O společnostiProduktyObchodPodpora
Moravské přístroje
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Produkty
Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Volba kamery a objektivu pro Strojové vidění
Control Web - Ukázkové aplikace

Hlavní stránkaProduktyProgramový systém Control WebČlánky

Instalace a aktivace

Seznam sekcí:

Požadavky na počítač a operační systém
Instalace
Licence
USB klíč
Aktivace

Control Web je určen pro běh pod 32 nebo 64 bitovými operačními systémy Windows na počítačích standardu PC. Vývoj těchto operačních systémů přinesl i jistá pravidla a služby podporující instalaci aplikačních programů. Hlavním důvodem zavedení těchto pravidel je snaha eliminovat problémy uživatelů s instalací (např. rozhodnutí, do kterého adresáře má být produkt nainstalován) a především usnadnit správu instalací (např. opravit poškozenou instalaci či produkt ze systému zcela odinstalovat). Control Web všechna tato pravidla dodržuje a k instalaci využívá instalační služby operačního systému. Díky tomu je instalace zcela přímočará a nezáludná. Podrobněji je instalace popsána v podkapitole Instalace.

Požadavky na počítač a operační systém

Požadavky systému Control Web na počítač nejsou nijak výjimečné a lze říci, že bude bez problémů pracovat na všech současných osobních a průmyslových počítačích.

Je samozřejmé, že s rostoucí aplikací rostou i nároky na počítač. Pokud bude aplikace obsahovat stovky panelů (operátorských obrazovek) a obsluhovat tisíce vstupně/výstupních kanálů, nároky na paměť porostou a vybavení počítače větší pamětí může být užitečné. Je velice užitečné nezapomínat na ostatní aplikace pracující současně se systémem Control Web — např. SQL server může spotřebovat stovky MB paměti a tak s 8GB RAM bude počítač podstatně lépe pracovat.

Control Web je navržen pro práci na 32-bitových i 64-bitových operačních systémech rodiny Microsoft Windows. I když na obou verzích bude Control Web pracovat zcela bez problémů, rozdíl je v množství operační paměti, kterou má Control Web pod oběma systémy k dispozici.

 • V prostředí 32-bitových systémů je k dispozici pro každý proces 2GB paměti, bez ohledu na fyzicky instalovanou paměť.

 • U 64-bitových Windows je pro každý 32-bitový proces k dispozici prakticky plný rozsah 4GB paměti.

Tip:

64-bitová verze systému Control Web pak vyžaduje 64-bitový systém Windows. Pro tuto verzi prakticky žádná omezení paměti neplatí.

Poněkud vyšší nároky na hardware bude Control Web mít, pokud se ve svých aplikacích rozhodnete používat 3D grafiku. V takovém případě je použití počítače s grafickou kartou podporující 3D zobrazování ve svém hardware a vybavenou alespoň 64 MB obrazové paměti nezbytné. Naštěstí v dnešní době se přítomnost relativně výkoného grafického adaptéru, ať už v podobě samostatného čipu nebo v podobě grafické jednotky integrované v procesoru, stala pravidlem a Control Web tak pracuje bez problémů na všech momentálně dostupných PC.

Instalace

Instalační balíčky systému Control Web jsou volně ke stažení na stránkách firmy Moravské přístroje nebo je lze získat při zakoupení produktu na instalačním mediu (flash disk). Ve druhém případě může být podle nastavení operačního systému spuštěna instalační procedura automaticky po vložení instalačního media se systémem Control Web do počítače. Pokud k tomu nedojde, je třeba spustit program 'Autorun.exe', který se nachází v kořenovém adresáři na instalačním mediu. Nejprve je nutné zvolit jazykovou mutaci:

Instalační medium obsahuje instalace více produktů. V následujícím kroku je proto možné zvolit produkt, který má být instalován. V našem případě vyberte systém Control Web:

Poté je možné zvolit produkt, který má být instalován. Zda vývojová či runtime verze, a to buď ve 32bitové nebo 64bitové variantě. Je tu také možnost prohlédnout dokumentaci.

Tip:

Operační systém Windows dovoluje zamezit automatickému spuštění programů umístěných na instalačním mediu. Pokud instalujete Control Web na operačním systému se zakázaným automatickým spouštěním programů z instalačního media, je nutné spustit instalační program ručně, např. dvojklikem na soubor 'autorun.exe' v kořenovém adresáři instalačního media, zobrazený v okně Průzkumník (Windows Explorer u anglických verzí systému).

