Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
O společnosti
Stažení software
Stažení dokumentů
Obchodní partneři
Produkty
Programový systém Control Web
Strojové vidění VisionLab
Kamery DataCam a  osvětlovače DataLight
Průmyslový počítačový systém DataLab
Vědecké CCD kamery
Speciální technika
Ceník
Aktivace produktů
Control Web online
Služby
Školení
Zakázková řešení
Podpora
Rady pro tvorbu aplikací


Hlavní stránka  Produkty  Programový systém Control Web  Články

Opravný balíček č. 8 pro Control Web 6.1
 2. ledna 2012 byl uvolněn osmý opravný balíček pro Control Web 6.1. Service Pack 8 pro Control Web 6.1 přináší několik novinek a opravuje známé problémy nalezené v předcházejících verzích systému Control Web 6.1. Service Pack 8 lze stáhnout ze sekce Stažení software.

Control Web 6.1 SP8

Rozšíření

 • Do přístroje date_time_control byly doplněny nativní procedury Enable(), Disable() a IsEnabled() : boolean;

 • Do přístroje table byla přidána nativní procedura IsFormula( Layer : any; Row : longcard; Col : any ) : boolean;

 • Do virtuálního přístroje indicator byly doplněny nativní procedury:

  • ClearFalseText();

  • ClearTrueText();

  • AddFalseText( Text : string );

  • AddFalseText( Text, FontName : string; FontSize : longcard; FontType : string );

  • AddFalseText( Text, FontName : string; FontSize, FontDPI : longcard; FontType : string );

  • AddTrueText( Text : string );

  • AddTrueText( Text, FontName : string; FontSize : longcard; FontType : string );

  • AddTrueText( Text, FontName : string; FontSize, FontDPI : longcard; FontType : string );

  • SetDimension();

  • SetFalseTextColor( Red, Green, Blue : longcard );

  • SetTrueTextColor( Red, Green, Blue : longcard );

 • Do virtuálních přístrojů multi_label a switch_label byly doplněny nativní procedury:

  • ClearText();

  • AddItemText( Item : longcard; Text : string );

  • AddItemText( Item : longcard; Text, FontName : string; FontSize : longcard; FontType : string );

  • AddItemText( Item : longcard; Text, FontName : string; FontSize, FontDPI : longcard; FontType : string );

  • SetDimension();

  • SetTextColor( Red, Green, Blue : longcard );

Rozšíření systému VisionLab

 • Ve stromu datových objektů jsou nyní zobrazeny všechny datové objekty, tedy i ty které budou vytvořeny některým krokem a v daném okamžiku zatím neexistují. Stav datového objektu je možné rozlišit podle barvy, jakou je zobrazené jeho jméno:

  • černá - datový objekt byl vytvořen před spuštěním prvního kroku (je definován v sekci init_data)

  • šedá - datový objekt zatím neexistuje, bude vytvořen provedením některého kroku

  • modrá - datový objekt byl vytvořen krokem (není definován v sekci init_data)

 • V paletě kroků bylo upraveno řazení kategorií kroků, tak aby jednodušší a častěji používané kroky byly na začátku.

 • Byla přidána kategorie kroků GPU filtry, která obsahuje obrazové filtry, které jsou řešeny masivně paralelními výpočty v GPU a které přitom mohou být aktivní jen ve zvoleném regionu. Tyto filtry využívají moderních vlastností systému OpenGL 3.0 a dosahují velmi vysokého výkonu i při mnohonásobném opakování. V této kategorii jsou kroky:

  • gpu_HSL_filter - filtrace barev v HSL barevném prostoru

  • gpu_denoise_filter - anisotropická filtrace obrazového šumu

  • gpu_grayscale_filter - převod obrazu do stupňů šedi včetně možností globálního i lokálního adaptivního prahování

 • Byla přidána kategorie kroků Přemístění obrazových bodů, které je řešeno v GPU. Tyto kroky využívají moderních vlastností systému OpenGL 3.0 a dosahují velmi vysokého výkonu. V této kategorii jsou kroky:

  • gpu_matrix_pixel_displacement - lineární transformace geometrie obrazu prostřednictvím zadaného maticového operátoru

  • gpu_transformation_pixel_displacement - transformace geometrie obrazu podle zadané translace, rotace, měřítka a zešikmení

 • Do kamerového přístroje gl_stitched_panorama byla přidána schopnost sestavovat panorama z obrazů libovolné orientace.

Opravy chyb

 • V programu InCalc se v některých případech špatně načítaly výšky jednotlivých řádků tabulky.

 • Ve virtuálním přístroji gl_camera byl odstraněn potenciální problém s nekorektním chováním v případě, že v aplikaci došlo okamžitě po startu k chybě za běhu programu. Problémy mohly vznikat pouze tehdy, byla-li kamera z programu odstraněna ještě dříve, než byla po svém vzniku korektně dokončena její inicializace vláknem vykreslovacího serveru.

 
 | O společnosti | Produkty | Podpora | Stažení software | Stažení dokumentů | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302