Prázdný košík
Úvodní stránka
Přihlásit
Hledat 
 Control Web 8
 Ovladače pro Control Web
 DataLab
 DataCam
 DataLight
 Pro školy
 Ostatní software
 Control Web – předchozí verze
 Služby
 Školení

Univerzální ovladač pro PCL karty Advantech
 

Univerzální ovladač pro PCL karty Advantech

Vyžaduje SW podporu ADSPCL firmy Advantech, viz upozornění. Pracuje jen v 32-bitové verzi operačního systému.

Kód:CW-APCLN
Cena pro integrátory (bez DPH):1 900 Kč
Koncová cena (bez DPH):2 100 Kč
Výrobce:Moravské přístroje
 
CELKEM
Vaše cena (bez DPH):
Celková cena (bez DPH):
*) Předpokládaná dostupnost se může lišit podle volitelných parametrů produktu. Předpokládaná dostupnost nezahrnuje dobu přepravy a jedná se o nezávazný údaj.

Ovladač ADVPCL slouží pro komunikaci s kartami Advantech PC LabCards a systémem Control Web. Ovladač ADVPCL vyžaduje ke své funkci rozhraní ADSAPI dodávané firmou Advantech pro podporu PC LabCards pro Windows 9x/NT/2000/XP (ADSAPI v1.2 a vyšší). Tato podpora musí být nainstalována ještě před vlastní instalací ovladače ADVPCL.

Upozornění:

Ovladač může pracovat pouze v 32-bitové verzi operačního systému Windows. Je to dáno tím, že programová podpora (Advantech Device Manager), kterou ovladače používají, je k dispozici pouze v 32-bitové verzi. Tato podpora je dostupná na instalačním mediu s našimi produkty (USB flash).

S aktuální programovou podporou, která je k dispozici na stránkách firmy Advantech, tyto ovladače nepracují. Důvodem je to, že využívá prostředí .NET Framework, které Control Web nepodporuje.

Ovladač ADVPCL slouží pro komunikaci s kartami Advantech PC LabCards a systémem Control Web. Ovladač ADVPCL vyžaduje ke své funkci rozhraní ADSAPI dodávané firmou Advantech pro podporu PC LabCards pro Windows 9x/NT/2000/XP (ADSAPI v1.2 a vyšší). Tato podpora musí být nainstalována ještě před vlastní instalací ovladače ADVPCL.

V souboru 'ADVPCL.INI' jsou namapovány porty jednotlivých PCL karet. Tento soubor musí být umístěn ve stejném adresáři jako 'ADVPCL.DLL'.

Poznámka:

Kanály 1-10 jsou rezervovány, proto je nepoužívejte.

Struktura parametrického souboru

Ovladač je koncipován jako univerzální pro všechny PCL karty. Může obsluhovat jednu nebo několik PCL karet. Pro konkrétní použití se konfiguruje prostřednictvím parametrického souboru. Parametrický soubor je textový soubor s přehledným dělením jednotlivých částí do sekcí. Názvy jednotlivých sekci musí být jedinečné.

Sekce "Advantech PCL"

[Advantech PCL]
debug = true | false
log_file = path
 • debug určuje, zda budou chybová hlášení zapisována do souboru. Standardně má tento parametr hodnotu false. Doporučujeme nastavovat tento parametr na hodnotu true pouze při ladění aplikace.

 • log_file specifikuje jméno souboru, do kterého budou vypisována chybová hlášení. Není-li tento parametr uveden nebo není-li zadáno žádné jméno souboru, jsou hlášení ovladače zapisována do souboru 'ADVPCL.LOG'.

Sekce "modules"

[modules]
module_id1 = module_type, device_id1
module_id2 = module_type, device_id2
...
module_idN = module_type, device_idN

Tato sekce obsahuje seznam jednotlivých PCL karet, které bude ovladač obsluhovat.

 • module_id - je jedinečné symbolické jméno modulu (PCL karty), které slouží jako název sekce, ve které jsou přiřazeny jednotlivým portům tohoto modulu kanály v systému Control Web

 • module_type - specifikuje typ PCL karty. Slouží pro kontrolu typů portů podle souboru ADVPCL.INI.

 • device_id - obsahuje jméno zařízení, které bylo této PCL kartě přiřazeno programem Advantech Device Installation - bez počátečního čísla určujícího pořadí zařízení. Toto jméno musí být opsáno přesně!

  Příklad:

  Karta 1 = PCL-725, PCL-725 I/O=2a8H

Sekce parametrů

[parameter_id1]
parameter_name_1 = value [, cw_channel]
parameter_name_2 = value [, cw_channel]
...
parameter_name_N = value [, cw_channel]
[parameter_id2]
parameter_name_1 = value [, cw_channel]
parameter_name_2 = value [, cw_channel]
...
parameter_name_N = value [, cw_channel]

Tato sekce obsahuje jednotlivé parametry pro příslušný kanál. Parametry mohou být uvedeny v libovolném pořadí a pokud nejsou povinné, nemusí být definovány. Sekce může být společná pro několik kanálů. Sekci parametrů je vhodné použít tehdy, pokud nechcete parametry měnit nebo je chcete sdílet několika kanály. Parametr v sekci tedy může být nastaven na pevnou hodnotu nebo je-li definován i kanál, lze tuto hodnotu potom z aplikace zápisem na tento kanál měnit.

