Prázdný košík
Úvodní stránka
Přihlásit
Hledat 
 Control Web 8
 Ovladače pro Control Web
 DataLab
 DataCam
 DataLight
 Pro školy
 Ostatní software
 Control Web – předchozí verze
 Služby
 Školení

HW USB Klíč chráněný PIN kódem

HW USB Klíč chráněný PIN kódem


Kód:CW8-HWKEYP
Cena pro integrátory (bez DPH): 690 Kč
Koncová cena (bez DPH): 750 Kč
Výrobce:Moravské přístroje
 
CELKEM
Vaše cena (bez DPH):
Celková cena (bez DPH):
*) Předpokládaná dostupnost se může lišit podle volitelných parametrů produktu. Předpokládaná dostupnost nezahrnuje dobu přepravy a jedná se o nezávazný údaj.

USB klíč je malá kovová krabička s USB konektorem, určeným k připojení k USB portu osobního počítače. Klíč obsahuje jednu nebo i více licencí. Přítomnost klíče v počítači umožňuje běh produktů, pro něž je v klíči přítomna licence, bez jakýchkoliv omezení. Z neregistrované zkušební verze systému Control Web se tak po připojení klíče stane zcela plnohodnotná verze licencovaného produktu, aniž by bylo potřební zadávat licenční číslo a provádět aktivaci produktu. Klíč tedy představuje ideální řešení pro zákazníky vyžadující putující licenci, kdy je jediná licence používána např. na firemním počítači, domácím počítači a notebooku.

Stejně jako každé USB zařízení vyžaduje i USB klíč ke své funkci instalaci správného ovladače do operačního systému.

Poznámka:

Některá USB zařízení odpovídají předdefinovaným třídám zařízení, jejichž ovladače jsou již nainstalovány spolu s operačním systémem. Např. USB Flash Disk je schopen pracovat prakticky ihned po připojení, protože odpovídá třídě „mass storage“. To ale není případ USB klíče systému Control Web.

USB klíč chráněný PIN

Protože USB klíč nese licenci k použití software, představuje poměrně velkou hodnotu. Aby se znesnadnilo jeho případné zneužití nepovolanou osobou, je možné použití klíče chránit pomocí PIN kódu. Pokud je daný klíč chráněný pomocí PIN, je nutno kód zadat před jeho prvním použitím. K zadání PIN je uživatel vyzván dialogovým oknem:

Doba, po kterou je možné zadat PIN je omezena a zobrazuje se ve stavovém řádku dialogového okna. Rovněž je možné nechat systém zapamatovat PIN na daném počítači, takže opětovné použití klíže jeho zadání nebude vyžadovat. Na jiném počítači ale opět bude nutné PIN zadat.

Zda daný klíč vyžaduje zadání PIN nebo ne je nutno rozlišit při jeho objednání. Vlastní PIN je pevně dán a není možné jej měnit.

Upozornění:

Ztráta klíče představuje ztrátu hodnoty licencí na něm nesenou. Ze zřejmých důvodů není možné žádat o nový klíč jako náhradu za klíč ztracený bez uhrazení plné ceny licencí.