Moravské přístroje, a. s., zdroj: https://www.mii.cz/art?id=1122&lang=405, vytištěno: 24/05/2024 23:58:22

Hlavní stránkaProduktyProgramový systém Control WebČlánky

Několik zlepšení v aktualizaci systému Control Web
 Kdo vyvíjí software, ten se nikdy nenudí - neustále je co zlepšovat.

Opravit případnou chybu je samozřejmost, ale zlepšit existující programový systém je přímo radost. V tomto update přibyla schopnost dvourozměrných virtuálních přístrojů s vektorovou grafikou i prostorových 3D virtuálních přístrojů detekovat přítomnost kurzoru myši v projekci její pozice kolmo od povrchu obrazovky nad svými aktivními částmi, schopnými na aktivitu myši reagovat. Na první pohled toto zní zcela banálně a samozřejmě, ale scéna může obsahovat mnoho milionů aktivních povrchů, které jsou různě umístěny a natočeny v prostoru a různě se vrství a překrývají. Reagovat na kliknutí myší tyto komponenty vždy uměly. Hlavním úkolem nového rozšíření tedy bylo to, aby zpracování mohutného toku událostí při pohybu kurzoru myši nezatěžovalo nadměrně systém detekce zasažených povrchů v prostoru scény. To se snad povedlo a nová funkčnost je přínosem i pro všechny již existující aplikace.

Plošné přístroje s vektorovou grafikou i prostorové přístroje ve 2D panelu detekují kurzor myši při pohybu nad svými aktivními částmi

Plošné přístroje s vektorovou grafikou i prostorové přístroje ve 2D panelu detekují kurzor myši při pohybu nad svými aktivními částmi

3D ovládací prvky ve scéně detekují kurzor myši nad svými aktivními povrchy

3D ovládací prvky ve scéně detekují kurzor myši nad svými aktivními povrchy

Dalším z mnoha malých zlepšením je např. to, že i vykreslování náhledů SVG a CWG grafiky do palety přístroje gl_gpu_drawing se děje akcelerovaně pomocí grafického procesoru. Bohužel plná hardwarová podpora vektorové grafiky je k dispozici stále pouze pro grafické akcelerátory NVidia. Univerzálně, bez ohledu na typ grafického akcelerátoru, je k dispozici virtuální přistroj drawing, jehož grafický výstup je srovnatelně kvalitní. Zde je tesselace grafických objektů prováděna pomocí CPU jen při inicializaci přístroje. Poté je již může být celá grafika uložena do grafické paměti a vykreslována s maximální podporou grafického procesoru.

Paleta s náhledy grafiky v SVG souborech

Paleta s náhledy grafiky v SVG souborech

Někdy velká a někdy drobnější zlepšení jsou obsažena v každém vydaném update. Snažíme se, aby se update vždy vyplatilo nainstalovat.

Roman Cagaš