Moravské přístroje, a. s., zdroj: https://www.mii.cz/art?id=1123&lang=405, vytištěno: 24/05/2024 23:59:17

Hlavní stránkaProduktyProgramový systém Control WebČlánky

Control Web 8 rozšířen o možnost registrace a aktivace z příkazové řádky
 Pokud instalujeme Control Web na větší množství počítačů, oceníme možnost zadat z příkazové řádky licenci a automaticky provést také aktivaci (komunikaci s aktivačním serverem).

Zadání licenčního čísla je možné provést ve vývojové i runtime verzi systému Control Web. Vložení licenčního čísla provedeme parametrem /LR

cw8.exe /LR=CZ-11111-22222-33333-44444-55555

Systém Control Web nastaví licenční číslo všem nainstalovaným produktům, kterým toto číslo vyhovuje. Pokud bude například nainstalovaný Control Web Runtime Český a Control Web Runtime Anglický nastaví licenční číslo oběma produktům. Stejným způsobem je možné zadat licence ovladačů nebo systému VisionLab.

Jedním příkazem je možné zadat několik licenčních čísel, oddělují se čárkou:

cw8.exe /LR=CZ-A1111-22222-33333-44444-55555,CZ-B1111-22222-33333-44444-55555

Vložení licenčního čísla a automatickou aktivaci produktu spustíme parametrem /LRA

cw8.exe /LRA=CZ-11111-22222-33333-44444-55555

Aktivace produktů je vždy automatická, komunikující s aktivačním serverem. Aby mohla aktivace proběhnout, musí být počítač připojený k Internetu.

V průběhu aktivace zobrazí Control Web okno s informacemi o výsledcích jednotlivých kroků.

Pokud má být celý proces automatický, bez zobrazení informačního okna (které je ve výchozím nastavení nutné potvrdit tlačítkem), stačí doplnit parametr /Q

cw8.exe /LRA=CZ-11111-22222-33333-44444-55555 /Q

Aby bylo možné zkontrolovat výsledek aktivace, je vždy vytvářen soubor 'register.log' do kterého jsou zapisovány informace o průběhu registrace a aktivace produktů.

Poznámka:

Soubor 'register.log' je vytvořen v aktuálním adresáři. Protože Control Web je instalován do adresáře 'Program Files', kam nemá běžný uživatel právo zapisovat, je doporučeno spouštět registraci z jiného adresáře:

c:\work> "c:\Program Files\Moravian Instruments\Control Web 8 CZE 64\Bin\cw8.exe" /LRA=CZ-11111-22222-33333-44444-55555 /Q

Výsledek je možné zkontrolovat v průvodci aktivací komponent: