Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Obchodní partneři
Produkty
Programový systém Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a  osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké CCD kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Rady pro tvorbu aplikací


Hlavní stránka  Produkty  Programový systém Control Web

Představili jsme finální podobu nového systému Control Web v7
 Nový systém ještě není uvolněn pro trh, ale pro stránce funkčnosti a vzhledu je již v definitivní podobě. Návštěvníci našeho stánku na veletrhu Amper si mohli veškeré nové vlastnosti prohlédnout a vyzkoušet.

Control Web vždy nejen zjednodušoval práci při vývoji aplikačních programů, ale současně také řešil snadný přístup ke všem informačním a automatizačním technologiím v rychle se vyvíjejícím světě. Dokáže přímo řídit stroje i komunikovat s PLC a vstupně výstupními jednotkami, vizualizovat, spolupracovat s SQL databázemi, vystupovat v roli webového serveru i klienta, distribuuje data i algoritmy v prostředí TCP/IP sítí, porozumí obrazu z kamer a může dělat mnoho dalšího.

Nová sedmá verze si dává za úkol dva hlavní cíle - zdokonalit integrované vývojové prostředí a grafické editační nástroje a také získat náskok před vývojem v oblasti informační techniky. Přicházejí např. tablety a obrazovky s velmi vysokým rozlišením, je zde internetový protokol verze 6 přinášející mohutné rozšíření adresního prostoru atd. Control Web je zcela nový, ale jedinečná koncepce sestavování aplikací z nezávislých komponent, která byla vždy nejsilnější myšlenkou těchto systémů, zůstává zachována a s ní zůstává zachována i kompatibilita aplikací i ovladačů.

Moderní integrované vývojové prostředí s textovými i grafickými nástroji

Integrované vývojové prostředí s nástroji v konfigurovatelných záložkových plochách

Integrované vývojové prostředí s nástroji v konfigurovatelných záložkových plochách

Nový textový editor se strukturou bloků textu

Ikony s proměnlivou velikostí

Paleta přístrojů s novými funkcemi a možností sestavení vlastní uživatelské palety

Kategorizované přehledy OCL procedur

Podpora os a vodicích čar pro napojování virtuálních přístrojů v panelu

Současná rotace skupin vybraných přístrojů kolem společného těžiště ve 3D prostoru

Podpora přesného napojování přístrojů v prostoru 3D scény

Nová architektura grafiky

Všechny grafické funkce jsou soustředěny do objektů vykreslovačů. Během kreslení grafiky strukturou virtuálních přístrojů je určena vazba na konkrétní aktivní vykreslovač. Programové komponenty se tedy kreslí stále stejnými postupy nezávisle na grafickém API operačního systému. Počet konkrétních vykreslovačů není nijak omezen. Vykreslovače jsou pro systém Control Web externími komponentami v samostatných dynamicky linkovaných knihovnách, které jsou při startu dynamicky detekovány.

Komponenty grafických vykreslovačů standardů GDI, GDI+, Direct2D, OpenGL

Volba vykreslovače panelu

Volba vykreslovače panelu

Volba metody změn velikosti panelu

Volba metody změn velikosti panelu

Neomezená změna velikosti panelů

Panel v původní velikosti, ve které byl vytvořen ...

Panel v původní velikosti, ve které byl vytvořen ...

Vykreslovače, které pracují se souřadným systémem v plovoucí řádové čárce, umožní každý panel aplikace libovolně zvětšit i zmenšit. Při těchto změnách velikosti vykreslovaného obrazu může být zachována původní proporce mezi šířkou a výškou virtuálních přístrojů. U vektorových kreseb není změnou velikosti nijak ovlivněna kvalita obrazu. Pro zachování kvality bitmapových obrázků systém dokáže pracovat s několika velikostmi každé ikony a tyto velikosti zdrojových bitmap dynamicky volit podle míry zvětšení i zmenšení.

... tentýž panel natažený svisle ...

... tentýž panel natažený svisle ...

... a vodorovně

... a vodorovně

Zdokonalený vzhled virtuálních přístrojů s využitím antialiasingu, transparence, barevných přechodů a bitmap ve škále rozlišení

Propojení 2D a 3D prostředí a virtuálních přístrojů.

Máme možnost umísťovat 2D přístroje do 3D scény a také veškeré 3D přístroje mohou být vykreslovány v rámci panelu s OpenGL vykreslovačem

Podpora vektorové grafiky ve formátu SVG

Podpora vektorové grafiky v tesselované i plně GPU akcelerované verzi

Podpora internetového protokolu IPv6

Nový síťový protokol přináší především mohutné rozšíření adresního prostoru. Jak vzdálené datové sekce, tak například přístroj httpd (web server) mohou nyní komunikovat volitelně prostřednictvím protokolu IPv4 nebo IPv6.

Konfigurace virtuálního přístroje webového serveru pro protokol IPv6

Konfigurace virtuálního přístroje webového serveru pro protokol IPv6

Sjednocený model časování aplikace slučuje datově řízené aplikace s aplikacemi reálného času

Control Web umožňoval volbu mezi dvěma odlišnými způsoby běhu aplikace: existovaly aplikace reálného času a aplikace řízené změnou dat (data driven). V data driven aplikaci systém sám aktivuje přístroje, pokud se změní datové elementy, které přístroj používá. Tvorba aplikace může být jednodušší a vyžaduje méně přemýšlení. Na druhou stranu jednodušší tvorba datově řízených aplikací je vykoupena nemožností přesně řídit komunikace, časování, není zde vazba na reálný čas a ani plná kontrola nad během aplikace. Složitější aplikace bývaly prakticky vždy vytvářené jako aplikace reálného času. Například řízení některých komunikací je možné pouze v aplikacích reálného času. Čas od času však tvůrci těchto aplikací narazí na situaci, kterou by bylo možno elegantně řešit aktivací přístroje změnou dat i v aplikaci reálného času. Nyní byly tyto dva režimy sloučeny. Přesněji řečeno, do aplikací reálného času byla doplněna možnost aktivovat přístroje změnou dat. Díky tomu je možno využít výhod obou systémů současně v jedné aplikaci.

Zdokonalené ladicí nástroje

Nová podoba nástroje pro ladění aplikací, která respektuje strukturu dat aplikace Možnost zaměření sledovaného virtuálního přístroje za běhu aplikace a zobrazení jeho dat a aktivit Ladicí nástroje poskytují více informací, např. lze sledovat stav komunikací s databázemi, lze nahlížet i na data ze vzdálených modulů atd. Možnost zpětného vyhledání aktivních virtuálních přístrojů na základě dat ve sledovacím okně.

Multijazykové aplikace

Aplikaci lze připravit v několika jazykových verzích současně Jednotlivé jazykové verze lze přepínat nejen během vývoje aplikace, ale také za běhu Texty ve všech jazycích lze ze systému exportovat a opětovně importovat pro maximální usnadnění jazykových překladů.

Nové virtuální přístroje

Konfigurovatelné sestavy

3D animované přepínače

SVG vektorová grafika ve 2D i 3D verzi

Kombinace základních 2D přístrojů, 3D přístrojů a SVG grafiky v jedné scéně

Kombinace základních 2D přístrojů, 3D přístrojů a SVG grafiky v jedné scéně

Přístroje pro dynamickou práci s abstraktními daty v podobě seznamů a stromů

Grafická zobrazení dat z polí i SQL dotazů

Řada komponent pro sestavování uživatelských rozhraní

Roman Cagaš

 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302