 • parameter_id - jedinečné jméno sekce parametrů

 • parameter_name - jméno parametru

 • value - hodnota parametru (číslo nebo logická hodnota true nebo false)

 • cw_channel - číslo kanálu, kterým lze hodnotu parametru měnit

Sekce jednotlivých modulů

[module_id1]
port_kind port_number [, bit | exp_port ] = cw_channel [, cw_channel_par1, ..., cw_channel_parN | parameter_id]
...
[module_id2]
port_kind port_number [, bit | exp_port ] = cw_channel [, cw_channel_par1, ..., cw_channel_parN | parameter_id]
...
 • port_kind - určuje typ I/O portu modulu

 • port_number - určuje číslo I/O portu modulu

 • bit - určuje bit I/O portu modulu

 • cw_channel - číslo přiřazeného kanálu v systému Control Web

 • cw_channel_par - číslo přiřazeného kanálu v systému Control Web, který slouží jako parametr. Zápis nebo čtení tohoto kanálu nevyvolává komunikaci. Některé parametry mohou být nepovinné (jsou uvedeny v hranatých závorkách). Nejsou-li tyto nepovinné parametrické kanály zadány, jsou použity implicitní hodnoty.

 • parameter_id - odkaz na sekci parametrů.

Typy I/O portů

Použité zkratky pro označení typů kanálů systému Control Web:

real_in - vstupní kanál typu real

real_out - výstupní kanál typu real
bool_in - vstupní kanál typu boolean
bool_out - výstupní kanál typu boolean

Použité zkratky pro označení typů parametrů

real_value - parametr typu real

bool_value - parametr typu boolean, může nabývat hodnot true nebo false

Typu I/O portů

ParametrVýznam
ai

analogový vstup

ai port_number = real_in [, real_out(gain) | parameter_id]
Parametr Gain je nepovinný. Jeho implicitní hodnota je 0. Hodnota parametru musí odpovídat hodnotě pro odpovídající zisk uvedené v manuálu pro daný typ PCL karty..
[parameter_id]
gain = real_value [, real_out]
aix

analogový vstup na expanzní kartě

aix port_number, exp_port = real_in [, real_out(gain) | parameter_id]
Parametr Gain je nepovinný. Jeho implicitní hodnota je 0. Hodnota parametru musí odpovídat hodnotě pro odpovídající zisk uvedené v manuálu pro daný typ PCL karty..
[parameter_id]
gain = real_value [, real_out]
ao

analogový výstup

ao number = real_out [, real_out(min_value), real_out(max_value), bool_out(ext_reference) | parameter_id]

Parametry jsou nepovinné. Parametry min_value a max_value určují minimální a maximální výstupní hodnoty analogové veličiny. Parametr ext_reference určuje zdroj referenčního signálu. Jeho implicitní hodnota je false, tedy interní zdroj referenčního signálu.

[parameter_id]
min_value = real_value [, real_out]
max_value = real_value [, real_out]
ext_reference = bool_value [, bool_out]
cjc

CJC - cold junction contact

cjc port_number = real_in
di_bit

bitový binární vstup

di_bit port_number, bit = bool_in
do_bit

bitový binární výstup

do_bit port_number, bit = bool_out
di

čtení byte hodnoty z binárních vstupů

di port_number = real_in
do

zápis byte hodnoty na binární výstupy

do port_number = real_out
cnt_event_read

čtení čítače událostí

cnt_event_read port_number = real_in [, bool_in(Overflow)]
Parametr Overflow je nepovinný. Je-li jeho hodnota true, došlo k přetečení čítače.
cnt_event_start

start čítače událostí

cnt_event_start port_number = bool_out [, real_out(GateMode)]
Zápisem hodnoty true na kanál se čítač událostí spouští a zápisem hodnoty false na kanál se čítač událostí zastavuje. Parametr GateMode je nepovinný. Jeho implicitní hodnota je 0 (NoGating). Hodnota parametru musí odpovídat hodnotě pro odpovídající mód uvedené v manuálu pro daný typ PCL karty.
cnt_freq_read

