Control Web Developer Network
Začínáme s Control Webem
Komunikace (kanály, ovladače, síťové aplikace, web server)
Alarmy, archivace, databáze, SQL a zálohování
Databáze a SQL
Vektorová 2D grafika
Kamery a Strojové vidění VisionLab
3D grafika
Modely
Externí modely
Prohlížeč 3D modelů
Animace
Evaluátory skupin
Uživatelské matice
Tipy
Vektorová 2D grafika
 Control Web 8 umožňuje v Grafickém editoru vývojového prostředí kreslit statické i dynamické obrázky ve virtuálních přístrojích panel a drawing. Zde je několik ukázek takových kreseb.

Princip programového ovládání vzhledu kresby pomocí nativních procedur a interaktivního ovládání prvků kresby pomocí událostních procedur.

Ukázka nastavování barev zlomových bodů barevného přechodu výplně kresby..

Ukázka animace kresby pomocí transformačních procedur a procedur pro nastavování pozice prvků kresby.

Ukázka kombinace kresby na pozadí panelu (schema jednoduchého schodišťového světelného okruhu) a přístroje vloženého do panelu.

Ukázka kombinace kresby na pozadí panelu a přístrojů vložených do panelu (schema jednoduchého světelného okruhu).

Ukázka jednoduché, interaktivně ovládané, hry, realizované cwg kresbou v panelu.

Ukázka koláčového grafu.

Ukázka interaktivně ovládaného ručkového přístroje.

Ukázka kresby tlačné pružiny s animací jejího stlačování a uvolňování.

 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302