O společnostiProduktyObchodPodpora
Moravské přístroje
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Produkty
Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Volba kamery a objektivu pro Strojové vidění
Control Web - Ukázkové aplikace

Hlavní stránkaProduktyStrojové vidění VisionLab

Několik novinek v systému strojového vidění VisionLab
 Systém strojového vidění VisionLab je průběžně doplňován a rozšiřován o nové kroky, které si vyžadují jeho jednotlivé praktická nasazení. Problém často nespočívá pouze v tom, aby nová funkce fungovala spolehlivě, ona musí fungovat spolehlivě a velmi rychle.

Požadavky na výkon jednotlivých kroků strojového vidění jsou zpravidla velmi vysoké. V praktických aplikacích strojového vidění může být i desetina sekundy trvání jednoho kroku ve výsledku velkým problémem. Někdy může být dobrým řešením akcelerace algoritmů při práci s obrazem využití masivně paralelního výkonu současných grafických procesorů.

Hledání nejmenší opsané kružnice masivně paralelním algoritmem

Již déle než rok je v prostředí systému VisioLab k dispozici algoritmus pro GPU pro hledání vepsaných kružnic. Jeho hlavní předností je vysoký výkon s minimální zátěží pro CPU počítače. Nyní byl doplněn i krok pro hledání nejmenších kružnic, které lze opsat objektům libovolných tvarů. I když kód uvnitř fragmentového shaderu je značně složitější než v případě hledání vepsané kružnice, časová náročnost tohoto nového kroku je s tímto předchozím krokem prakticky srovnatelná.

Hledání opsaných kružnic pomocí GPU je srovnatelně výkonné s obdobným algoritmem pro hledání kružnic vepsaných

Hledání opsaných kružnic pomocí GPU je srovnatelně výkonné s obdobným algoritmem pro hledání kružnic vepsaných

Obrazový filtr pro potlačení statického pozadí obrazu

Krok pro detekci pohybu v obraze je k dispozici již docela dlouho. Novinkou je ale detektor pohybu v podobě obrazového filtru. Statické pozadí je možno vyplnit zvolenou barvou. Z obrazu kamery pak vidíme jen ty body, u kterých byla detekována zadaná blízkost oproti bodům pozadí. Pozadí je možno nechat vytvářet buď dynamicky, nebo lze jako pozadí vložit libovolný obrázek. Jako pozadí můžeme např. uložit aktuální obraz z kamery. Možnost zadat definované pevné pozadí přibyla i do původního kroku pro detekci pohybu.

V obou krocích je v případě dynamického pozadí obraz akumulován do snímku s body v plovoucí řádové čárce (tj. 4 byte na pixel). Tak lze docílit i velmi pomalou adaptaci pozadí a tedy jeho značnou setrvačnost a necitlivost na krátké změny.

Obraz pozadí scény.

Obraz pozadí scény.

Odchylky okamžitého obrazu od pozadí z předchozího obrázku.

Odchylky okamžitého obrazu od pozadí z předchozího obrázku.

Detektor pohybu při statickém pozadí snímku.

Detektor pohybu při statickém pozadí snímku.

Detekční filtr při dynamickém pozadí obrazu. Za jedoucím automobilem lze vidět regeneraci dynamického pozadí.

Detekční filtr při dynamickém pozadí obrazu. Za jedoucím automobilem lze vidět regeneraci dynamického pozadí.

Detektor pohybu při dynamickém pozadí obrazu.

Detektor pohybu při dynamickém pozadí obrazu.

U filtru lze nastavit klíčovací práh pro odchylky pixelů od pozadí

U filtru lze nastavit klíčovací práh pro odchylky pixelů od pozadí

Detekce hran na paprscích kruhového regionu

V některých aplikacích se může velmi hodit možnost detekce hranových bodů na obvodu objektu libovolného tvaru. Body jsou hledány na zadaném počtu čar uvnitř prstencového regionu vedoucích radiálně ze středu regionu.

Krok vrací pole souřadnic detekovaných bodů. Zde bylo zadáno 32 testovacích paprsků.

Krok vrací pole souřadnic detekovaných bodů. Zde bylo zadáno 32 testovacích paprsků.

Roman Cagaš

 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302