Control Web Developer Network
Začínáme s Control Webem
Komunikace (kanály, ovladače, síťové aplikace, web server)
Alarmy, archivace, databáze, SQL a zálohování
Databáze a SQL
Vektorová 2D grafika
Kamery a Strojové vidění VisionLab
3D grafika
Modely
Externí modely
Prohlížeč 3D modelů
Animace
Evaluátory skupin
Uživatelské matice
Tipy
Kamery a Strojové vidění VisionLab
 Aplikace strojového vidění dokáží automatizovat úlohy, pro které by jinak bylo zapotřebí účasti člověka nebo by byly zcela nerealizovatelné. Správně fungující aplikace počítačové analýzy obrazu ale netrpí typickými lidskými neduhy jako je únava, nesoustředění či obyčejný nezájem pracovníků. Počítač dokáže pracovat nepřetržitě 24 hodin 7 dní v týdnu.
 Pro hledání vzorů v obraze lze využít výkonu GPU a vyřešit tak úlohy, kdy alternativní kroky pro CPU běží neakceptovatelně dlouho. Při použití kroků využívajících grafický procesor je současně méně zatěžován CPU počítače a aplikační program běží plynuleji. (stáhnout...)
 Interaktivní aplikace ukazuje některé možnosti virtuálního přístroje gl_camera. Tento přístroj má k dispozici obrazové filtry, které lze v aplikaci přímo používat i bez systému strojového vidění VisionLab. Filtry využívají grafický procesor, jsou proto výkonné a navíc jejich používání nezatěžuje CPU počítače. (stáhnout...)
 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302