O společnostiProduktyObchodPodpora
Moravské přístroje
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Produkty
Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Volba kamery a objektivu pro Strojové vidění
Control Web - Ukázkové aplikace

Hlavní stránkaProduktyProgramový systém Control Web

Několik otázek k aktivacím
Počet softwarových produktů, kde licence je poskytována prostřednictvím aktivačního kódu trvale roste. Principy těchto technologií jsou u všech systémů již řadu let velmi podobné, přesto se občas vyskytuje několik nejasností, které se zde v souvislosti s aktivací systému Control Web 5 pokusme vysvětlit.

Aktivace je moderní způsob poskytování licencí k používání programového vybavení. Je založen na matematických principech z oblasti kódování a šifrování. Podobné technologie jsou všeobecně známé a široce používané např. při nákupu kreditu do mobilních telefonů. Stejně jako v tomto případě i aktivačním klíčem k programovému vybavení je prosté číslo (zapsané jako kombinace číslic a písmen). Uživatel není zatěžován žádnými hardwarovými klíči. Tento systém je velmi jednoduchý a snaží se minimalizovat obtěžování uživatele. Je-li počítač připojen k Internetu, vše proběhne zcela automaticky během několika sekund. Aktivace programového vybavení je využívána stále větším počtem firem produkujícím programové vybavení. Průkopníkem těchto metod (i když spíše více po stránce marketingu než technologií) je Microsoft se svým operačním systémem Windows XP. Aktivace systému Control Web 5 je velice podobná aktivaci Windows XP. Pokusme se nyní blíže vysvětlit několik nejčastěji se vyskytujících otázek:

Zruší instalace opravného balíčku aktivaci?

Nezruší. Instalovat Service Pack můžete kdykoliv zcela bez obav. Instalace opravných balíčků nijak neovlivňují stavy aktivací jednotlivých produktů.

Lze aktivovat jen v pracovní době?

Samozřejmě že ne. Aktivační kódy vytváří a rozesílá stroj - a jeho pracovní doba je neomezená. Aktivovat lze kterýkoliv den v jakoukoliv denní nebo noční hodinu.

Přesněji řečeno automat zajišťuje aktivaci prostřednictvím internetové komunikace s aktivačním serverem a aktivaci pomocí SMS (krátké textové zprávy) v sítích GSM. Aktivace pomocí e-mailové zprávy nebo nadiktování aktivačního čísla do telefonu zajišťuje operátorka jen v pracovních dnech. K nutnosti komunikace s živým operátorem v praxi dochází jen velmi výjimečně při řešení mimořádných a nestandardních požadavků.

Prý lze aktivovat jen jednou

Nikoliv, jeden produkt s jedním licenčním číslem lze aktivovat v krátké době za sebou až pětkrát. Po uplynutí nějakého intervalu (v současné době je nastaven na několik měsíců) systém umožní další aktivace.

Počet přípustných aktivací je opatřením administrativním, nikoliv technickým limitem. Po osobní dohodě s pracovníkem naší technické podpory lze cokoliv změnit a přizpůsobit.

Pozor, to, že lze aktivovat až pětkrát stejnou licenci, není pobídkou k provozování softwarového pirátství! Jedna licence může být legálně provozována jen v jedné kopii! Možnost vícenásobné aktivace je zde pro ochranu uživatelů před komplikacemi způsobenými např. nečekanými poruchami počítačů vedoucími k nutnosti výměny klíčových komponent počítače (HDD, síťová karta atd.).

Co se stane po vyčerpání všech povolených aktivací?

Po vyčerpání povoleného poštu aktivací v daném období již aktivační server nevydá aktivační kód automaticky. Je třeba zatelefonovat na naši technickou podporu a požádat o odblokování dalších aktivací.

Mohu měnit hardware počítače?

Bez výměn hardware se žádný dlouhodobý provoz informačních a automatizačních technologií neobejde. Novou aktivaci si vyžádá výměna HDD (neboť v tomto případě bylo nutno veškeré programové vybavení znovu nainstalovat) a výměna síťové karty nebo typu procesoru. Vše ostatní (RAM, grafická karta atd.) lze měnit libovolně.

