Prázdný košík
Úvodní stránka
Přihlásit
Hledat 
 Control Web 8
 Ovladače pro Control Web
 DataLab
 DataCam
 DataLight
 Pro školy
 Ostatní software
 Control Web – předchozí verze
 Služby
 Školení

Univerzální ovladač pro moduly Advantech ADAM 4000/5000
 

Univerzální ovladač pro moduly Advantech ADAM 4000/5000


Kód:CW-ADAMX
Cena pro integrátory (bez DPH):4 900 Kč
Koncová cena (bez DPH):5 450 Kč
Výrobce:Moravské přístroje
 
CELKEM
Vaše cena (bez DPH):
Celková cena (bez DPH):
*) Předpokládaná dostupnost se může lišit podle volitelných parametrů produktu. Předpokládaná dostupnost nezahrnuje dobu přepravy a jedná se o nezávazný údaj.

Ovladač ADAM slouží pro komunikaci mezi moduly ADAM 4000/5000 a systémem Control Web. Ovladač ADAM vyžaduje ke své funkci rozhraní dodávané firmou Advantech pro podporu modulů ADAM 4000/5000 pro Windows (ADSAPI v1.20 a vyšší).

Upozornění:

Ovladač může pracovat pouze v 32-bitové verzi operačního systému Windows. Je to dáno tím, že programová podpora (Advantech Device Manager), kterou ovladače používají, je k dispozici pouze v 32-bitové verzi. Tato podpora je dostupná na instalačním mediu s našimi produkty (USB flash).

S aktuální programovou podporou, která je k dispozici na stránkách firmy Advantech, tyto ovladače nepracují. Důvodem je to, že využívá prostředí .NET Framework, které Control Web nepodporuje.

Ovladač ADAM slouží pro komunikaci mezi moduly ADAM 4000/5000 a systémem Control Web. Ovladač ADAM vyžaduje ke své funkci rozhraní dodávané firmou Advantech pro podporu modulů ADAM 4000/5000 pro Windows 9x/NT (ADSAPI v1.20 a vyšší). Tato podpora musí být nainstalována ještě před vlastní instalací ovladače ADAM.

V souboru 'ADAM.INI' jsou namapovány porty jednotlivých modulů. Tento soubor musí být umístěn ve stejném adresáři jako 'ADAM.DLL'.

Poznámka:

Kanály 1-10 jsou rezervovány, proto je nepoužívejte.

Struktura parametrického souboru

Ovladač je koncipován jako univerzální pro všechny moduly ADAM. Může obsluhovat jeden nebo několik modulů. Pro konkrétní použití se konfiguruje prostřednictvím parametrického souboru. Parametrický soubor je textový soubor s přehledným dělením jednotlivých částí do sekcí.

Sekce "ADAM"

[adam]
debug = false | true
log_file = path
check_sum = false | true
 • debug určuje, zda budou chybová hlášení zapisována do souboru. Standardně má tento parametr hodnotu false. Doporučujeme nastavovat tento parametr na hodnotu true pouze při ladění aplikace.

 • log_file specifikuje jméno souboru, do kterého budou vypisována chybová hlášení. Není-li tento parametr uveden nebo není-li zadáno žádné jméno souboru, jsou hlášení ovladače zapisována do souboru 'ADAM.LOG'.

 • check_sum určuje, zda zpráva obsahuje kontrolní součet. Má smysl jen pro moduly, které mají displej. Standardně má tento parametr hodnotu false.

Sekce "modules"

Pro správnou činnost ovladače je důležité správně nastavit některé parametry v

[modules]
module_id1 = module_type, device_id1, sub_device_id1
module_id2 = module_type, device_id2, sub_device_id2
...
module_idN = module_type, device_idN, sub_device_idN

Tato sekce obsahuje seznam jednotlivých modulů ADAM, které bude ovladač obsluhovat.

 • module_id - je jedinečné symbolické jméno modulu, které slouží jako název sekce, ve které jsou přiřazeny jednotlivým portům tohoto modulu kanály v systému Control Web.

 • module_type - specifikuje typ modulu. Slouží pro kontrolu typů portů podle souboru 'ADAM.INI'.

 • device_id - obsahuje jméno zařízení, které bylo tomuto modulu přiřazeno programem Advantech Device Installation. (Bez počátečního čísla určujícího pořadí zařízení)

 • sub_device_id - obsahuje jméno podzařízení, které bylo tomuto modulu přiřazeno programem Advantech Device Installation. (Bez počátečního čísla určujícího pořadí zařízení)

Příklad:

ADAM 1 = ADAM-4011, COM2, ADAM 4011 Address=1 Dec.

