O společnostiProduktyObchodPodpora
Moravské přístroje
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Produkty
Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Volba kamery a objektivu pro Strojové vidění
Control Web - Ukázkové aplikace

Hlavní stránkaNovinky

Ovladač pro komunikaci s přístroji na sběrnici M-BUS
 Ovladač MBUS je určen pro spojení systému Control Web s přístroji pro měření různých fyzikálních veličin připojenými na sběrnici M-BUS. Komunikuje přes standardní sériové rozhraní počítače RS-232 (RS-485, RS422), USB nebo prostřednictvím sítě ETHERNET.

Vlastnosti ovladače

  • Čtení hodnot z měřičů fyzikálních veličin do systému Control Web.

  • Komunikace s přístroji na sběrnici M-BUS přes speciální převodník na standardní sériové rozhraní (COM), USB nebo ETHERNET.

  • Jeden ovladač komunikuje přes jedno komunikační rozhraní (COM port, USB, ETHERNET) přes převodník na sběrnici M-BUS, na které může být připojeno více zařízení. V případě, že je potřeba připojit různá zařízení na více sběrnicích M-BUS, je možno v aplikaci definovat více ovladačů.

  • Načtení všech hodnot, které poskytuje připojený přístroj a možnost jejich uložení do souboru CSV pro další zpracování.

Ovladač čte data z přístrojů na sběrnici M-BUS a předává je do aplikace systému Control Web. Sběrnice M-BUS je specifická, proto ovladač ke své činnosti vyžaduje hardwarový komunikační převodník pro tuto sběrnici. Existuje celá řada převodníků, které převádějí komunikaci ze standardních komunikačních rozhraní počítače na sběrnici M-BUS. Typické a ovladačem podporované převodníky jsou:

  • RS-232 na M-BUS

  • USB (virtuální sériový port) na M-BUS

  • ETHERNET (TCP/IP) na M-BUS

Hodnoty, které získává z měřičů, mohou být v různých tvarech, podle veličiny, kterou reprezentují. Zpravidla se jedná o číselné údaje, časové údaje nebo různé textové informace. Dvoustavové (logické) veličiny se obvykle přenášejí jako čísla s hodnotou 0 nebo 1. Číselné typy mohou mít v zařízení různé formáty a rozsahy a ovladač je automaticky konvertuje do typu požadovaného uživatelem resp. tvůrcem aplikace. Jednotlivé hodnoty se do aplikace předávají prostřednictvím kanálů ovladače. Číslování kanálů je zcela volné a záleží na tvůrci aplikace jaká čísla si zvolí. Platí pravidlo, že všechny hodnoty, které jedno zařízení poskytuje, tvoří souvislou řadu (interval) kanálů. Tento interval se určí prvním a posledním členem. Ovladač umožňuje komunikaci s více zařízeními na sběrnici a pro každé zařízení je třeba definovat kanály tak, aby se jednotlivé intervaly vzájemně nepřekrývaly.

Kromě kanálů s jednotlivými hodnotami veličin v přístroji jsou ještě pro každé zařízení k dispozici speciální kanály s označením resp. identifikátorem zařízení a dále dva souhrnné kanály, které obsahují všechny veličiny ze zařízení ve formě dvou tabulek. Tabulky jsou předávány v typu string, který je členěn po řádcích (oddělené znaky CR a LF). Jeden řádek tvoří položku obsahující sledovanou veličinu a její popis. První tabulka je v "čitelné" podobě, kde jsou jednotlivé položky odděleny mezerami a zarovnány do sloupců pro snažší přehlednost. Druhá tabulka je určena pro programové zpracování a je ve formátu CSV, kde jsou jednotlivé položky odděleny znakem středník.

V instalaci ovladače se nachází jednoduchá aplikace 'Config.cw' pro Control Web, která slouží jako konfigurátor. Pro první připojení zařízení je velice výhodné tuto aplikaci použít. Tato aplikace je vytvořena bez použití kanálů a využívá pouze procedury ovladače. Funguje tak, že vyčte všechny hodnoty ze zařízení a zobrazí je v tabulce, ve které se dá jednoduše zvolit, které veličiny chceme sledovat. Zároveň se dají vytvořit konfigurační soubory PAR a DMF a dokonce celá jednoduchá aplikace, která tyto hodnoty čte a zobrazuje.

Ukázka konfigurátoru s připojeným měřičem Schneider iEM3135:

Příklad jednoduché aplikace pro Control Web vygenerované pomocí konfigurátoru:

 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302