Moravské přístroje, a. s., zdroj: https://www.mii.cz/art?id=757&lang=405, vytištěno: 03.03.2024 4:48:43

Hlavní stránkaProduktyPrůmyslový počítačový systém DataLabJednotky vstupů a výstupů DataLab

Nový modul pro řízení krokových motorů SMC1
 Řada modulů systému DataLab IO byla rozšířena o zcela nový modul pro nezávislé řízení až dvou dvoufázových krokových motorů. Programově lze nastavovat mikrokrokování, rychlost a také rampy pro zrychlování a zpomalování. Budicí proudy lze v rámci rozsahu definovaného typem modulu také programově nastavovat.

Modul SMC1 je určen pro proudové řízení jednoho nebo dvou dvoufázových krokových motorů. Budicí napětí může být v rozsahu 8 až 30V. Modul se vyrábí ve třech různých provedeních podle požadovaného budicího proudu. Proudové rozsahy jsou 50 až 500 mA, 500 až 1000 mA a 1000 až 1500 mA, přičemž přesná velikost budicího proudu v daném rozsahu se nastavuje programově prostřednictvím ovladače. Kromě obvodů pro řízení krokových motorů je modul vybaven také digitálními vstupy, ke kterým je možno připojit kontakty pro detekci krajních poloh. Pro každý motor jsou určeny dva vstupy. Pokud aplikace nevyžaduje detekci krajních poloh, lze kontakty použít jako nezávislé digitální vstupy.

Vlastnosti modulu SMC1:

  • Řízení 2 krokových, dvoufázových motorů

  • Mikrokrokování 1/2, 1/4, 1/8 kroku

  • Proudové řízení s programově nastavitelným proudem

  • Napájecí napětí 8 až 30V

  • Galvanické oddělení

  • Detekce koncové polohy

Modul SMC1

Modul SMC1

Podrobný popis všech modulů systému DataLab IO je uveden v technické dokumentaci a programové ovládání je popsáno v dokumentaci ovladače DataLab IO.

Aktuální ceny najdete na našem internetovém obchodě http://obchod.mii.cz/.