Control Web Developer Network
Začínáme s Control Webem
Komunikace (kanály, ovladače, síťové aplikace, web server)
Alarmy, archivace, databáze, SQL a zálohování
Databáze a SQL
Vektorová 2D grafika
Kamery a Strojové vidění VisionLab
3D grafika
Modely
Externí modely
Prohlížeč 3D modelů
Animace
Evaluátory skupin
Uživatelské matice
Tipy
Začínáme s Control Webem
 Zde najdete ukázky a videa pro začínající uživatele. Naučíme se vytvořit a spustit jednoduché aplikace, vysvětlíme základní principy fungování systému. Vyzkoušíme také jak vytvořenou aplikaci nainstalovat na cílový počítač.

Co je vlastně Control Web? Jaké jsou možnosti a přednosti tohoto systému? Základní představení najdete v tomto článku.

Pokud pracujete s Control Webem poprvé, vyzkoušejte si vytvořit první jednoduchou aplikaci. Postup najdete v tomto článku.

Control Web existuje ve dvou základních verzích: vývojová verze a runtime:

  • Vývojová verze systému Control Web slouží k tvorbě a testování aplikací. Ačkoliv aplikace může zcela plnohodnotně pracovat i v prostředí vývojové verze, typicky je ale před nasazením přeložena do podoby '.cwx' souboru, který je určen pro Runtime verzi systému. Aplikaci v podobě CWX již není možno modifikovat, změny je možné provádět jen ve vývojové verzi v souborech '.cw'.

  • Runtime verze vyžaduje aplikaci ve formátu '.cwx', připravenou ve vývojové verzi. Tento formát není textový, ale obsahuje přeloženou podobu aplikace. Aplikaci běžící v runtime verzi tak není možné žádným způsobem modifikovat ani získat její zdrojovou podobu. Tím jsou chráněny investice aplikačních firem do vývoje aplikací.

Podrobnější seznámení s prostředím systému Control Web, jak se edituje aplikace, jak nastavit parametry jednotlivým přístrojům a jak spustit aplikaci v runtime verzi najdete zde.
Zobrazení analogové hodnoty

Jednoduchá ukázková aplikace ukazuje různé možnosti zobrazení analogové hodnoty.

Zobrazení hodnoty včetně jednotky

Všechny virtuální přístroje, které zobrazují číselné hodnoty, mají parametr mask, který umožňuje nastavit, jakým způsobem bude číselná hodnota zobrazena (do masky je můžeme zadat například: ***.**kg).

Pokud potřebujete zobrazit složitější jednotky obsahující různě mocniny, je možné v masce použít znak pro odpovídající hodnotu mocniny (znak je možné vložit například aplikací Character Map operačního systému).

Zálohování parametrů

Pokud uživatel v aplikaci nastavuje nějaké hodnoty je nutné aby si aplikace tyto hodnoty pamatoval i po zastavení a opětovném spuštění. V této ukázce je vidět jak zálohování datových elementů nastavíme v aplikaci systému Control Web.

Tlačítko v aplikaci

Potřebujete v aplikaci tlačítko? S textem a pěknou ikonou? Použijte přístroj button.

Přístroj umožňuje kombinovat text s ikonou a v parametrech můžete nastavit jejich libovolnou vzájemnou polohu.

Jako reakci na zmáčknutí tlačítka uživatelem je zavolána událostní procedura OnPress, kde můžete napsat libovolný uživatelský skript. Pokud ještě neumíte psát procedury, podívejte se do kapitoly programování a procedury.

Zobrazení tabulky

Potřebujete zobrazit jednoduchou tabulku? Programově měnit její vzhled? Umožnit editaci některých buněk uživatelem? Použijte přístroj sheet.

Další ukázky najdete v následujících kapitolách:

Přístroj data_recorder
Příklad archivace hodnot v využitím přístroje data_recorder. Tento virtuální přístroj umožňuje archivovat data nejen do databází na SQL serveru, ale i do souborů typu DBF, TXT, CSV, XML. (stáhnout...)
Přístroj panel
Přístroj panel je určen ke shromažďování více přístrojů do jednoho objektu, který může být zobrazován, skrýván nebo minimalizován (je-li panel v okně) podle zadaných logických podmínek. V ukázkových aplikacích je vidět jak reagovat na kliknutí na zavírací tlačítko okna panelu a jak volat metody přístrojům v panelu. (stáhnout...)
 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302