Jak bylo zmíněno, Control Web je možné instalovat také z balíčku staženého ze stránek firmy Moravské přístroje. Tento balíček má podobu spustitelného (.exe) souboru; instalace pak začíná spuštěním tohoto souboru. Na rozdíl od instalace spuštěné z instalačního media celý proces nezačíná výběrem verze či jazykové mutace produktu. Ta je dána již přímo souborem, který spouštíme.

První okno průvodce instalací systému Control Web

První okno průvodce instalací systému Control Web

Vlastní průběh instalace je řízen průvodcem instalací a v podstatě lze celý odbýt prostým klikáním na tlačítko Další.

Licence

Pro vývoj a testování aplikací je možno používat Control Web 8 zcela zdarma. Potřeba pořízení licence vznikne až při trvalém nasazení aplikace. Při startu aplikace (v Runtime i ve Vývojové verzi) zkontroluje Control Web všechny licence, které spouštěná aplikace používá (včetně ovladačů, VisionLab, síťový Runtime ...). Pokud některá licence není dostupná, bude aplikace běžet pouze 30 minut. Pokud jsou všechny licence v pořádku, běží aplikace bez omezení. Pokud je běh aplikace omezen na 30 minut, je vždy zobrazeno varování a stejné varování je zapsáno do aplikačního log souboru. Za běhu aplikace není možné změnit licence například změnou HW klíče s licencí. Pro testování komunikací s ovladači již není potřeba licence ani na Control Web ani na ovladač. Ovladače z předchozích verzí systému (Control Web 5Control Web 7) jsou plně kompatibilní s verzí programu Control Web 8. Pokud je v systému zadána licence na Control Web 8 Express a spouštěná aplikace používá přístroje, které nejsou v Express verzi k dispozici, aplikace bude spuštěná bez licence (express licence není pro tuto aplikaci platná) a poběží 30 minut. Obdobná situace nastane pokud bude síťová aplikace spouštěná s licencí na ne-síťový runtime.

Protože Control Web je licencovaný produkt, vyžaduje k běhu potvrzení platnosti licence (tedy legálnosti jeho použití). Potvrzení licence je možné dvěma způsoby, z nichž mohou uživatelé volit:

 • V počítači je trvale přítomen USB klíč. Tento klíč je připojen k některému USB portu počítače po celou dobu běhu programu. Poznamenejme, že klíč nemusí obsahovat licenční informaci pouze systému Control Web, ale také např. licence ovladačů a dalších komponent. Použití klíče je popsáno v podkapitole USB klíč.

 • Pokud USB klíč není používán, je nutné Control Web aktivovat. Aktivace představuje jednoduchou výměnu licenčních informací mezi počítačem, kde je Control Web instalován, a aktivačním serverem. Celý proces je podrobně popsán v podkapitole Aktivace.

USB klíč

USB klíč je velmi malé zařízení v kovovém pouzdru podobné klasickým USB flash diskům. Připojuje se k USB portu osobního počítače. Klíč obsahuje jednu (nebo i více) licencí. Přítomnost klíče v počítači umožňuje běh produktů, pro něž je v klíči přítomna licence, bez jakýchkoliv omezení. Z neregistrované zkušební verze systému Control Web se tak po připojení klíče stane zcela plnohodnotná vývojová verze, aniž by bylo potřebné zadávat licenční číslo a provádět aktivaci produktu. Klíč tedy představuje ideální řešení pro zákazníky vyžadující putující licenci, kdy je jediná licence používána např. na firemním počítači, domácím počítači a notebooku.

Avšak stejně jako každé USB zařízení vyžaduje i USB klíč ke své funkci instalaci správného ovladače do operačního systému.

Poznámka:

Některá USB zařízení odpovídají předdefinovaným třídám zařízení, jejichž ovladače jsou již nainstalovány spolu s operačním systémem. Např. USB Flash Disk je schopen pracovat prakticky ihned po připojení, protože odpovídá třídě „mass storage“. To ale není případ USB klíče systému Control Web.

Instalace systémového ovladače

Systémový ovladač pro USB klíč je možno stáhnout ze stránek firmy Moravské přístroje nebo je k dispozici na instalačním mediu. Než připojíte USB klíč do USB portu, spusťte instalaci systémového ovladače. Pokud zvolíte instalaci z instalačního media zvolte jazyk a vyberte produkt Ovladač pro USB klíč:

Následně vyberte verzi operačního systému (32 nebo 64 bitů). Spustí se průvodce instalací systémového ovladač pro USB klíč:

Projděte celého průvodce a po jeho ukončení připojte k počítači USB klíč.

