Prázdný košík
Úvodní stránka
Přihlásit
Hledat 
 Control Web 8
 Ovladače pro Control Web
 DataLab
 DataCam
 DataLight
 Pro školy
 Ostatní software
 Control Web – předchozí verze
 Služby
 Školení

Modul inkrementálního čítače

Modul inkrementálního čítače

1 inkrementální čítač s dekodérem kvadraturní modulace a s možností čítání nahoru/dolů nebo krok/směr (32 bitů)

Kód:DL-CNT2
Cena pro integrátory (bez DPH):1 810 Kč
Koncová cena (bez DPH):2 000 Kč
Výrobce:Moravské přístroje
 
CELKEM
Vaše cena (bez DPH):
Celková cena (bez DPH):
*) Předpokládaná dostupnost se může lišit podle volitelných parametrů produktu. Předpokládaná dostupnost nezahrnuje dobu přepravy a jedná se o nezávazný údaj.

I/O moduly systému DataLab IO

Popis modulu DL-CNT2

Modul CNT2 obsahuje 1 čítač s rozsahem 32 bitů (číselný rozsah čítače je –2147483648 až 2147483647). Čítač je schopen dekódovat výstup inkrementálních čidel s kvadraturní modulací a také může pracovat v režimech čítání nahoru/dolů a krok/směr. Dále čítač umožňuje zachycení (capture) a přednastavení (preset) hodnoty vnějším signálem a nastavení dvou logických výstupů (alarm) při přetečení horní meze nebo podtečení dolní meze. Podrobný popis nastavení režimů je uveden v popisu ovladače modulů DataLab.

Mezní kmitočet vstupního signálu zaručující bezchybné čítání je 25 kHz při střídě 1:1. Pokud střída vstupního signálu není 1:1, je mezní kmitočet snížen tak, aby vstupní signál setrvával v každém logickém stavu minimálně 20 µs. Např. při střídě 1:4 je tedy mezní kmitočet 10 kHz.

Vlastnosti

  • 1 inkrementální čítač o rozsahu 32 bitů

  • Dekodér kvadraturní modulace

  • Režimy čítání nahoru/dolů a krok/směr

  • Maximální vstupní frekvence 25 kHz při střídě 1:1

  • Dva výstupy pro signalizaci podtečení a přetečení zadaných hodnot

  • Vstup pro přednastavení hodnoty čítače

  • Vstup pro zachycení okamžité hodnoty čítače

Modul DL-CNT2

Modul DL-CNT2

Parametry modulu

Parametry vstupů AL, BL, captureL a presetL
Vstupní odpor 330 Ω
Logická nula (false) 0 až 1 V
Logická jedna (true) 3 až 8 V
Parametry vstupů AH, BH, captureH a presetH
Vstupní odpor 1330 Ω
Logická nula (false) 0 až 2 V
Logická jedna (true) 8 až 30 V
Parametry výstupů alarm_lo a alarm_hi
Maximální napětí 350 V
Maximální proud 150 mA
Maximální ztrátový výkon 150 mW
Pracovní podmínky
Pracovní teplota 0 až +50° C

Další zdroje

Referenční a uživatelský popis průmyslových jednotek DataLab IO a (stáhnout...)

Dokumentace ovladače DataLab IO a pro Control Web (stáhnout...)

Aktuální ceny najdete na našem internetovém obchodě http://obchod.mii.cz/.