Moravské přístroje, a. s., zdroj: https://www.mii.cz/art?id=274&lang=405, vytištěno: 18.05.2024 11:45:23

Hlavní stránkaProduktyProgramový systém Control Web3D grafika a GPU computing

Několik ukázek aplikací
 Paralelní superpočítače ukryté na současných grafických kartách je škoda nechávat nečinně spát. Podívejme se nyní na několik ukázek využití 3D grafiky v reálných aplikacích.

SCADA aplikace se již mnoho let navzájem podobají jako vejce vejci. Obvykle obsahují nějaká technologická schémata a k nim pár grafů a tabulek. V řadě případů může být právě taková strohá vizualizace optimálním řešením, neméně často však 3D grafika může aplikaci přidat na přehlednosti a vizuální atraktivitě. Využitím moderních technologií počítačové grafiky se aplikaní programy posouvají na vyšší technickou úroveň. To, že veškeré SCADA programy přečtou z řídicích PLC data a správně je zobrazí na monitoru a případně uloží do patřičných databází je naprostou samozřejmostí - v tom se jednotlivé systémy nemohou nijak lišit. Rychlá a realistická třírozměrná vizualizace je ale v dnešní průmyslové automatizaci stále něčím navíc, je proti většině současných systémů pro operátorské řízení významnou přidanou hodnotou.

Uživatelské rozhraní řídicího systému vodního díla v Lysé nad Labem je koncipováno klasicky jako okno s překrývajícími se panely přepínanými řadou vodorovných záložek. Pouze jeden panel, a to titulní, je třírozměrnou scénou s perspektivní projekcí. Ke zvýšení efektu vizualizace přispívá vlnící se vodní hladina se sféricky mapovanou odleskovou texturou. Scéna není nároná na výkon počítače, i se základními levnými grafickými kartami je dosahováno několika desítek FPS a s lepšími kartami mnoha set FPS. A to dokonce i se zapnutými prostorovými stíny a animovaným kymácením stromů ve větru pomocí vertex shaderů (toto téma si necháme na později do samostatného článku ...).

Programové vybavení pro řídicí systém plavební komory v Českých Kopistech výborně demonstruje elegantní a bezproblémové začlenění třírozměrné vizualizace do rozsáhlého klasického dvourozměrného grafického uživatelského rozhraní, sestávajícího z obvyklých tabulek alarmů a grafů průběhů veličin i dvourozměrné technologické schéma. Prostorová scéna zde zabírá celkem malou část obrazovky. Pro lepší orientaci operátora má scéna definovány tři přednastavené pozice kamery. S poměrně jednoduchými prostředky je zde dosaženo velmi dobrého efektu.

Pro vizualizaci technologie malé vodní elektrárny Padrty bylo využito pouze hotových komponent dodávaných v rámci systému Control Web 5. Pro velkou řadu vizualizací v oblasti průmyslové automatizace není nutno pomocí 3D modelovacích programů vytvářet vlastní modely. Tvorba model bezesporu pařtí k docela složitým a tudíž také k celkem neoblíbeným činnostem. Už jen pochopení základních principů ovládání takových programů jako je např. 3DS Max, Cinema 4D, Blender atd. zabere několik dní času. Prostředí Control Web 5 je vybaveno množstvím 3D komponent i s předpřipravenými animacemi. Řadu vizualizací tak lze sestavit velmi rychle a efektivně.

Dodavatelem programového vybavení popisovaného na v tomto dokumentu je:

Ing. Jan Procházka ELIS - inženýrské služby Šafaříkova 666 500 02 Hradec Králové

Telefon: 495 513 055, 495 531 557 Fax: 495 513 054, 495 531 558 e-mail: info@elis-hk.cz