USB klíč chráněný PIN

Protože USB klíč nese licenci k použití software, představuje poměrně velkou hodnotu. Aby se znesnadnilo jeho případné zneužití nepovolanou osobou, je možné použití klíče chránit pomocí PIN kódu. Pokud je daný klíč chráněný pomocí PIN, je nutno kód zadat před jeho prvním použitím. K zadání PIN je uživatel vyzván dialogovým oknem:

Doba, po kterou je možné zadat PIN je omezena a zobrazuje se ve stavovém řádku dialogového okna. Rovněž je možné nechat systém zapamatovat PIN na daném počítači, takže opětovné použití klíče jeho zadání nebude vyžadovat. Na jiném počítači ale opět bude nutné PIN zadat.

Zda daný klíč vyžaduje zadání PIN nebo ne, je nutno rozlišit při jeho objednání. Vlastní PIN je pevně dán a není možné jej měnit.

Jak již bylo řečeno, klíč nese licenci k produktu. Jakmile je klíč přítomen, neregistrovaná zkušební verze systému Control Web se mění na plnohodnotnou vývojovou verzi:

Upozornění:

Ztráta klíče představuje ztrátu hodnoty licencí na něm nesenou. Ze zřejmých důvodů není možné žádat o nový klíč jako náhradu za klíč ztracený bez uhrazení plné ceny licencí.

Aktivace

Pokud Control Web pracuje bez USB klíče, vyžaduje po instalování tzv. aktivaci. Aktivace produktu spočívá v prosté výměně několika znaků (písmen a číslic) mezi nainstalovaným produktem a aktivačním serverem (možných způsobů výměny těchto znaků je více a jedním z nich je i telefonní hovor, není tedy nezbytně nutné komunikovat jen se serverem).

Poznámka:

Registrační číslo odesílané v rámci aktivace produktu aktivačnímu serveru neobsahuje žádná osobní data ani jiné citlivé údaje.

Upozornění:

Aktivace na virtuálním počítači vyžaduje jisté změny v nastavení systému. V prostředí virtuálního počítače je třeba nastavit pevnou MAC adresu u síťového adaptéru. Jestliže je třeba vytvořit více virtuálních počítačů s jedinou licencí programu Control Web (např. pro účely záložního počítače), je nutné všechny licence předem aktivovat. Standardně je počet aktivací omezen na tři, ale po dohodě lze tento počet zvětšit. I nadále platí, že jedna licence smí být používána pouze na jediném počítači.

Control Web může pracovat v několika režimech.

 • Po nainstalování pracuje Control Web v režimu „neregistrované verze“. V tomto režimu je možné plně pracovat s vývojovým prostředím, vyvíjet a ukládat aplikaci, testovat všechny přístroje a používat všechny ovladače. Existuje pouze omezení doby běhu spuštěné aplikace, která je nastavena asi na 30 minut.

  Pokud běží Control Web v módu neregistrované verze, při každém startu na to upozorní dialogovým oknem.

  Upozornění na režim neregistrované verze

  Upozornění na režim neregistrované verze

 • Zakoupené licence systému Control Web jsou vždy doprovázeny tzv. „licenčním číslem“. Licenční číslo má tvar:

  CC-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  „CC“ znamená kód země (např. CZ), znaky „X“ jsou buď písmena nebo číslice. Toto číslo je nutné zadat, aby Control Web přešel z režimu neregistrované verze do normálního plnohodnotného běhu bez funkčních omezení. Licenční číslo je možné zadat buď ihned po startu v dialogovém okně upozorňujícím na režim běhu systému kliknutím na tlačítko Aktivace nebo kdykoliv později z vývojového prostředí pomocí tlačítka Licence v paletě Nastavení. V obou případech se otevře Průvodce aktivací komponent:

  Průvodce aktivací komponent

  Průvodce aktivací komponent

  Poznámka:

  Proč není průvodce nazván jednoduše Průvodce aktivací systému Control Web, ale Průvodce aktivaci komponent? V rámci jediné instalace je možné mimo vlastní Control Web instalovat také další komponenty, např. ovladače apod. Aktivace těchto komponent probíhá ve stejném průvodci jako aktivace samotného systému.

  Volba Zobrazit přehled licencí a registrací dovoluje zjistit aktuální stav všech komponent systému — jaké ovladače jsou nainstalovány a zda jsou správně aktivovány. Touto volbou se zde nebudeme podrobně zabývat, popíšeme jen standardní postup aktivace.

  V dalším kroku už můžeme zvolit akci.

  Volba činnosti průvodce

  Volba činnosti průvodce

  Z nabídnutého seznamu komponent, který se otevře v následujícím kroku, můžeme zvolit produkt, pro který chceme licenční číslo zadat. Po instalaci bude tento seznam obsahovat jen jedinou položku, a to Control Web samotný. Vyberte jej a v dalším kroku zadejte licenční číslo.

  Zadání licenčního čísla

  Zadání licenčního čísla

  Pokud je licenční číslo zadáno správně, zobrazí se následující krok.

  Úspěšná registrace

  Úspěšná registrace

  V tomto okamžiku je produkt úspěšně registrován a všechna omezení neregistrované verze zmíněná v předchozím bodu přestanou existovat. Nyní můžete průvodce ukončit kliknutím na tlačítko Dokončit nebo pokračovat aktivací produktu kliknutím na tlačítko Další.

 • Jak již bylo řečeno, zadáním licenčního čísla se neregistrovaný mód změní na registrovaný mód a všechna omezení neregistrované verze padnou. Control Web lze používat k tvorbě a testování aplikací, generování verzí pro Control Web Runtime apod. Ovšem produkt dosud není aktivován a proto je jeho doba funkčnosti omezena na 35 dní od okamžiku registrace. Posledním krokem je tedy aktivace produktu, která zruší i toto omezení.

  Pokud pracujeme s registrovanou, ale neaktivovanou verzí, vždy při startu systému na to systém upozorní dialogovým oknem.

  Upozornění na nutnost aktivace

  Upozornění na nutnost aktivace

  Toto dialogové okno ale nespatříme, pokud se rozhodneme aktivovat produkt ihned po zadání licenčního čísla. Následující krok v průvodci pak nabízí volbu způsobu aktivace.

  Volba způsobu aktivace

  Volba způsobu aktivace

  Možností aktivací je několik. Liší se použitým způsobem přenosu (Internet, mobilní telefon, klasický telefon, ...), rychlostí odezvy apod. Popíšeme jednotlivé způsoby podrobněji.

  • Automatická aktivace přes Internet nevyžaduje žádné další kroky ze strany uživatele. Pouze je zobrazen úspěch či neúspěch aktivace. Použití této volby ale vyžaduje aktivní připojení počítače k Internetu.

   Průvodce aktivací komponent se automaticky spojí s aktivačním serverem

   Průvodce aktivací komponent se automaticky spojí s aktivačním serverem

  • Aktivace manuální přes prohlížeč WWW sice není zcela automatická, přesto je ale velmi snadná. Průvodce otevře WWW prohlížeč a navede jej na patřičné WWW stránky. Po chvíli se v prohlížeči objeví výsledek aktivace, např takový:

   Výsledek aktivace ve WWW prohlížeči

   Výsledek aktivace ve WWW prohlížeči

   Registrační číslo je informace, která byla po Internetu zaslána aktivačnímu serveru, Aktivační číslo je výsledek aktivace. Toto číslo je nutno zadat do průvodce pro úspěšnou aktivaci produktu.

   Poznamenejme, že i manuální aktivace přes prohlížeč WWW stránek vyžaduje počítač připojený k Internetu.

  • Další volbou je aktivace prostřednictvím elektronické pošty (e-mail). Průvodce aktivací vytvoří novou zprávu elektronické pošty, kterou stačí jen odeslat.

   Automaticky vytvořená zpráva elektronické pošty

   Automaticky vytvořená zpráva elektronické pošty

   V případě použití elektronické pošty není aktivace okamžitá. Je možné v ní pokračovat až po obdržení odpovědi obsahující aktivační číslo. Tento způsob aktivace vyžaduje mimo přístupu k Internetu taktéž správně nakonfigurovaného klienta elektronické pošty.

  • Aktivace mobilním telefonem prostřednictvím SMS zpráv vyžaduje mobilní telefon schopný odesílat a také přijímat SMS zprávy. Stránka v průvodci zobrazí text SMS a také telefonní číslo, na které je nutno text odeslat:

   Návod na odeslání SMS

   Návod na odeslání SMS

   Po odeslání SMS obdržíme odpověď opět v podobě SMS s aktivačním číslem, případně s informací o příčinách neúspěchu aktivace.