Sekce jednotlivých modulů

[module_id1]
port_kind port_number [, bit ] = cw_channel [, cw_channel_par1, ..., cw_channel_parN]
...
[module_id2]
port_kind port_number [, bit ] = cw_channel [, cw_channel_par1, ..., cw_channel_parN]
...
 • port_kind - určuje typ I/O portu modulu

 • port_number - určuje číslo I/O portu modulu

 • bit - určuje bit I/O portu modulu

 • cw_channel - číslo přiřazeného kanálu v systému Control Web

 • cw_channel_par - číslo přiřazeného kanálu v systému Control Web, který slouží jako parametr. Zápis nebo čtení tohoto kanálu nevyvolává komunikaci. Některé parametry mohou být nepovinné (jsou uvedeny v hranatých závorkách). Nejsou-li tyto nepovinné parametrické kanály zadány, jsou použity implicitní hodnoty.

Typy I/O portů

Použité zkratky pro označení typů kanálů systému Control Web:

real_in - vstupní kanál typu real

real_out - výstupní kanál typu real
bool_in - vstupní kanál typu boolean
bool_out - výstupní kanál typu boolean

Typu I/O portů

ParametrVýznam
ai

analogový vstup

ai port_number = real_in [, real_out(Gain)]
Parametr Gain je nepovinný. Jeho implicitní hodnota je 0. Hodnota parametru musí odpovídat hodnotě pro odpovídající zisk uvedené v manuálu pro daný typ modulu.
ao

analogový výstup

ao port_number = real_out
cjc

CJC - cold junction contact

cjc port_number = real_in
di_bit

bitový binární vstup

di_bit port_number, bit = bool_in
do_bit

bitový binární výstup

do_bit port_number, bit = bool_out
di

čtení byte hodnoty z binárních vstupů

di port_number = real_in
do

zápis byte hodnoty na binární výstupy

do port_number = real_out
cnt_event_read

čtení čítače událostí

cnt_event_read port_number = real_in [, bool_in(Overflow)]
Parametr Overflow je nepovinný. Je-li jeho hodnota true, došlo k přetečení čítače.
cnt_event_start

start čítače událostí

cnt_event_start port_number = bool_out [, real_out(GateMode)]
Zápisem hodnoty true na kanál se čítač událostí spouští a zápisem hodnoty false na kanál se čítač událostí zastavuje. Parametr GateMode je nepovinný. Jeho implicitní hodnota je 0 (NoGating). Hodnota parametru musí odpovídat hodnotě pro odpovídající mód uvedené v manuálu pro daný typ modulu.
cnt_freq_read

čtení freqvence

cnt_freq_read port_number = real_in
alarm_enable

mód alarmu

alarm_enable port_number = real_in
Podle zapsané hodnoty na kanál zakáže nebo nastaví mód alarmu.
0

disable

1

momentary

2

latching

alarm_reset

reset alarmu

alarm_reset port_number = bool_out
alarm_config

konfugurace alarmu

alarm_config port_number = bool_out(Config), real_out(LoLimit), real_out(HiLimit)
Alarm se konfiguruje zápisem hodnoty true na kanál. Parametry LoLimit a HiLimit určují dolní a horní limity alarmu
alarm_check_lo

stav dolního alarmu

alarm_check_lo port_number = bool_in
Otestuje stav dolního alarmu.
alarm_check_hi

stav horního alarmu

alarm_check_hi port_number = bool_in
Otestuje stav horního alarmu.
display_select

mód displeje

display_select = real_out;
Podle zápisu hodnoty na kanál vybere mód displeje
display_data

data displeje

display_data = real_out
Zobrazí hodnotu kanálu na displeji modulu.
write

zápis dat na sériový port

write = string_out
Řetězec znaků zapsaný na tento kanál bude odeslán na sériový port, ke kterému je připojen modul. Pomocí tohoto kanálu můžete například nastavovat parametry pro watchdog modulů.

Příklad parametrického souboru

[adam]
debug = true

[modules]
modul 4011 = ADAM 4011, COM2, ADAM 4011 Address=1 Dec.

[modul 4011]
ai 0 = 100

di_bit 0, 0 = 200
di_byte 0 = 220

do_bit 0, 0 = 300
do_bit 0, 1 = 301
do_byte 0 = 320

cnt_event_read 0 = 400
cnt_event_start 0 = 402, 403

alarm_enable 0 = 500
alarm_reset 0 = 501
alarm_config 0 = 502, 503, 504
alarm_check_lo 0 = 505
alarm_check_hi 0 = 506