O společnostiProduktyObchodPodpora
Moravské přístroje
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Produkty
Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Volba kamery a objektivu pro Strojové vidění
Control Web - Ukázkové aplikace

Hlavní stránkaProduktyProgramový systém Control Web

Control Web
 Definovat co je Control Web nebo vyjmenovat všechny jeho vlastnosti je na omezeném prostoru prakticky nemožné. Pro někoho je Control Web přístupný nástroj, který umožní levně realizovat řízení např. malé vodní elektrárny. Pro někoho jiného je to prostředek tvorby rozsáhlé podnikové distribuované aplikace s desítkami tisíc měřených bodů a obsahující stovky operátorských obrazovek, pracující na řadě počítačů zapojených do sítě. Nebo může Control Web pracovat jako programový most mezi SQL databází, WWW prohlížeči a GSM sítí. Pro řadu studentů je to nástroj, který jim ušetří spoustu práce s laboratorními pracemi, neboť automatizovaně provádí měření a tvoří protokoly.

Kdo chce ale poznat Control Web blíže, může si stáhnout zkušební verzi systému, obsahující i více jak 1000 stran kompletní dokumentace v elektronické podobě. Zkušební verze pracuje prakticky shodně s plnou verzí, má jen několik omezení týkajících se např. souvislé doby běhu či možnosti komunikace s reálnými vstupně/výstupními jednotkami či průmyslovými automaty.

Pro získání alespoň rámcové představy o systému uvádíme alespoň v bodech shrnutý přehled těch základních vlastností.

Co je Control Web?

 • Programový systém rychlého vývoje aplikací pro průmysl, laboratoře, školy,...

 • Vizualizace a řízení technologických procesů v reálném čase

 • Most mezi technologií a informačním systémem podniku

 • Rozhraní člověk-stroj

 • Přímé řízení strojů a technologií

 • Simulace, výzkum, vývoj a výuka (třeba LF UK)

Podpora hardware

 • Control Web je důsledně navrhován jako systém nezávislý na hardware

 • S patřičným ovladačem komunikuje s jakýmkoliv průmyslovým zařízením

  • PLC (Siemens, Mitsubishi, Omron, Teco, Allen-Bradley, ABB, Honeywell, …)

  • I/O moduly (DataLab IO, ELSACO, ADAM, …)

  • měřicí karty (Advantech, Axiom, Tedia, …)

  • „virtuální“ zařízení, např. WWW server apod.

 • Architektura ovladačů je otevřená a pečlivě dokumentovaná, každý může implementovat vlastní ovladač

Podpora otevřených protokolů

 • ASCII komunikace po sériové lince

  • Znakový protokol využívá velké množství jednoduchých zařízení …

 • OPC Data Access

  • Stále vzrůstající množství OPC serverů

 • DDE / NetDDE, FastDDE

  • Zachování zpětné kompatibility s DDE servery

 • GSM modemy, SMS zprávy

 • HTTP přístup k WWW serverům

 • Modicon Modbus, Modbus/TCP

 • ...

Podpora otevřených standardů

 • Široká interoperabilita díky podpoře standardních protokolů a formátů dat

 • TCP/IP, HTTP, HTML (Ethernet, WiFi, dial-up, …)

 • ODBC / SQL

 • COM / ActiveX

 • OPC (OLE for Process Control)

 • GSM / GPRS

 • DDE, NetDDE

Schopnost práce v distribuovaném prostředí

Control Web Runtime („tlustý klient“)

 • aplikace Control Web dokáží sdílet data po síti, volat vzdálené metody apod.

 • data mohou být sdílena za účelem zálohování (synchronizace dat)

 • nebo je možné přistupovat na vzdálené data (vzdálený přístup)

 • oba způsoby je možno libovolně kombinovat a tvořit tak aplikace client/server nebo peer-to-peer.

Přístup k aplikaci přes WWW browser („tenký klient“)

 • Control Web obsahuje zabudovaný HTTP server a dokáže vytvářet dynamické aplikace založené na WWW technologiích, zpřístupňované prostřednictvím standardních WWW prohlížečů

 • Je možné vytvářet serverové aplikace pro klienty na plnohodnotných PC i na mobilních telefonech

 • Bohatost aplikace lze nastavovat podle požadavků na přístup z různých klientů (čisté HTML, DHTML/CSS, Java, ActiveX, ...)

WWW prohlížeč zobrazující stránku generovanou HTTP serverem systému Control Web prostřednictvím rozhraní GPRS

Podpora platforem

Control Web podporuje všechny Win32 platformy:

 • Windows 9x/Me (dožívající platforma)

 • Windows XP Embedded (možnost práce z CF karty, bez HDD)

 • Windows 2000 Advanced Server Clusters

 • Windows CE na standardním x86 PC (CEPC)

 • Windows CE na RISC systémech (verze pro procesory ARM, MIPS, SH3/4)

Rodina systémů Control Web

Podpora jazyků a kódování

Podpora kódování

 • Control Web ANSI (8bitové znaky pro Evropu a USA)

 • Control Web UNICODE (16bitové kódování obsahující znaky všech abeced)

 • UNICODE verze je nutná pro podporu východních jazyků

Podpora jazyků

 • Vývojová i runtime verze v Češtině, Angličtině, Němčině a Japonštině

 • Možnost upravit texty v runtime verzi pro jakýkoliv jazyk

 • Runtime ve Slovenštině, Ruštině, ...