  • Posledním způsobem aktivace je vytvoření dokumentu obsahujícího registrační číslo. Je na uživateli jaký způsob přenosu dále zvolí — dokument je možno poslat nebo přečíst registrační číslo do telefonu (pokud zavoláte do firmy Moravské přístroje) a vyžádat si aktivační číslo.

   Pokud registrační číslo faxujete či posíláte klasickou poštou, nezapomeňte uvést, jakým způsobem má být zpětně oznámeno aktivační číslo!

  Upozornění:

  Různé způsoby aktivace se liší nejen způsobem přenosu informace, ale také reakční dobou. Aktivace přes Internet, aktivace přes WWW prohlížeč a aktivace pomocí SMS jsou zcela automatické a reagují bezprostředně (v případě SMS v rámci možností operátora). Takto aktivovat je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Aktivace elektronickou poštou vyžadují zásah operátora (u aktivace prostřednictvím telefonního hovoru je to zcela zřejmé) a aktivační číslo tedy lze obdržet jen v pracovní dny.

  Ať již získáme aktivační číslo jakýmkoliv způsobem, s výjimkou plně automatické aktivace přes Internet, je potřebné číslo zadat v posledním kroku průvodce:

  Zadání aktivačního čísla

  Zadání aktivačního čísla

  Po zadání aktivačního čísla je produkt aktivován a na jeho běh už nejsou kladena žádná omezení.

  Tip:

  Pokud získáme aktivační číslo v elektronické podobě (např. je zobrazeno ve WWW prohlížeči nebo přijde prostřednictvím elektronické pošty), je možné pro jeho zadání použít schránku. I když se číslo sestává ze 6 skupin a pro jeho zadání je zobrazeno 6 editačních řádků, je možné okopírovat do schránky (klávesami <Ctrl>+<C>) celé číslo a opět celé jej vložit (klávesami <Ctrl>+<V>) do prvního editačního řádku. Jednotlivé části čísla se vloží do odpovídajících editačních řádků.

Několik otázek k aktivacím

Soubor často kladených otázek k aktivacím SW produktů.

Lze aktivovat jen v pracovní době?

Samozřejmě, že ne. Aktivační kódy vytváří a rozesílá stroj — jeho pracovní doba je neomezená. Aktivovat lze kterýkoliv den v jakoukoliv denní nebo noční hodinu.

Přesněji řečeno automat zajišťuje aktivaci prostřednictvím internetové komunikace s aktivačním serverem a aktivaci pomocí SMS (krátké textové zprávy) v sítích GSM. Aktivace pomocí e-mailové zprávy nebo nadiktování aktivačního čísla do telefonu zajišťuje operátorka jen v pracovních dnech. K nutnosti komunikace s živým operátorem v praxi dochází jen velmi výjimečně při řešení mimořádných a nestandardních požadavků.

Může být jeden produkt aktivován jen jednou?

Nikoliv, jeden produkt s jedním licenčním číslem lze aktivovat v krátké době za sebou až třikrát. Po uplynutí nějakého intervalu (v současné době je nastaven na několik měsíců) systém umožní další aktivace.

Počet přípustných aktivací je opatřením administrativním, nikoliv technickým limitem. Po osobní dohodě s pracovníkem naší technické podpory lze cokoliv změnit a přizpůsobit.

Upozornění:

To, že lze aktivovat až třikrát stejnou licenci, není pobídkou k provozování softwarového pirátství! Jedna licence může být legálně provozována jen v jedné kopii! Možnost vícenásobné aktivace je zde pro ochranu uživatelů před komplikacemi způsobenými např. nečekanými poruchami počítačů vedoucími k nutnosti výměny klíčových komponent počítače (HDD, síťová karta atd.).

Co se stane po vyčerpání všech povolených aktivací?

Po vyčerpání povoleného počtu aktivací v daném období již aktivační server nevydá aktivační kód automaticky. Je třeba zatelefonovat na naši technickou podporu a požádat o odblokování dalších aktivací.

Mohu měnit hardware počítače?

Bez výměn hardware se žádný dlouhodobý provoz informačních a automatizačních technologií neobejde. Novou aktivaci si vyžádá výměna výměna síťové karty nebo změna operačního systému. Vše ostatní (paměť RAM, grafická karta atd.) lze měnit libovolně.

