O společnostiProduktyObchodPodpora
Moravské přístroje
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Produkty
Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Volba kamery a objektivu pro Strojové vidění
Control Web - Ukázkové aplikace

Hlavní stránkaProduktyPrůmyslový počítačový systém DataLabJednotky vstupů a výstupů DataLab

Analogový vstupně/výstupní modul AIO1
 Požadavky našich zákazníků vedly ke konstrukci precizního modulu analogových vstupů/výstupů, kombinujícího 16-bitové vstupy (funkčně identické s moduly AI3) a 12-bitové analogové výstupy (funkčně identické s moduly AO1). Nový modul AIO1 nabízí „polovinu“ z každého modulu — 4 vstupní a 4 výstupní analogové kanály.

Ačkoliv kombinovaný modul AD2 nabízí mimo 4 analogových vstupů také 2 analogové výstupy, pouze 8-bitové rozlišení těchto výstupů může být v některých aplikacích náročných na přesnost nedostatečné. Proto byla osvědčená analogová vstupní část (identická s moduly AD1 a AD2) doplněna výstupní částí s 12-bitovým D/A převodníkem, shodnou s modulem AO1. Protože ale modul AIO1 obsahuje jen 4 výstupní kanály (oproti 8 kanálům modulu AO1), bylo možné u všech 4 implementovat, mimo napěťového režimu s rozsahem 0 až 10 V, také proudový režim s rozsahem 0 až 20 mA.

Modul AIO1

Modul AIO1

Pomocí propojek lze nastavit každý vstup zvlášť pro napěťový nebo proudový signál. Modul umožňuje nastavovat rozsahy jednotlivých vstupů a vypínat jejich měření. Vyřazení měření daného vstupu ovlivňuje rychlost, s jakou modul poskytuje měřená data. Modul je schopen poskytnout nová data s frekvencí 50 Hz (50 vzorků za sekundu) na jeden kanál. Pokud je povoleno měření všech 4 kanálů, jsou hodnoty kanálů měřeny s frekvencí 12,5 Hz. Při použití jediného vstupního kanálu odpadá nutnost ustalování číslicového filtru a data jsou měněna 200 ×  za sekundu. Je ale důležité upozornit, že na této frekvenci není převodník schopen reagovat na skokovou změnu vstupu. Pokud se na vstupu objeví skoková změna přes celý rozsah (např. místo -10 V je přivedeno +10 V), spotřebuje převodník 4 měřicí cykly než se změna plně projeví na jeho výstupu. Frekvence měření je tedy opět 50 Hz.

Kód rozsahu Napěťový rozsah Proudový rozsah
1 +/-10 V nelze použít
2 +/-5 V nelze použít
3 +/-2 V +/-20 mA
4 +/-1 V +/-10 mA
5 +/-0,5 V +/-5 mA
6 +/-0,2 V +/-2 mA
7 +/-0,1 V +/-1 mA
9 0–10 V nelze použít
10 0–5 V nelze použít
11 0–2 V 0–20 mA
12 0–1 V 0–10 mA
13 0–0,5 V 0–5 mA
14 0–0,2 V 0–2 mA
15 0–0,1 V 0–1 mA

Měřicí rozsahy analogových vstupů

Kód rozsahu 0 je vyhrazen a znamená vypnutí měření vstupu. Měřicí rozsahy lze měnit i za běhu aplikace nezávisle pro každý ze 4 vstupů. Přednastavená hodnota rozsahu je +/-10 V.

Výstupy jsou pomocí propojek na desce nastavitelné jako proudové nebo napěťové. Napěťový rozsah je 0 až +10 V, proudový rozsah je 0 až 20 mA. Mezní vzorkovací kmitočet je 200 Hz na sběrnici USB 1.1, resp. 3,3 kHz na sběrnici USB 2.0. Je limitován rychlostí komunikace mezi jednotkou DataLab IO a nadřazeným počítačem, a také rychlostí obslužného programu na počítači.

D/A převodník má rozlišení 12 bitů, jeden krok převodníku odpovídá změně výstupního napětí o 2,5 mV resp. proudu o 0,005 mA. Protože 12 bitové rozlišení odpovídá 4096 hodnotám, při 2,5 mV na jeden krok je maximální výstupní napětí 10,24 V. Pokud napětí na výstupu nesmí překročit 10V, je nutno programově zajistit aby na výstupní kanál nebyla zapisována hodnota větší než 4000. U proudových rozsahů odpovídá maximální hodnotě převodníku proud 20,48mA. Jeden krok převodníku je tedy 0,005mA. Hodnota převodníku pro proud 20mA je 4000.

Podrobný popis všech modulů systému DataLab IO je uveden v technické dokumentaci a programové ovládání je popsáno v dokumentaci ovladače DataLab IO.

Poznámka:

Pro použití modulů AIO1 je nezbytné použít ovladač verze 2.2 a vyšší. Starší ovladače tyto moduly nepodporují.

 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302