Prázdný košík
Úvodní stránka
Přihlásit
Hledat 
 Control Web 8
 Ovladače pro Control Web
 DataLab
 DataCam
 DataLight
 Pro školy
 Ostatní software
 Control Web – předchozí verze
 Služby
 Školení

Modul analogových vstupů/výstupů a digitálních vstupů/výstupů

Modul analogových vstupů/výstupů a digitálních vstupů/výstupů

4 analogové galvanicky oddělené 16 bitové vstupy, 2 analogové galvanicky oddělené 8 bitové výstupy a 2 digitální galvanicky oddělené vstupy/výstupy

Kód:DL-AD2
Cena pro integrátory (bez DPH):3 210 Kč
Koncová cena (bez DPH):3 550 Kč
Výrobce:Moravské přístroje
 
CELKEM
Vaše cena (bez DPH):
Celková cena (bez DPH):
*) Předpokládaná dostupnost se může lišit podle volitelných parametrů produktu. Předpokládaná dostupnost nezahrnuje dobu přepravy a jedná se o nezávazný údaj.

Popis modulu DL-AD2

Modul AD2 má 4 diferenční analogové vstupy. Pomocí propojek lze nastavit každý vstup zvlášť pro napěťový nebo proudový signál. Modul umožňuje nastavovat rozsahy jednotlivých vstupů a vypínat jejich měření. Vyřazení měření daného vstupu ovlivňuje rychlost, s jakou modul poskytuje měřená data. Vstupy jsou od počítače galvanicky odděleny. Nejsou však odděleny vzájemně mezi sebou (používají společnou analogovou zem).

Modul AD2 má 2 analogové výstupy s 8bitovým D/A převodníkem. Oba výstupy jsou pomocí propojek na desce nastavitelné jako proudové nebo napěťové. Napěťový rozsah je 0 až +10 V, proudový rozsah je 0 až 20 mA. Mezní vzorkovací kmitočet je 200 Hz na sběrnici USB 1.1, resp. 3.3 kHz na sběrnici USB 2.0. Je limitován rychlostí komunikace mezi jednotkou DataLab a nadřazeným počítačem, a také rychlostí obslužného programu na počítači.

Modul AD2 obsahuje také 2 digitální vstupní a 2 digitální výstupní kanály. Propojky na desce plošných spojů modulu dovolují určit, zda na konektor modulu budou připojeny vstupní či výstupní kanály a v případě vstupních kanálů také umožňují zvolit vstupní odpor a tím i rozsahy vstupních napětí vyhodnocovaných jako logická nula a jedna. Směr i rozsahy každého kanálu je možné volit nezávisle. Digitální vstupy mohou být čteny ve dvou módech – stejnosměrném (DC) a střídavém (AC).

Vlastnosti

4 analogové napěťové/proudové vstupy

  • 16bitový delta-sigma A/D převodník

  • Bipolární diferenční vstupy

  • Bipolární i unipolární rozsahy

  • Galvanické oddělení signálové části

2 analogové napěťové/proudové výstupy

  • 8bitový D/A převodník

  • Galvanické oddělení signálové části

2 digitální vstupy/výstupy

  • Směr volitelný propojkami na desce

  • Libovolná polarita vstupních signálů

  • Spínací tranzistory s otevřeným kolektorem

  • Vzájemné oddělení vstupů/výstupů

Modul DL-AD2

Modul DL-AD2

Parametry modulu

Proudové analogové vstupy
Vstupní odpor 100 Ω
Rozsahy ±1 mA až ±20 mA
Napěťové analogové vstupy
Vstupní odpor 20 MΩ
Rozsahy ±0.1 V až ±10 V
Vzorkovací kmitočet analogových vstupů
Pro 2 a více vstupů 50 Hz na jeden vstup
Pro jediný aktivní vstup 200 Hz
Analogové výstupy v napěťovém režimu
Napětí 0 až +10 V DC
Minimální odpor zátěže 1 kΩ
Přesnost 5 %
Analogové výstupy v proudovém režimu
Proud 0 až +20 mA DC
Maximální odpor zátěže 500 Ω
Přesnost vstupů 5 %
Max. vzorkovací frekvence analogových výstupů
(je dána rychlostí komunikace)
USB 1.1 200 Hz
USB 2.0 3.3 kHz
Galvanické oddělení
Mezi počítačem Ano
Mezi analogovými vstupy/výstupy Ne
Mezi digitálními vstupy/výstupy Ano
Pracovní podmínky
Pracovní teplota 0 až +50° C
Teplotní posun nulové hodnoty napětí ±50 µV/° C
Teplotní posun nulové hodnoty proudu ±0.4 µA/° C
Teplotní posun rozsahu ±40 ppm/° C

Digitální vstupy Nízkoúrovňový Vysokoúrovňový
Vstupní odpor 470 Ω 5170 Ω
Logická nula (false) 0 až 1 V 0 až 3.5 V
Logická jedna (true) 2 až 5 V 7 až 30 V
Digitální výstupy
Maximální napětí 350 V
Maximální proud 150 mA
Maximální ztrátový výkon 150 mW

Další zdroje

Referenční a uživatelský popis průmyslových jednotek DataLab IO a (stáhnout...)

Dokumentace ovladače DataLab IO a pro Control Web (stáhnout...)

Aktuální ceny najdete na našem internetovém obchodě http://obchod.mii.cz/.