O společnostiProduktyObchodPodpora
Moravské přístroje
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Produkty
Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Volba kamery a objektivu pro Strojové vidění
Control Web - Ukázkové aplikace

Hlavní stránkaProduktyKamery DataCam a osvětlovače DataLightDataLight

Osvětlovače DataLight pro osvětlení v temném poli
 O úspěšnosti řešení úloh strojového vidění a vizuální inspekce do znační míry rozhoduje volba správného způsobu osvětlení scény. Osvětlovací jednotky DataLight DF15 nám mohou pomoci vyřešit překvapivě mnoho problémů s osvětlením průhledných, lesklých a reliéfně nevýrazných objektů. Tyto osvětlovače dokáží např. zvýraznit nezřetelné potisky integrovaných obvodů a dokonce i prach na zrcadle. Pojďme se podívat, jaký je princip osvětlení v temném poli a jak nám mohou být tyto osvětlovače užitečné.

Často musíme při osvětlování lesklých předmětů řešit problémy s nežádoucími odlesky, ve kterých se nám zcela ztrácí kresba obrazu. Obvykle se řídíme intuicí a po chvilce experimentování umístíme a nasměrujeme osvětlovací jednotku tak, aby největší odlesky směřovaly mimo zorné pole kamery. Takto osvětlovač umístíme do tzv. temného pole.

Osvětlovač v temném poli osvětluje scénu ze směru téměř kolmého k ose objektivu

Osvětlovač v temném poli osvětluje scénu ze směru téměř kolmého k ose objektivu

Použití běžných osvětlovačů má ale své limity, pro zviditelnění velmi jemných reliéfů potřebujeme osvětlovač, který směruje světlo jen s malým rozptylem kolem zvolené roviny. Také je většinou nutno osvětlit objekt v jedné rovině ze všech stran současně. Při osvícení jen z jedné strany mohou důležité části reliéfu v obraze zaniknout. Nejlepší službu nám zde udělá kruhový osvětlovač v temném poli. Užitečná také bývá možnost volby barvy světla - použitím barevného filtru stejné barvy v kameře můžeme významně potlačit vliv nežádoucího okolního osvětlení a získat tak velmi detailní a kontrastní obraz sledovaného reliéfu. Takový osvětlovač typu DataLight DF15 je na následujících obrázcích. Vnitřní průměr prstence tohoto osvětlovače je 15 cm, můžeme tak osvětlovat i poměrně velké objekty.

DF15 má stejné připojení a stejné možnosti řízení jako ostatní osvětlovače DataLight

DF15 má stejné připojení a stejné možnosti řízení jako ostatní osvětlovače DataLight

Také umístění čtyř upevňovacích závitů v hliníkovém těle se shoduje s ostatními osvětlovači

Také umístění čtyř upevňovacích závitů v hliníkovém těle se shoduje s ostatními osvětlovači

Malou ukázkou možností osvětlovače je zobrazení raženého reliéfu na rubu lesklé mince.

Mince, osvětlená osvětlovačem DataLight DF15 s červeným světlem a pokus osvětlit tuto minci běžným plochým osvětlovačem

Mince, osvětlená osvětlovačem DataLight DF15 s červeným světlem a pokus osvětlit tuto minci běžným plochým osvětlovačem

Získaný obraz má vysokou čistotu a kvalitu podání detailů. Pomocí virtuálního přistroje kamery v prostředí systému Control Web, již obraz můžeme velmi snadno dále zpracovat. Několik ukázek výsledků vestavěných filtrů je zde uvedeno.

Vizualizace ražby na povrchu mince po detekci hran

Vizualizace ražby na povrchu mince po detekci hran

Kostra lomů v ražbě

Kostra lomů v ražbě

Ukázka detekce kontrastních rozdílů

Ukázka detekce kontrastních rozdílů

Příklad dilatace kresby do obalujících regionů

Příklad dilatace kresby do obalujících regionů

Osvětlovač je napájený dodávaným zdrojem 12VCD. Z jednoho zdroje je možno napájet několik stabilně svítících i zábleskových osvětlovačů současně. Upevňovací závity jsou na těle osvětlovače umístěny shodně s ostatními osvětlovacími jednotkami. Spotřeba osvětlovače dosahuje při plném nastaveném jasu asi 4W.

Osvětlovač DataLight DF15 s červeným světlem

Osvětlovač DataLight DF15 s červeným světlem

Rozměrový a montážní výkres osvětlovací jednotky DataLight DF15

Rozměrový a montážní výkres osvětlovací jednotky DataLight DF15

Osvětlení v temném poli je vynikajícím řešením pro zobrazování hran a okrajů objektů i jemných textur na plochách objektů. Tak jako ostatní osvětlovače DataLight, je i DF15 plně řiditelný prostřednictvím kamer DataCam. Je tedy snadné vytvořit kombinované osvětlení s přepínáním světel nebo s přisvětlováním scény z jednotlivých osvětlovačů podle potřeby a vyřešit tak i velmi komplikované úlohy vizuální inspekce s minimálními náklady.

rc

 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302