Control Web v japonské verzi

Trvalý provoz

 • Control Web určen pro trvalý spolehlivý provoz 24 hodin, 7 dní v týdnu

  • Server cw.mii.cz s max. uptime 472 dní, restart vyvolán nutností instalovat SP pro Windows NT, nikoliv problémy systému Control Web

 • Interní velmi přísné testy prověřují každou jednotlivou alokaci paměti a její párovou dealokaci

 • Control Web nasazen na kritických aplikacích ve Škoda Mladá Boleslav, JE Dukovany, …

 • Control Web pracuje na kritických aplikacích firmy Moravské přístroje (systém registrací a aktivací produktů).

Škálovatelnost

 • Control Web nemá žádná vnitřní omezení týkající se počtu komunikujících kanálů, počtu panelů, přístrojů v panelech, připojených PLC a jiných ovladačů apod.

 • Samozřejmě existují omezení daná kapacitou paměti, rychlostí procesorů, propustností komunikačních linek apod.

 • Řada aplikací je poměrně rozsáhlých

  • Počet kanálů v řádu 10 000 na jeden počítač…

  • Desítky PLC připojených k jednomu počítači…

  • Řádově tisíce panelů v jediné aplikaci…

  • Desítky PLC, deset tisíc IO, ...

Struktura aplikace řízení energetiky ŠKODA automobilová a.s.

Neomezená programovatelnost

 • Zabudovaný programovací jazyk s real-time rozšířeními dovoluje realizovat zcela libovolné řídicí sekvence a algoritmy

 • Programové API jednotlivých komponent dovoluje jejich plně programové řízení

  • Např. archivace dat, SQL dotazy apod.

 • Událostní rozhraní komponent umožní reagovat na rozličné stavy aplikace

 • Atributy kanálů umožňují precizně řídit komunikaci a časování (QoS, Round-trip-time, timeout, ...)

Bezpečný programový model

 • Aplikační program nemá přímý přístup k paměti

 • Eliminuje problémy s neplatnými ukazateli

 • Zabraňuje nestabilitám způsobeným nevracením paměti (memory leaks)

 • Ošetření chyb ve výrazech (dělení nulou, indexování mimo rozsah pole, přetečení, podtečení, ztráta přesnosti, …)

 • Možnost testování výskytu chyby a její programové ošetření

Řízení přístupu uživatelů

 • Kompletní systém přístupových práv uživatelů

 • Uživatelé mají přiděleny úrovně oprávnění

 • Explicitní povolení či zakázání přístupu uživatelů s daným oprávněním k jednotlivým prvkům aplikace

 • Programová detekce přihlášení / odhlášení operátora

 • Stejný systém přístupových práv lze rozšířit i na aplikace zpřístupněné prostřednictvím WWW rozhraní

Ochrana investic

 • Systémy Control Panel / Control Web udržují vzestupnou kompatibilitu aplikací již více jak 10 let

 • Nové verze přináší významná vylepšení a rozšíření architektury, současně ale dovolují načíst aplikaci předchozí verze

  • Ochrana investic zákazníků do vývoje a údržby aplikací

  • Ochrana investic do vzdělání a zkušeností vývojových pracovníků

 • Aplikace vždy uchovávána v podobě zdrojového textu (možnost automatického generování aplikace)

Podpora zákazníků

 • Technická podpora neomezená a zdarma pro všechny zákazníky po dobu životnosti produktu

  • Přístupná přes telefon, fax, e-mail, WWW

 • Školení pro vývojové pracovníky

 • Školení v prostorách firmy Moravské přístroje pro malé skupiny 4 až 8 účastníků

  • Lektoři přímo zapojení do vývoje produktu — informace „z první ruky“

Kompletní a podrobná dokumentace

 • Přes 1000 stran výkladu a referencí

 • Dokumentace rozdělena na 6 dílů

 • Standardní formáty CHM a PDF dovolují prohlížení dokumentace i mimo integrované vývojové prostředí, případně vytištění části nebo celé dokumentace

Snadná a rychlá tvorba aplikací

 • Vývoj nesmí být drahý

 • Aplikace je často nasazena jednou nebo jen několikrát, další nasazení vyžadují modifikace

 • Vývoj musí být rychlý

 • Zákazník nechce čekat měsíce (nebo roky) na doladění systému, odstranění chyb, …

 • Programátoři nemají čas studovat nové architektury, nové vývojové nástroje, chtějí použít co už znají

Aplikace vytvořená v systému Control Web

Integrované vývojové prostředí

 • Tvorba aplikace drag-and-drop

 • Komponenty (virtuální přístroje) aplikace přetahovány z palety

 • Modifikace parametrů v dialogových oknech

 • Přístrojový inspektor modifikuje specifické parametry daného virtuálního přístroje

 • K tvorbě aplikace není zapotřebí znalost programování

 • Funkce aplikace řízena parametry a výrazy

 • Programovací jazyk je k dispozici pro řešení náročnějších požadavků zákazníků

 • Grafický vývoj aplikací

Control Web — jistota i do budoucna

Control Web spolehlivě pracuje i na pre-alfa verzích operačního systému s kódovým názvem Windows Longhorn.

Vývojová verze sytému Control Web na operačním systému Windows Longhorn

 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302