O společnostiProduktyObchodPodpora
Moravské přístroje
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Produkty
Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Volba kamery a objektivu pro Strojové vidění
Control Web - Ukázkové aplikace

Hlavní stránkaProduktyProgramový systém Control WebOPC ServerČlánky

Control Web jako OPC server
 OPC servery jsou v dnešní době jedním z nejrozšířenějších prostředků komunikace s periferiemi v průmyslové automatizaci. Často však bývají pro svoji snadnou dostupnost využívány také k předávání dat mezi různými vrstvami vizualizačních nebo řídicích systémů. Pro systém Control Web je k dispozici OPC klient, který umožňuje získávat data z libovolného OPC serveru. Díky novému produktu OPC server pro ovladače systému Control Web je nyní možné zpřístupnit data aplikací v systému Control Web prostřednictvím rozhraní OPC. Tedy zpřístupnit data aplikace tak, aby je mohli číst nebo zapisovat OPC klienti. V tomto článku popíšeme základní principy zpřístupnění dat a na jednoduchém příkladu si ukážeme konfiguraci celého systému.

OPC jako komunikační mezivrstva v průmyslové automatizaci

Základní princip je velice jednoduchý. Aplikace v systému Control Web se prostřednictvím OPC klienta (ovladače) připojí k OPC serveru, kde bude ukládat nebo číst data. Klientské aplikace, OPC klienti, pak budou přistupovat k tomuto serveru.

OPC server pro ovladače systému Control Web

OPC server je zcela nový produkt. Ke komunikaci se zařízením využívá ovladače kompatibilní se systémem Control Web 5. Pro všechna zařízení, k nimž existuje ovladač kompatibilní se systémem Control Web 5, existuje nyní také plnohodnotný OPC server.

Od verze 1.2 je OPC server rozšířen o OPC Storage Driver. Jedná se o ovladač, který nekomunikuje s žádným zařízením, pouze uchovává hodnoty zapsané do kanálů a umožňuje jejich zpětné čtení. Vytváří tak vlastně určitý datový sklad, ten může potom sloužit k předávání dat mezi OPC klienty. Všichni klienti připojení k OPC serveru vždy sdílí stejné hodnoty.

Počet, čísla a typy kanálů se definují při konfiguraci ovladače, tím se také určí velikost a typ datového skladu. Následující obrázek ukazuje konfiguraci ovladače.

Konfigurace datového skladu

Pokud je ovladač připojen k OPC serveru, stanou se všechny jeho kanály automaticky součástí jeho adresního prostoru. Ovladač může být připojen k OPC serveru i víckrát (počet není omezen). V adresním prostoru OPC serveru je tedy možné vytvářet libovolný počet datových skladů.

OPC server jako datový sklad

OPC server tedy není využit ke komunikaci s konkrétním zařízením ale pouze pro předávání dat mezi různými softwarovými vrstvami. Samozřejmě je možné oba přístupy libovolně kombinovat. Jeden OPC server tak může sloužit zároveň jako datový sklad a zároveň jako brána pro komunikaci s hardware.

Díky technologii DCOM (Distributed COM) je možné přistupovat k OPC serveru i ze vzdálených počítačů. Přístup k datovému skladu OPC serveru, stejně tak jako k dalším připojeným zařízením, není omezen pouze na lokální počítač.

Příklad

Nyní si na jednoduchém příkladu ukážeme konfiguraci celého systému, tedy vytvoření aplikace v systému Control Web 5 a konfiguraci OPC serveru. Naším úkolem bude zpřístupnit OPC klientům hodnoty tří proměnných z aplikace v systému Control Web 5: logickou, reálnou a textovou proměnnou.

Krok 1. Instalace

V prvním kroku je nutné nainstalovat následující produkty:

  • Control Web 5

    Pro reálný běh aplikace je třeba nainstalovat Control Web Runtime, pro vývoj aplikace a její testování (spouštění) budeme používat Control Web 5 Vývojovou verzi.

