutnosti konfigurace (tzv. Plug-and-Play), u jednotek komunikujících protokolem TCP/IP je nezbytné konfigurovat síťové rozhraní (IP adresu, masku sítě, adresu výchozí brány).

  Poznámka:

  Protože jednotka DataLab IO/ETH pracuje v roli „síťového serveru“ (řídicí počítač se na DataLab IO obrací s dotazy na měřená hodnoty, případně s příkazy k zápisu), je nezbytné, aby IP adresa této jednotky byla pevně přidělena. Není možné nechat jednotce dynamicky přidělit IP adresu protokolem DHCP, řídicí počítač by poté nevěděl, na jakou IP adresu posílat požadavky.

 • Jednotka s Ethernet rozhraním vždy vyžaduje externí napájení. Existuje možnost napájení přes Ethernet (PoE — Power over Ethernet), ale pak je nutné použít externí rozdělovač signálové a napájecí části.

 • DataLab IO/ETH s Ethernet rozhraním je k dispozici pouze ve variantě pro čtyři I/O moduly. Menší varianty pro dva a jeden modul zůstávají pouze ve variantě s USB rozhraním.

  Poznámka:

  Skutečnost, že DataLab IO/ETH obsahuje 4 sloty pro I/O moduly, neznamená, že všechny 4 pozice musí být obsazeny. Stejně jako u jednotek s USB rozhraním je možno osadit pouze jeden, dva, tři nebo všechny čtyři moduly v závislosti na požadavcích aplikace.

Z hlediska programového opět není mezi USB a Ethernet jednotkami rozdíl. Stačí v parametrickém souboru zvolit způsob komunikace a nastavit patřičné adresy. Pro zbytek aplikace pak není mezi jednotkami rozdíl:

[device]
type = ethernet
ip_address = 192.168.0.3
remote_port = 10250
local_port = 40230
ip_timeout = 500
con_timeout = 500
password = 12345

Pro nastavení konfigurace nabízí jednotka DataLab IO/ETH s Ethernet rozhraním HTTP server. Ke konfiguraci tedy není zapotřebí žádný speciální programový nástroj, stačí libovolný WWW prohlížeč.

Konfigurace jednotky DataLab IO prostřednictvím WWW prohlížeče

Konfigurace jednotky DataLab IO prostřednictvím WWW prohlížeče

Protože provoz na WWW serveru je z hlediska zpracování poměrně náročný a také z důvodu zabezpečení (není vhodné, aby konfiguraci kdokoliv měnil), je konfigurační HTTP server povolen pouze pokud je jednotka zapnuta se sepnutým Reset tlačítkem. Pouze tehdy lze nastavit parametry prostřednictvím WWW prohlížeče. Po normálním zapnutí jednotky není HTTP server aktivován a jednotka reaguje jen na požadavky na čtení a zápis technologických dat.

Jedním z konfiguračních parametrů je heslo (password). Komunikace mezi počítačem a jednotkou DataLab IO/ETH je kryptována a tím je zabráněno neoprávněným zásahům do techologie či zjišťování technologických dat pro jiné počítače v počítačové síti.


Technické parametry jednotky

Napájení z externího zdroje 10 - 30 V DC
Spotřeba 1 W bez připojených IO modulů
Rozsah pracovních teplot 0C – +50C
Rozměry ŠxVxH 165 x 154 x 23 mm (bez DIN lišty)
Hmotnost 200 g
400 g se čtyřmi moduly reléových výstupů

 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302