čtení freqvence

cnt_freq_read port_number = real_in
cnt_freq_start

start čítače frekvence

cnt_freq_start number = bool_out [, real_out(gate_period), real_out(gate_mode) | parameter_id]
Zápisem hodnoty true na kanál se čítač frekvence spouští a zápisem hodnoty false na kanál se čítač zastavuje. Parametry gate_period a gate_mode jsou nepovinné a mají význam pouze pro karty s čipem AMD Am9513A. Jejich implicitní hodnoty jsou nastaveny na 0. Hodnoty parametrů musí odpovídat hodnotám uvedeným v manuálu pro daný typ PCL karty.Podle zapsané hodnoty na kanál zakáže nebo nastaví mód alarmu.
[parameter_id] 
gate_period = real_value [, real_out]
gate_mode = real_value [, real_out]
pulse_start

start generátoru pulsů

pulse_start number = bool_out [, real_out(period), real_out(up_cycle) | parameter_id]
Zápisem hodnoty true na kanál se generátor pulsů spouští. Parametr period určuje periodu signálu. Je nepovinný a jeho implicitní hodnota je 1 (1Hz). Parametr up_cycle určuje střídu signálu. Je nepovinný a jeho implicitní hodnota je 0.5.
[parameter_id]
period = real_value [, real_out]
up_cycle = real_value [, real_out]
q_cnt_config

konfigurace kvadratického čítače (jen karta PCL833)

q_cnt_config number = bool_out [,{real_out(LatchSource), bool_out(LatchOverflow), bool_out(ResetOnLatch), bool_out(ResetValue)} | {parametr_id}]alarm_config port_number = bool_out(Config), real_out(LoLimit), real_out(HiLimit)
Zápisem hodnoty true na kanál se zapíše aktuálně nastavená konfigurace. Parametr LatchSource určuje způsob zápisu hodnoty do registru. Je nepovinný a jeho implicitní hodnota je 0 (S/W Latch). Parametr LatchOverflow určuje, zda bude po přetečení čítače zápsána hodnota do registru. Je nepovinný a jeho implicitní hodnota je false. Parametr ResetOnLatch určuje, zda bude čítač po zapsání hodnoty do registu vynulován. Je nepovinný a jeho implicitní hodnota je true. Parametr ResetValue nastavuje inicializační hodnotu čítače. Je nepovinný a jeho implicitní hodnota je false (čítač bude nastaven na 0).
[parameter_id]
latch_source = real_value [, real_out]
latch_overflow = bool_value [, bool_out]
reset_on_latch = bool_value [, bool_out]
reset_value = bool_value [, bool_out]
q_cnt_start

start kvadratického čítače (jen karta PCL833)

q_cnt_start number = real_in
q_cnt_read

čtení kvadratického čítače (jen karta PCL833)

q_cnt_read number = real_in [, bool_in(Overflow)]
Parametr Overflow je nepovinný. Je-li jeho hodnota true, došlo k přetečení čítače.

Příklad parametrického souboru

[Advantech PCL]
debug = true
log_file = PCL818.LOG

[modules]
PCL-818 = PCL-818, PCL-718/818(Local) I/O=300H

[PCL-818]
ai 0 = 100, gain_3
ai 1 = 101, gain_ch120
ai 2 = 102, gain_ch120
ai 3 = 103, gain_3
ai 4 = 104, 124
ai 5 = 105, 125
ai 6 = 106, 126
ai 7 = 107, 127
ai 8 = 108, 128
ai 9 = 109, 129
ai 10 = 110, 130
ai 11 = 111, 131
ai 12 = 112, 132
ai 13 = 113, 133
ai 14 = 114, 134
ai 15 = 115, 135

ao 0 = 150
ao 1 = 151
ao_cfg 0 = 160, 161, 162
ao_cfg 1 = 163, 164, 165

di_bit 0, 0 = 200
di_bit 0, 1 = 201
di_bit 0, 2 = 202
di_bit 0, 3 = 203
di_bit 0, 4 = 204
di_bit 0, 5 = 205
di_bit 0, 6 = 206
di_bit 0, 7 = 207

di_bit 1, 0 = 208
di_bit 1, 1 = 209
di_bit 1, 2 = 210
di_bit 1, 3 = 211
di_bit 1, 4 = 212
di_bit 1, 5 = 213
di_bit 1, 6 = 214
di_bit 1, 7 = 215

di_byte 0 = 240
di_byte 1 = 241

do_bit 0, 0 = 300
do_bit 0, 1 = 301
do_bit 0, 2 = 302
do_bit 0, 3 = 303
do_bit 0, 4 = 304
do_bit 0, 5 = 305
do_bit 0, 6 = 306
do_bit 0, 7 = 307

do_bit 1, 0 = 308
do_bit 1, 1 = 309
do_bit 1, 2 = 310
do_bit 1, 3 = 311
do_bit 1, 4 = 312
do_bit 1, 5 = 313
do_bit 1, 6 = 314
do_bit 1, 7 = 315

do_byte 0 = 340
do_byte 1 = 341

cnt_event_start 0 = 400
cnt_event_read 0 = 401
cnt_freq_read 0 = 402
pulse_start 0 = 500, pulse_param

[gain_3]
gain = 3

[gain_ch120]
gain = 5, 120

[pulse_param]
period = 0.1, 501
up_cycle = 0.5, 502