  • Ovladač OPC klient pro Control Web 5

  • OPC server pro ovladače systému Control Web 5

Po dokončení instalace a vložení všech licenčních čísel je nutné všechny produkty aktivovat. Podrobnější informace najdete v dokumentaci jednotlivých produktů.

Krok 2. Konfigurace OPC Serveru

Nyní budeme nastavovat parametry OPC serveru.

Nejprve je nutné vytvořit v OPC serveru datový sklad, to znamená definovat datové elementy, které budou sloužit k předávání dat. Musíme vytvořit tři datové elementy: logický, reálný a textový.

Spustíme OPC server a otevřeme jeho konfiguraci (pokud spustíme OPC server poprvé po instalaci, otevře konfigurační rozhraní automaticky). V menu konfiguračního rozhraní spustíme Průvodce připojením nového ovladače (menu Ovladače volba Vložit nový). V prvním kroku zadáme jméno datového skladu, například demo. V dalším kroku vybereme OPC Storage driver ze seznamu dostupných ovladačů.

Po dokončení průvodce bude spuštěna konfigurace vloženého ovladače. Zde v tabulce přidáme tři nové položky (kliknutím na text přidat) a nastavíme jejich typ stejně jako na následujícím obrázku.

Nyní je nutné uložit konfiguraci OPC serveru (menu Konfigurace volba Uložit konfiguraci).

Krok 3. Konfigurace ovladače OPC klient pro Control Web 5

V dalším kroku budeme konfigurovat ovladač OPC klient pro Control Web 5. Spustíme konfigurační aplikaci ovladače OPC klient (menu Start operačního systému, volby Control Web 5 a Konfigurace OPC ovladače).

V konfigurační aplikaci se připojíme k OPC serveru (menu Server volba Připojit k OPC serveru a vybrat Control Web driver OPC DA v 2.0 server).

V levé části aplikace je nyní zobrazen strom všech datových elementů nabízených OPC serverem. Všechny tři datové elementy (1, 2 a 3) vložíme do konfigurace ovladače (dvoj-klikem na jméno elementu). Každému elementu musíme přiřadit číslo kanálu (sloupec Číslo kanálu v pravé části tabulky), stejně jako na následujícím obrázku.

Kanály jsou v aplikacích systému Control Web používány ke komunikaci (přenosu dat) s ovladačem. Pomocí kanálu bude tedy možné, s využitím ovladače, komunikovat s OPC serverem. Každý kanál je v systému Control Web jednoznačně identifikovaný svým číslem, v našem případě budeme používat tři kanály 1, 2 a 3.

Nyní uložíme konfiguraci (menu soubor). Na disku budou vytvořeny dva konfigurační soubory, PAR a DMF, které použijeme při vytváření aplikace v systému Control Web.

Krok 4. Aplikace v systému Control Web 5

Spustíme Control Web 5 a vytvoříme novou aplikaci. Do aplikace vložíme ovladač OPC klient a pro jeho konfiguraci použijeme vytvořené soubory PAR a DMF. Ovladač pojmenujeme například opc.

Dále do aplikace přidáme tři virtuální přístroje. Přístroj switch nám umožní nastavovat logickou hodnotu, přístroj control číselnou hodnotu a přístroj string_control textovou hodnotu. Do parametru output všech těchto přístrojů nastavíme jeden z kanálů ovladače. Například přístroj switch bude mít parametr output nastavený na:

opc.1

Tento přístroj bude zapisovat do prvního kanálu ovladače OPC klient. Ovladač OPC klient zapsanou hodnotu pošle do OPC serveru. OPC server uloží hodnotu do datového skladu, kde bude přístupná dalším klientům.

Na závěr

Jak je vidět na uvedeném příkladu, konfigurace je velice jednoduchá a již nic nebrání tomu, využívat sytém Control Web také jako OPC server a zpřístupnit data z vašich aplikací do dalších systémů.

Další zajímavé články o technologii OPC

 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302