A co notebooky s proměnnou konfigurací síťových adaptérů?

Současné přenosné počítače mají běžně více síťových adaptérů — jeden pro Ethernet a další pro bezdrátovou (Wi-Fi) síť. Každý z nich má svoji unikátní MAC adresu, která hraje důležitou roli v aktivačním procesu. Pokud uživatel nepovoluje a nezakazuje jednotlivé adaptéry, není rozdíl mezi aktivací na takovém notebooku a např. na stolním počítači se dvěma síťovými kartami.

Pokud ale uživatel např. zakáže WiFi adaptér, když není používán, potom by aktivace měla proběhnout s pouze jedním povoleným síťovým adaptérem, který bude přítomen i později při používání tohoto programového vybavení. Samozřejmě lze aktivovat zvlášť pro každý použitelný síťový adaptér (to znamená vždy povolit právě jeden adaptér a provést aktivaci). Potom lze software provozovat i s vyřazenými ostatními síťovými adaptéry nebo s libovolnou kombinací aktivních síťových adaptérů.

Jak řešit problém s potřebou opakované instalace vývojové verze při odlaďování na PC přímo na zakázce?

Nejjednodušší je použít licenci na vývojovou verzi na USB klíči. Po připojení USB klíče je možné pracovat s plnohodnotnou verzí produktu bez ohledu na aktivace. Další možnost je vyžádat si pro tyto případy časově omezené aktivace. Takové aktivace jsou zdarma a jejich počet není v rámci rozumného množství nijak omezen.

Další možností je provozování neaktivovaného software po povolenou dobu 35 dnů. Byl-li na daném počítači již provozován systém po delší dobu bez aktivace, nová instalace systému bude běžet bez aktivace jeden den. Jestliže systém nainstalujeme a odinstalujeme během jediného dne, lhůta pro aktivaci případné další instalace nebude nijak zkracována a zůstane na původních třiceti pěti dnech.

Proč byla zavedena aktivace?

Na závěr otázka nejtěžší, protože není technická. Nepopiratelně jedním z nejdůležitějších motivů je určitá redukce neobyčejně rozsáhlého kradení počítačových programů. Aktivační systém je dosti složitý, finančně je náročný nejen jeho vývoj a vyladění, ale především nepřetržitý provoz infrastruktury pro jeho podporu. V trvalém provozu je zde komunikační server připojený k Internetu, GSM brány pro SMS komunikaci, databázový SQL server a k tomu spousta programového vybavení (samozřejmě kompletně vytvořeného v prostředí Control Web). Vše musí pracovat bezchybně a bezpečně. V naší práci se velmi často setkáváme s nelegálními instalacemi našich produktů. Víme o mnohých dodavatelích, kteří si dosud koupili jedinou licenci a dodali již např. 12 zakázkových řešení. Velmi je také rozšířeno používání jedné licence vývojové verze několika vývojáři. Aktivační systém jistě pirátství nezastaví, je spíše morálním apelem než technickou překážkou nelegálnímu používání.

Aktivační systém pracuje spolehlivě. Jedinou jeho chybou je, že byť jen velice mírně (v případě připojení na Internet naprosto neznatelně), ale přece jen trochu komplikuje instalaci i legálním uživatelům.

Na druhé straně aktivační systém přináší legální uživatelům také řadu přínosů. Na aktivační serveru mají k dispozici přehled licencí i aktivací svých produktů. Aktivační systém chrání investice poctivých uživatelů. Přínosem je určité omezení nelegálních instalací. Není dobré, když poctivým firmám konkurují dodavatelé, kteří mají patřičné (v řadě zakázek klíčově důležité) programové vybavení „zadarmo“.

Jednou trvale aktivovaný systém může již „navěky“ běžet bez omezení a nevyžaduje žádnou další komunikaci s aktivačním serverem. Můžeme tedy vše udělat doma v kanceláři a poté celý systém odvézt a nainstalovat někde, kde není Internet, nemají tam GSM sítě a dokonce tam ještě ani neexistují žádné klasické telefony (a telekomunikační satelity se této oblasti vytrvale vyhýbají:-).

Pokud máte v nějaké věci jakékoliv pochybnosti, neváhejte nás kontaktovat buď telefonicky, nebo e-mailem na adrese support@mii.cz.

 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302