Moravské přístroje, a. s., zdroj: https://www.mii.cz/art?id=1042&lang=405, vytištěno: 25/05/2024 00:48:49

Hlavní stránkaProduktyPrůmyslový počítačový systém DataLabJednotky vstupů a výstupů DataLab

DataLab – od řízení stroje po digitalizaci továrny
 Jednotky průmyslových vstupů se osvědčují v mnoha řešeních jako spolehlivý a velmi efektivní nástroj, pomocí kterého informační a automatizační systémy komunikují s okolním světem. Je k dispozici řada příkladů a referenčních řešení digitalizace průmyslových výrobních provozů prostřednictvím jednotek DataLab připojených do podnikové TCP/IP sítě, které ukazují pružnost a efektivitu tohoto řešení.

Díky OPC serveru, ActiveX komponentě a DLL ovladači s dokumentovaným API i ovladači pro systém Control Web, které jsou k jednotkám k dispozici zdarma, je přístup ke všemu otevřený a zcela obecně použitelný.

Dalším krokem k úplné otevřenosti systému DataLab a k všeobecně používaným standardům jsou jednotky DataLab IoT.

Jednotka průmyslových vstupů a výstupů DataLab IOT pro Internet věcí

Jednotka průmyslových vstupů a výstupů DataLab IOT pro Internet věcí

DataLab IoT (Internet of Things) používá stejné vstupní a výstupní moduly jako jiné jednotky DataLab IO. Navíc je vybaven schopností komunikovat prostřednictvím standardů MODBUS TCP, RESTful API a MQTT. Veškerá konfigurace zařízení probíhá prostřednictvím vestavěného HTTP/HTTPS serveru, ke kterému se lze připojit pomocí libovolného webového prohlížeče. Lze tak zkonfigurovat a také zapnout nebo vypnout jednotlivé protokoly:

MODBUS TCP Server

 • Komunikační protokol MODBUS se díky své otevřenosti postupně stal jedním z důležitých standardů v průmyslové automatizaci.

 • K jednomu zařízení může být připojeno více klientů.

 • Každý klient může číst i zapisovat vstupy a výstupy modulů jednotky.

 • Lze rovněž nastavovat parametry veškerých vstupně/výstupních modulů.

RESTful API

 • REST je architektura, která umožňuje přistupovat k datům na určitém místě pomocí standardních metod HTTP. Jedná se tedy o jednotný přístup ke zdrojům dat. Tento bezstavový standard se velmi podobá metodám získávání dat pomocí protokolu HTTP.

 • Umožní snadno získat informace o konfiguraci jednotky a nastavení parametrů modulů.

 • Pomocí tohoto API lze vytvořit klientské aplikace, které dovolí číst a zapisovat jednotlivé vstupy a výstupy modulů.

MQTT Client

 • Umožňuje získávat přehled o jednotce a číst i nastavovat hodnoty vstupů a výstupů na libovolné vzdálenosti v rámci Internetu.

 • Lze používat celou řadu hotových aplikací jak pro běžné počítače, tak pro mobilní telefony, tablety atd.

Jednotky DataLab nám umožňují jednoduše řešit systémy, kde potřebujeme komunikovat s široce rozprostřeným a vzdáleným reálným světem. Z jednoho místa tak můžeme mít pod kontrolou zařízení rozmístěná po celé planetě. Internet věcí, a zvláště ten s globálně viditelnými koncovými zařízeními, není vždy nejlepším, a už vůbec ne nejbezpečnějšími způsobem řešení digitalizace. Oddělení a segmentace sítí a hierarchizace struktury komunikačních rozhraní, protokolů a serverů nám umožní realizovat nejen kyberneticky bezpečnější, ale také levnější a výkonnější systémy.

Bezpečná struktura digitalizace výrobního provozu s jednotkami DataLab připojenými k oddělené TCP/IP síti.

Bezpečná struktura digitalizace výrobního provozu s jednotkami DataLab připojenými k oddělené TCP/IP síti.

Pro každý typ úlohy můžeme použít to pravé optimální řešení. Systém DataLab nám poskytuje několik variant komunikačního rozhraní a protokolů:

 • USB – nejlepší možnost pro přenosná měřicí zařízení, laboratorní automatizaci, řízení strojů a automatizační systémy v rozsahu jednoho rozvaděče. Vysoká přenosová rychlost, krátká odezva s minimální datovou latencí umožňuje sestavit výkonné řídicí systémy. Výhodou je rovněž Plug & Play připojení – stačí zasunout konektor bez nutnosti jakékoliv konfigurace. Jednotky připojené přes USB jsou také přirozeně odolné proti kybernetickému napadení. Jejich napadení lze uskutečnit jen přepojením jejich komunikačního kabelu k jinému zařízení.

  Rozvaděč stroje, který je řízen průmyslovým počítačem DataLab PC a jednotkou vstupů s výstupů Datalab IO se čtyřmi moduly, připojenou prostřednictvím USB. Pro obsluhu je k dispozici mimo jiné i dotyková obrazovka.

  Rozvaděč stroje, který je řízen průmyslovým počítačem DataLab PC a jednotkou vstupů s výstupů Datalab IO se čtyřmi moduly, připojenou prostřednictvím USB. Pro obsluhu je k dispozici mimo jiné i dotyková obrazovka.

 • Ethernet IoT – tyto jednotky mohou komunikovat prostřednictvím všeobecně rozšířených standardů pro Internet věcí. Výhodou je možnost použití s nejrůznějšími aplikacemi a programovými systémy, nevýhodou je pak případná nutnost samostatného řešení bezpečnosti před kybernetickými útoky.

  Jednotka DataLab s připojením na Ethernet TCP/IP a se dvěma vstupně – výstupními moduly …

  Jednotka DataLab s připojením na Ethernet TCP/IP a se dvěma vstupně – výstupními moduly …

  … a nejmenší jednotka DataLab pro jeden modul průmyslových vstupů a výstupů.

  … a nejmenší jednotka DataLab pro jeden modul průmyslových vstupů a výstupů.

 • RS 485 – jednotky s tímto rozhraním jsou nejlepším a přitom nejlevnějším řešením pro rozsáhlé technologické celky, kde není efektivní instalovat strukturu ethernetové sítě. Příkladem takového prostředí jsou např. rozlehlé fotovoltaické elektrárny atd. Komunikačními linkami mohou být kroucené páry v prakticky libovolných kabelech.

 • Ethernet IoT – tyto jednotky mohou komunikovat prostřednictvím všeobecně rozšířených standardů pro Internet věcí. Výhodou je možnost použití s nejrůznějšími aplikacemi a programovými systémy, nevýhodou je pak případná nutnost samostatného řešení bezpečnosti před kybernetickými útoky.

Pro jednotky DataLab je k dispozici spousta modulů vstupů a výstupů, které pokrývají snad veškeré v průmyslu se vyskytující možnosti. Jednotka pak aktuálně připojené moduly automaticky rozezná a nabídne je ke konfiguraci. S jednotkami DataLab lze sestavit výkonná a přitom vždy velmi efektivní řešení v mnoha oblastech průmyslové a laboratorní automatizace.

Článek tak, jak vyšel v čísle 6/2020 magazínu Automa je v PDF podobě zde: A06_2020_DataLab.pdf.

rc