Moravské přístroje, a. s., zdroj: https://www.mii.cz/art?id=1020&lang=405, vytištěno: 25/05/2024 00:10:32

Hlavní stránkaPodporaRady pro tvorbu aplikací

Rady pro tvorbu aplikací - všímejte si chybových hlášek
 Překvapivě mnoho zakázkových aplikací, které jsou s námi konzultovány, generuje při svém běhu různé varovné i chybové hlášky. Všímejte si jich prosím. Oprava problémů bývá většinou velmi snadná a zlepšení stojí za to.

Některé chyby, ke kterým při běhu aplikace dochází, totiž nejsou na první pohled vidět a zdánlivě tak ničemu nevadí. Hláška v chybovém logu ale vždy znamená, že něco nefunguje tak, jak jsme zamýšleli a jak by to fungovat mělo. Když se např. nepodaří vyčíslit výraz, jehož výsledek nebudeme příštích několik měsíců běhu aplikace potřebovat, zdánlivě se toho zase tolik neděje. To je ale pak čistě věcí náhody, na kterou není dobré se vždy spoléhat. Každopádně ale výskyt chybových hlášení signalizuje, že aplikační program dělá něco jiného, než jsme při jeho tvorbě zamýšleli.

Chybové zprávy se shromažďují v samostatném okně.

Chybové zprávy se shromažďují v samostatném okně.

S existencí chyb za běhu aplikace je ještě jedna potíž. Ta spočívá ve skutečnosti, že chyb může aplikace generovat dlouhodobě velké množství s vysokou frekvencí. Každou sekundu mohou být detekovány a ukládány do logu stovky chybových hlášek. Režie této činnosti je spojena především s ukládáním logů do souborů na disk. To představuje značnou zátěž počítače. Většina výkonu pak není užitečně vynakládána na běh vašeho programu, ale na zvládání obrovské záplavy ošetřování chyb a následné zpracování a archivaci chybových hlášek.

Chyby jsou ve výpisech velmi dobře popsány a identifikovány. Jejich nalezení a opravení je snadné a rychlé. Ignorovat chybové zprávy není rozumné ani výhodné.

RC