Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Obchodní partneři
Produkty
Programový systém Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a  osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Rady pro tvorbu aplikací


Hlavní stránka  Produkty  Strojové vidění VisionLab

Opravný balíček č. 2 pro Control Web a nová verze systému strojového vidění VisionLab
 Spolu s druhým opravným balíčkem pro Control Web 6.1 byla uvolněna i nová verze systému strojového vidění VisionLab. Oba tyto produkty jsou volně ke stažení v sekci Stažení software.

CW6.1 SP2 — uvolněn 22. března 2010

Rozšíření

 • Do přístroje panel přidány procedury pro tisk na jinou než výchozí tiskárnu.

 • Do systémového přístroje system byla doplněna OCL procedura Match, pro porovnání řetězce s maskou.

 • Do přístroje tree byly doplněny OCL procedury GetText, GetOwner a nová varianta procedury GetSelected.

 • Do přístroje gl_camera byly přidány OCL procedury GetFilterType a GetActualFilterType.

 • V databázovém jádře systému byly provedeny úpravy umožňující spolupráci s databází Firebird. Testováno s databází Firebird v2.1.3 a ODBC ovladačem Firebird/Interbase(r) Driver v2.00.00.148.

 • Do systémového přístroje files byly přidány nové OCL procedury:

  • AddExtension( var Path : string; Extension : string )
  • GetExtension( Path : string ) : string
  • ChangeExtension( var Path : string; Extension : string )
  • RemoveExtension( var Path : string )
  • GetDriveType( RootPathName : string ) : longcard
  • GetFileAttr( Path : string ) : longcard
  • SetFileAttr( Path : string; Attr : longcard )
  • GetFirstEntry( FileMask, DirPath : string; var Handle : longcard; var DirEntry : string; var Directory : boolean; var ErrorCode : longcard; var ErrorText : string ) : boolean
  • GetNextEntry( Handle : longcard; var DirEntry : string; var Directory : boolean; var ErrorCode : longcard; var ErrorText : string ) : boolean

  Poznámka:

  Příklad použití těchto procedur je demonstrován na nové ukázkové aplikaci 'FileExplorer.cw' (resp. 'filebrowser.cw') umístěné ve složce Examples\Library\FileBrowser.

Opravy chyb

 • V tabulkovém procesoru InCalc se při kopírování bloku dat přes clipboard nepřenášely atributy první buňky bloku.
 • V událostních procedurách On*Confirmation(...) sekcí alarm a alarm_and_archive se při hromadném potvrzování alarmů nastavoval parametr LimitType vždy na hodnotu -2 (lo_alarm). Nyní je hodnota parametru nastavována na hodnotu 0.

 • V přístroji alarm_viewer se špatně překreslovala tabulka průběžných alarmů při změně stavu alarmu pokud stav alarmu nevyhovoval nastavené masce pro zobrazování.

 • V přístroji library jsou již správně zobrazovány názvy parametrů nativních a událostních procedur definovaných v knihovně.

 • Procedura přístroje sql GetStream ořezávala poslední znak vráceného řetězce.

 • Pokud se zálohovací systém odkazoval na soubor v neexistujícím adresáři, pak se aplikace nerozběhla.

 • Pokud byla definována událostní procedura OnDatabaseError v sekci alarm nebo alarm_and_archive, mohlo docházet k pádu nebo zatuhnutí aplikace.

 • V přístroji sql byla opravena chyba při nastavování písma pomocí OCL procedur SetSheetProperty a SetColumnProperty.

 • Do zdrojového textu se nevypisoval parametr remote_procedure_call_timeout, pokud byl v sekci remote_access definován jako jediný.

 • Opravena chyba, která při volání OCL procedury files.DeleteFile( FilePath : string; var ErrorCode : longcard; var ErrorText : string ) : boolean způsobila runtime chybu.

 • Nativní OCL procedury WriteXXXX(...) kamerových přístrojů nepracovaly správně.

Úpravy chování

 • V přístroji table bylo zakázáno zobrazování kontextového menu nad vloženým DataView.

VisionLab verze 1.2 — uvolněn 22. března 2010

V sadách komponent pro strojové vidění nebyly nalezeny a tedy ani opravovány žádné chyby. Systém byl pouze rozšířen o několik nových kroků a vlastností.

Rozšíření

 • Přidány kroky barcode_Code128 a barcode_Code39 pro čtení čárových kódů Code 128 a Code 39.

 • Přidán krok edge_defects pro rozpoznávání defektů na hranicích objektů.

 • Přidán krok simple_optical_character_recognition pro rozpoznávání jednořádkových textů.

 • Do přístroje gl_camera byly přidány OCL procedury GetFilterType a GetActualFilterType.

  Upozornění:

  Přístroj gl_camera je součástí systému Control Web, proto je rozšíření tohoto přístroje dostupné až v systému Control Web 6.1 Service Pack 2.

 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302