Moravské přístroje, a. s., zdroj: https://www.mii.cz/art?id=1125&lang=405, vytištěno: 14.07.2024 5:42:27

Hlavní stránkaPodpora

Pozor na MySQL Connector 8.0.28
 MySQL Connector 8.0.28 obsahuje chybu, která neumožňuje jeho spolupráci s Control Webem

ODBC ovladač MySQL Connector 8.0.28 pro databázi MySQL vrací chybně typ položky tabulky databáze, což znemožňuje použití této verze ODBC ovladače pro komunikaci s databází MySQL v CW aplikacích.

Problém okamžitě vyřešíte odinstalací této verze ODBC ovladače MySQL 8.0.28 a instalací předchozí verze 8.0.27, která vrací typy správně.