Moravské přístroje, a. s., zdroj: https://www.mii.cz/art?id=829&lang=405, vytištěno: 18.8.2018 7:16:36

Uvolněna Beta verze systému Control Web 7
 Vyzkoušejte novou verzi systému Control Web 7. Ke stažení je k dispozici česká, vývojová ANSI verze.

Instalaci můžete stahovat zde. Jedná se o testovací beta verzi, není určená pro ostré nasazení nebo trvalý provoz. Případné poznatky prosím pište na support@mii.cz.

Control Web 7

Control Web 7

Stručný přehled nových vlastností

Control Web vždy nejen zjednodušoval práci při vývoji aplikačních programů, ale současně také řešil snadný přístup ke všem informačním a automatizačním technologiím v rychle se vyvíjejícím světě. Dokáže přímo řídit stroje i komunikovat s PLC a vstupně výstupními jednotkami, vizualizovat, spolupracovat se SQL databázemi, vystupovat v roli webového serveru i klienta, distribuuje data i algoritmy v prostředí TCP/IP sítí, porozumí obrazu z kamer a může dělat mnoho dalšího.

Nová sedmá verze si dává za úkol dva hlavní cíle - zdokonalit integrované vývojové prostředí a grafické editační nástroje a také získat náskok před vývojem v oblasti informační techniky. Přicházejí např. tablety a obrazovky s velmi vysokým rozlišením, je zde internetový protokol verze 6, přinášející mohutné rozšíření adresního prostoru atd. Control Web je zcela nový, ale jedinečná koncepce sestavování aplikací z nezávislých komponent, která byla vždy nejsilnější myšlenkou těchto systémů, zůstává zachována a s ní zůstává zachována i kompatibilita aplikací i ovladačů.

Nové grafické uživatelské rozhraní integrovaného vývojového prostředí

 • Prostředí s konfigurovatelnými panely nástrojů v záložkových plochách

 • Nový textový editor se strukturou bloků textu

 • Ikony s proměnlivou velikostí

 • Paleta přístrojů s novými funkcemi a možností sestavení vlastní uživatelské palety

 • Kategorizované přehledy OCL procedur

 • Podpora os a vodicích čar pro napojování virtuálních přístrojů v panelu

 • Současná rotace skupin vybraných přístrojù kolem společného těžiště ve 3D prostoru

 • Podpora přesného napojování přístrojů v prostoru 3D scény

Nová architektura grafiky

 • Komponenty grafických vykreslovačů standardů GDI, GDI+, Direct2D, OpenGL

 • Neomezená změna velikosti panelů

 • Zdokonalený vzhled virtuálních přístrojů s využitím antialiasingu, transparence, barevných přechodů a bitmap ve škále rozlišení

 • Propojení 2D a 3D prostředí a virtuálních přístrojů. Máme možnost umísťovat 2D přístroje do 3D scény

 • Podpora vektorové grafiky ve formátu SVG ve 2D i 3D prostředí

Sjednocený model časování aplikace slučuje datově řízené aplikace s aplikacemi reálného času

Podpora internetového protokolu IPv6

Zdokonalené ladicí nástroje

 • Nová podoba nástroje pro ladění aplikací, která respektuje strukturu dat aplikace

 • Možnost zaměření sledovaného virtuálního přístroje za běhu aplikace a zobrazení jeho dat a aktivit

 • Ladicí nástroje poskytují více informací, např. lze sledovat stav komunikací s databázemi, lze nahlížet i na data ze vzdálených modulů atd.

 • Možnost zpětného vyhledání aktivních virtuálních přístrojů na základě dat ve sledovacím okně

Multijazykové aplikace

 • Aplikaci lze připravit v několika jazykových verzích současně

 • Jednotlivé jazykové verze lze přepínat nejen během vývoje aplikace, ale také za běhu

 • Texty ve všech jazycích lze ze systému exportovat a opětovně importovat pro maximální usnadnění jazykových překladů

Nové virtuální přístroje

 • Konfigurovatelné sestavy

 • 3D animované přepínače

 • Přístroje pro dynamickou práci s abstraktními daty v podobě seznamů a stromů

 • Grafické zobrazení dat z polí i SQL dotazů

 • Řada komponent pro sestavování uživatelských rozhraní