Nový modul digitálních výstupů DO4
 Řada I/O modulů systému byla rozšířena o modul DO4 — digitální výstupy s polovodičovými relé. Výstupy tohoto modulu se vyznačují velmi nízkým odporem v sepnutém stavu (malý úbytek napětí na spínacím prvku).

Modul DO4 obsahuje osm digitálních výstupů s tranzistory MOSFET. Tyto výstupy se vyznačují malým vnitřním odporem v sepnutém stavu a tím pádem nízkým ztrátovým výkonem na spínacím prvku. Velkou výhodou je možnost spínat napětí obou polarit. Výstupy jsou navzájem galvanicky odděleny. Sepnutý výstup je indikován LED.

Vlastnosti modulu DO4:

  • 8 digitálních výstupů

  • polovodičová relé s MOSFET výstupem

  • vzájemně galvanicky oddělené výstupy

  • možnost spínání napětí obou polarit

  • nízký odpor v sepnutém stavu

Modul DO4

Modul DO4

Porovnání voltampérové charakteristiky spínacích prvků modulů DO2 a DO4:

Voltampérové charakteristiky spínacích prvků modulu DO2 a DO4

Voltampérové charakteristiky spínacích prvků modulu DO2 a DO4

Aktuální ceny najdete na našem internetovém obchodě http://obchod.mii.cz/.