A co notebooky s proměnnou konfigurací síťových adaptérů?

Současné přenosné počítače mají běžně např. dva síťové adaptéry pro Ethernet a další pro Wi-Fi komunikaci. Každý z nich má svoji unikátní MAC adresu, která hraje důležitou roli v aktivačním procesu. Proto během aktivace by měl být povolen ten síťový adaptér, který bude přítomen i později při používání tohoto programového vybavení. Samozřejmě lze aktivovat zvlášť pro každý použitelný síťový adaptér. Potom lze software provozovat i s vyřazenými ostatními síťovými adaptéry nebo s libovolnou kombinací aktivních síťových adaptérů.

Nejjednodušší je mít základní LAN adaptér trvale povolený. Pak při jakékoli další kombinaci dalších adaptérů nikdy nenarazíme na žádný problém a nemusíme se principy aktivací nikdy zabývat.

Jak řešit problém s potřebou opakované instalace vývojové verze při odlaďování na PC přímo na zakázce?

Nejjednodušší je vyžádat si pro tyto případy patřičnou zásobu časově omezených aktivací. Takové aktivace jsou zdarma a jejich počet není v rámci rozumného množství nijak omezen.

Další možností je provozování neaktivovaného software po povolenou dobu 35 dnů. Byl-li na daném počítači již provozován systém po delší dobu bez aktivace, nová instalace systému bude běžet bez aktivace jeden den. Jestliže systém nainstalujeme a odinstalujeme během jediného dne, lhůta pro aktivaci případné další instalace nebude nijak zkracována a zůstane na původních třiceti pěti dnech.

Proč byla zavedena aktivace?

Na závěr otázka nejtěžší, protože není technická. Nepopiratelně jedním z nejdůležitějších motivů je určitá redukce neobyčejně rozsáhlého kradení počítačových programů. Aktivační systém je dosti složitý, finančně je náročný nejen jeho vývoj a vyladění, ale především nepřetržitý provoz infrastruktury pro jeho podporu. V trvalém provozu je zde komunikační server připojený k Internetu, GSM brány pro SMS komunikaci, databázový SQL server a k tomu spousta programového vybavení (samozřejmě kompletně vytvořeného v prostředí Control Web). Vše musí pracovat bezchybně a bezpečně. V naší práci se velmi často setkáváme s nelegálními instalacemi našich produktů. Víme o mnohých dodavatelích, kteří si dosud koupili jedinou licenci a dodali již např. 12 zakázkových řešení. Velmi je také rozšířeno používání jedné licence vývojové verze několika vývojáři. Aktivační systém jistě pirátství nezastaví, je spíše morálním apelem než technickou překážkou nelegálnímu používání.

Aktivační systém pracuje spolehlivě. Jedinou jeho chybou je, že byť jen velice mírně (v případě připojení na Internet naprosto neznatelně), ale přece jen trochu komplikuje instalaci i legálním uživatelům.

Na druhé straně aktivační systém přináší legální uživatelům také řadu přínosů. Na aktivační serveru mají k dispozici přehled licencí i aktivací svých produktů. Aktivační systém chrání investice poctivých uživatelů. Přínosem je určité omezení nelegálních instalací. Není dobré, když poctivým firmám konkurují dodavatelé, kteří mají patřičné (v řadě zakázek klíčově důležité) programové vybavení "zadarmo".

Jednou trvale aktivovaný systém může již "navěky" běžet bez omezení a nevyžaduje žádnou další komunikaci s aktivačním serverem. Můžeme tedy vše udělat doma v kanceláři a poté celý systém odvézt a nainstalovat někde, kde není Internet, nemají tam GSM sítě a dokonce tam ještě ani neexistují žádné klasické telefony (a telekomunikační satelity se této oblasti vytrvale vyhýbají:-).

Pokud máte v nějaké věci jakékoliv pochybnosti, neváhejte nás kontaktovat buď telefonicky, nebo e-mailem na adrese support@mii.cz.

 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302